Kerää tehtävänpalautukset opiskelijoilta, tarkista ja arvostele ne sekä anna palautetta.

Opettajat voivat arvioida tehtäviä numeerisen tai mukautetun asteikon tai edistyneen arviointimenetelmän, kuten arviointimatriisin, avulla. Lopulliset arvosanat rekisteröidään arviointikirjaan.

Anna palautetta tarkistaessasi tehtäviä. Jätä palautekommentteja tai lataa opiskelijoiden merkittyjä palautustiedostoja tai palautteita äänitiedostoina.


Palautuksien tarkastelu

Voit arvostella kurssin useiden alueiden tehtäviä.

 • Open-arviointitoiminto: Open-arviointitoiminto näyttää arvosanat säädettävässä kahden paneelin näkymässä. Voit tarkastella ja arvostella palautettuja tehtäviä ja siirtyä niiden välillä. Tällä hetkellä tuetaan tehtäviä ja Open-keskustelualueita.

  Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Kurssin koontinäyttö > Open-arviointitoiminto > Näytä arviointia edellyttävät aktiviteetit.

  Vaiheet muissa teemoissa: valitse Kurssin ylläpito > Open-arviointitoiminto > Näytä arviointia edellyttävät aktiviteetit.

 • Tehtävä-aktiviteetti: Voit arvostella palautettuja tehtäviä suoraan kurssin tehtäväaktiviteetissa.

  Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Tehtävä > Näytä kaikki palautetut työt tai Arvioi

  Vaiheet muissa teemoissa: valitse Tehtävä > Näytä kaikki palautetut työt tai Arvioi

  Valitse linkki avataksesi palautetun tehtävän arviointia varten.

 • Arviointikirja: Kaikki arvioidut kohteet näytetään taulukossa, jossa voit korvata arvosanoja ja antaa palautetta. Voit lisätä opiskelijalle arvosanan suoraan taulukossa tai tarkastella palautuksia valitsemalla sarakkeen otsikon.

  Emme suosittele arviointikirjan arvosanojen muokkaamista. Suosittelemme, että arvioit tehtävien palautussivulla tai Open-arviointitoiminnossa.

  Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Kurssin koontinäyttö > Arviointikirja.

  Vaiheet muissa teemoissa: valitse Navigointi-lohkosta Arvosanat.

Lisätietoja arvioinnista


Tehtävien palautuksien arvostelu

Sekä tehtäväaktiviteetissa että Joule-arvioinnissa opiskelijoiden palautukset näkyvät vasemmanpuoleisessa paneelissa. Jos opiskelijat lähettävät tiedostoja palautuksena, tehtäväaktiviteetti muuntaa tiedoston PDF-tiedostoksi, johon voi tehdä merkintöjä. Jos tarkastelet palautusta Joule-arvioinnissa, valitse Käynnistä PDF-editori muuntaaksesi tiedoston PDF-tiedostoksi, johon voi tehdä merkintöjä.

Suosittelemme Open-arviointitoiminnon käyttöä, jos haluat tarkastella palautuksia helpommin.

Arvioi opiskelijoiden palautukset oikeanpuoleisessa paneelissa. Jos tehtävässä käytetään edistynyttä arviointimenetelmää, kuten tarkistuslistaa, arviointimatriisia tai arviointiopasta, ne näkyvät tässä.

Siirry seuraavaan tehtävän palauttaneeseen opiskelijaan valitsemalla tehtävässä Tallenna muutokset tai Joule-arvioinnissa Tallenna ja arvioi seuraava. Tänne tallennetut arvosanat rekisteröidään kurssin arviointikirjaan.


PDF-palautusten merkitseminen

Jos haluat tehdä merkintöjä opiskelijoiden palautuksiin, tee seuraavat asiat luodessasi tehtävää:

 • Valitse Palautusmuodot-asetuksen arvoksi Tiedostojen palautus.
 • Valitse tehtävän Arviointimenetelmä-asetuksen arvoksi Yksinkertainen, suora arviointi.

