Osallistuminen on yksi tärkeä osa opiskelijan kurssisuoritusta arvioitaessa.

Opiskelijoiden vuorovaikutus verkkokeskustelussa on pysyvä todiste opiskelijoiden osallistumisesta. Silti opettajalla on oltava selkeät odotukset verkkokeskustelun tavoitteista. Verkkoympäristön luonteen vuoksi saattaa kestää jonkin aikaa ennen kuin opiskelijat esittävät hyvin perusteltuja näkemyksiä. Sen lisäksi, että opiskelijoille annetaan mahdollisuus keskustella kurssin sisällöstä verkossa, he tarvitsevat myös rakentavaa palautetta viestiensä laatutasosta. Arviointi ei ainoastaan anna tietoa heidän onnistumisestaan, vaan se vaikuttaa myös tulevaan vuorovaikutukseen.

Mitä enemmän opettaja antaa palautetta opiskelijoille, sitä paremmin he voivat täyttää tai jopa ylittää hänen odotuksensa. Pohdi seuraavia seikkoja.

  • Määräajat. Haluatko opiskelijoiden julkaisevan viestit tai vastaavan niihin tietyn ajanjakson sisällä?
  • Viestin laatu. Haluatko, että viestit ovat tietyn pituisia? Tai seuraavan tyyliohjetta?
  • Etiketti. Haluatko opiskelijoiden olevan vuorovaikutuksessa tuottavalla ja rakentavalla tavalla?
  • Tarkoitus. Onko tämä keskustelu vertaispalautetta varten? Aivoriihi? Kritiikkiä? Tutkimustulosten jakamista?

Arvioinnin ottaminen käyttöön

Ennen kuin voit arvostella keskustelualueen viestejä, keskustelualueen arviointi pitää ottaa käyttöön. Tee tämä luodessasi keskustelualuetta, siis ennen kuin opiskelijat ovat lähettäneet viestejä.

Lisätietoja arvosana-asetuksista


Palautusten arviointi Open-arviointitoiminnossa

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Kurssin koontinäyttö > Open-arviointitoiminto > Näytä arviointia edellyttävät aktiviteetit.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Kurssin ylläpito > Open-arviointitoiminto > Näytä arviointia edellyttävät aktiviteetit.

Open-arviointitoiminnossa voit tarkistaa opiskelijoiden viestit, kun arvostelet niitä.

Lisätietoja Open-arviointitoiminnon käytöstä

Voit arvioida palautuksia myös arviointikirjassa.

Milloin keskustelut edellyttävät arvostelua? Siirry arviointiohjeisiin.