Voit tehdä merkintöjä PDF-tiedostossa seuraavasti:

 • Liiku sivulta toiselle käyttämällä nuolinäppäimiä vasemmalle ja oikealle.
 • Kohdista hakuja palautuksen kommentteihin.
 • Lisää kommentteja palautukseen. Kommenttien väriä voi muuttaa.
 • Siirrä tai poista kommentti tai merkintä.
 • Tee palautukseen merkintöjä vapailla piirroksilla, viivoilla ja piirrosobjekteilla.
 • Korosta haluamiasi sanoja ja ilmaisuja. Korostusväriä voi muuttaa.
 • Leimaa palautus hymyilevällä tai surullisella naamalla, oikeinmerkillä tai punaisella rastilla.

Arvioinnin työnkulut

Arvioinnin työnkulussa arvosanat siirtyvät eri vaiheiden läpi ennen julkaisua opiskelijoille.

 • Ei arvioitu: Arviointia ei ole aloitettu.
 • Arvioinnissa: Arviointi on käynnissä.
 • Arviointi tehty: Arviointi on suoritettu, mutta arvioijan pitää mahdollisesti vielä palata korjaamaan arvosanoja.
 • Tarkastuksessa: Vastaava opettaja tarkistaa arvioinnin laadun.
 • Odottaa julkaisua: Vastaava opettaja on hyväksynyt arvioinnin, mutta haluaa odottaa ennen arvosanojen julkaisua opiskelijoille.
 • Julkaistu: Opiskelijat voivat nähdä arvosanat ja palautteen.

Arvioinnin työnkulut soveltuvat tilanteisiin, joissa arvioijia on enemmän kuin yksi. Esimerkiksi opetusavustaja voi arvioida palautukset ja merkitä ne valmiiksi opettajan tarkistusta varten. Tämän jälkeen opettaja voi julkaista arvosanat opiskelijoille.

Jos haluat käyttää arvioinnin työnkulkua, määritä se seuraavasti.

 • Valitse Käytä arviointityönkulkua tehtävän Arvosana-asetuksissa.
 • Anna toiselle käyttäjälle arviointioikeudet. Valitse Kurssin ylläpito -kohdasta Käyttäjät. Valitse Osallistujat ja sitten Jaa rooleja. Valitse Opettaja ilman muokkausoikeutta Valitse, kenelle haluat antaa arviointioikeudet. Tämän jälkeen voit antaa heille arvioitavat tehtävät.

  Sinulla on oltava oikeudet määrittää arvioijia.

Jos haluat julkaista arvosanoja useammalle kuin yhdelle opiskelijalle tai kaikille opiskelijoille samalla kertaa, suorita arvostelu tehtävässä Joule-arvioinnin sijaan. Joule-arvioinnissa voit julkaista arvosanan vain yhdelle opiskelijalle kerrallaan.


Arvioijien valitseminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Tehtävä > Arvioi kaikki > Määritä valittu arvioija.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Tehtävä > Arvioi kaikki > Määritä valittu arvioija.

Voit määrittää opiskelijoiden palautuksille yhden arvioijan tai useampia arvioijia.

 1. Avaa tehtävä ja valitse Arvioi kaikki.
 2. Valitse opiskelijoiden joukko merkitsemällä valintaruudut.
 3. Valitse Määritä valittu arvioija Valituilla-valikossa.
 4. Valitse Hae.
 5. Valitse valikosta Valittu arvioija.
  • Valikossa näkyvät vain ne käyttäjät, joilla on arviointioikeudet. Voit lisätä käyttäjän luetteloon valitsemalla Paikallisesti jaetut roolit Ylläpito-osiossa. Valitse Opettaja ilman muokkausoikeutta ja Mahdollinen käyttäjä. Valitse Lisää.
  • Kun arvioijia määritetään useille opiskelijoille, on mahdollista valita arvioija suorittamaan oman tehtävänsä arviointi. Estä tällaiset tilanteet tarkistamalla arviointiluettelo uudelleen.
 6. Tallenna muutokset.

Valituille arvioijille ilmoittaminen

Valituille arvioijille ei ilmoiteta siitä, että heille on osoitettu opiskelijoiden tehtäviä. Tiedota asiasta arvioijille.

Jos otat tehtävän asetuksissa käyttöön ilmoitukset, arvioijille lähetetään sähköpostiviesti, kun opiskelijat lähettävät arvosteltavia palautuksia. Kerro tulevista ilmoituksista arvioijille ja anna ohjeet tehtävien arviointiin.

Mitä valitut arvioijat näkevät?

Aktiviteetin valituksi arvioijaksi määritetty käyttäjä näkee opiskelijan palautuksen seuraavissa paikoissa:

 • Arvioi tehtävän kaikki palautukset: Tähän luetteloidaan vain tehtävät, jotka on sekä palautettu että osoitettu kyseiselle arvioijalle.
 • Joule-arviointi: Valitut arvioijat näkevät vain omat palautuksensa sekä heille arvioitaviksi määritetyt aktiviteetin palautukset. Tässä aktiviteetissa pudotusvalikossa näytetään nykyisen käyttäjän nimi sekä arvioitavien käyttäjien nimet. Kun arvioija on määrittänyt arvosanan, hän voi muuttaa työnkulun tilaa.

Voivatko sekä ohjaajat että valitut arvioijat arvostella palautuksia?

Opiskelija saa vain yhden arvosanan. Sekä ohjaaja että valittu arvioija voivat päivittää arvosanaa ja muuttaa arviointityönkulun tilaa niin monta kertaa kuin on tarpeen. Työnkulun tila näkyy arviointiruudukossa.


Palautteen antaminen

Antamasi palaute laajentaa oppimiskokemusta. Opettajan näkemysten lisääminen opiskelijoiden tehtävien palautuksiin vahvistaa keskeisten käsitteiden omaksumista ja rohkaisee jatkoanalyysiin. Tunnista poikkeuksellisen hyvät vastaukset. Käytä niitä laadun mittareina tai korjaa niiden avulla virheellisiä käsityksiä. Tästä hyötyvät kaikki opiskelijat.

Valitse palautevaihtoehtoja, jotka sopivat parhaiten sinulle ja opiskelijoillesi.

Voit halutessasi ladata palautetiedostoja. Ne ovat käytettävissä, kun valitset Palautetiedostot luodessasi tai muokatessasi tehtävää. Palautetiedostot näkyvät sekä opiskelijoille että opettajille.

Opiskelijat näkevät yleisen palautteen Palaute-osiossa, kun he avaavat arvostellun tehtävänsä.


Aktiviteetin kommentit

Aktiviteetin kommentit näkyvät oletusarvoisesti palautettujen tehtävien yhteydessä. Sekä opettajat että opiskelijat voivat lisätä kommentteja palautukseen. Kommentteja voi lisätä sekä ennen tehtävän arvostelua että sen jälkeen. Aktiviteetin kommentit eivät näy arviointikirjassa.

Opettajat voivat tarkastella ja lisätä kommentteja palautettuihin tehtäviin seuraavissa paikoissa:

 • Se on mahdollista Open-arviointitoiminnon kohdassa Aktiviteetin kommentit.
 • Se on mahdollista tehtävän kautta valitsemalla Arvioi kaikki ja siirtymällä Palautuksen lisätiedot -sarakkeeseen.

Opiskelijat voivat tarkastella ja lisätä kommentteja Palautuksen lisätiedot -osiossa.

Jos olet ottanut kommentit käyttöön tehtävän asetuksissa, aktiviteetin kommentit synkronoidaan tehtävien kanssa.