Selvitä, mitä opiskelijat ajattelevat.

Q-kysely-moduuli on kyselytyyppinen aktiviteetti, jonka avulla voit luoda monipuolisesti kysymyksiä tietojen keräämiseksi opiskelijoilta.


Q-kyselyiden lisääminen

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Luo oppimisaktiviteetti tai -aineisto > Q-kysely > Lisää.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Lisää aktiviteetti tai aineisto > Q-kysely > Lisää.

 
 1. Kirjoita nimi ja kuvaus. Kuvaus näkyy opiskelijoille heidän tarkastellessaan kyselyä. Valitse Näytä kuvaus kurssisivulla -valintaruutu, jos haluat kuvauksen näkyviin.
 2. Määritä kyselyn Ajastus:
  • Käytä avointa päivämäärää: Määritä, milloin kysely avataan. Käyttäjät eivät voi täyttää kyselyä ennen kyseistä päivämäärää. Jos tätä ei valita, kysely avataan heti.
  • Käytä päättymispäivää: Määritä, milloin kysely suljetaan. Käyttäjät eivät voi täyttää kyselyä kyseisen päivämäärän jälkeen. Jos tätä ei valita, kyselyä ei suljeta koskaan.
 3. Määritä Q-kyselyn Vastausvaihtoehdot:
  • Tyyppi: Valitse, voivatko käyttäjät vastata kerran, päivittäin viikoittain, kuukausittain tai rajoittamattomasti.
  • Vastaajan tyyppi: Voit määrittää osallistujien koko nimet näkyviin tai tehdä kyselystä anonyymin.
  • Opiskelija näkee KAIKKI vastaukset: Määritä, milloin käyttäjät voivat nähdä vastaukset: Vastattuaan kyselyyn, Kun kysely on suljettu tai Aina.
  • Tallenna/Palauta vastaukset: Jos tämä asetus on valittu, käyttäjät voivat tallentaa kyselyn vastaukset ennen niiden lähettämistä. Käyttäjät voivat jättää kyselyyn vastaamisen kesken ja jatkaa myöhemmin tallennustilanteesta eteenpäin.
  • Salli haarautuvat kysymykset: Määritä, sallitaanko pääkysymysten alikysymykset.
  • Automaattinen numerointi: Määritä, miten haluat numeroida kyselyn sivut ja kysymykset: Älä numeroi kysymyksiä tai sivuja, Kysymysten automaattinen numerointi, Sivujen automaattinen numerointi tai Sivujen ja kysymysten automaattinen numerointi.
  • Arvosana palautuksesta: Voit halutessasi antaa arvosanat Q-kyselyn palauttaville käyttäjille kurssin arviointikäytäntöjen mukaisesti.
 4. Määritä seuraavat valinnaiset asetukset:
  • Tavoitteet
  • Moduulien yleiset asetukset
  • Rajoita pääsy
  • Aktiviteettien suoritus
  • Pätevyydet
 5. Valitsemalla Tallenna ja näytä voit aloittaa kysymysten lisäämisen kyselyyn.

Kysymysten lisääminen ja hallinta

 1. Kun olet tallentanut kyselyn, valitse Lisää kysymyksiä.
 2. Valitse kysymystyyppi:
  • Valintaruudut
  • Päiväys
  • Pudotusvalikko
  • Essee-kenttä
  • Otsikko
  • Numeerinen
  • Valintapainikkeet
  • Luokitus (asteikko 1...5)
  • Tekstikenttä
  • Kyllä/Ei
 3. Lisää kysymys kyselyyn valitsemalla Lisää valittu kysymystyyppi.
 4. Määritä kysymyksen tiedot. Määritettävät tiedot riippuvat kysymystyypistä, mutta useimmissa on seuraavat kentät:
  • Kysymyksen nimi
  • Vastaus vaaditaan – Kyllä/Ei
  • Kysymyksen teksti
  • Vastausvaihtoehdot

  Saat lisätietoja Moodlen sivustosta (tiedot saattavat olla vain englanniksi)

 5. Valitse Tallenna muutokset.
 6. Voit järjestää kysymykset uudelleen tai muuttaa tai poistaa kyselyn kysymyksiä valitsemalla kuvakkeita Kysymysten hallinta -osiossa.

Voit esikatsella kysymykset Esikatselu-välilehdessä.


Q-kyselyiden lisäasetukset

Voit määrittää kyselyn lähetys- ja palauteasetukset valitsemalla Lisäasetukset.

 • Lähetyksen valinnat:
  • Vahvistussivun www-osoite/Vahvistussivu: Kirjoita URL-osoite, johon käyttäjät ohjataan kyselyyn vastaamisen jälkeen.
  • Otsikko/leipäteksti: Kirjoita otsikko (lihavoitu) ja leipäteksti vahvistussivulle, joka näytetään, kun käyttäjä on vastannut kyselyyn.
  • Sähköposti: Lähetä kopio jokaisesta palautuksesta määritettyyn osoitteeseen tai osoitteisiin. Voit antaa useampia osoitteita erottamalla ne pilkulla.
 • Palauteasetukset:
  • Palauteasetukset: Palauteasetukset ovat käytössä, jos kysely sisältää seuraavia kysymystyyppejä: valintanapit, pudotusvalikko tai arvostelu. Määritä palauteasetuksesi Ei palauteviestejä, Yleinen palaute tai kysymyksen Palauteosat.
  • Näytä pisteet: Määritä, näytetäänkö palautteen pisteet.
  • Palautemuistiinpanot: Kirjoita mahdolliset palautemuistiinpanot, jotka näytetään palauteraportin lopussa.

Q-kyselyn suorituksen määrittäminen

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Q-kysely > Muokkaa > Aktiviteettien suoritus.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Q-kysely> Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Aktiviteettien suoritus.

Voit päättää merkitä Q-kysely-aktiviteetin suoritetuksi.

 • Suoritusten seuranta: Vaihtoehdot ovat: Älä huomioi opiskelijoiden edistymisen seurannassa, Opiskelijat voivat itse merkitä tämän kohteen suoritetuksi ja Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät.
 • Opiskelijan on lähetettävä kysely saadakseen suoritusmerkinnän: Kun Suoritusten seuranta -asetuksen arvoksi valitaan Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät, tämä vaihtoehto tulee saataville. Päätä, merkitäänkö aktiviteetti suoritetuksi, kun opiskelija on suorittanut kyselyn.
 • Oltava suoritettuna: Ota tämä ominaisuus käyttöön ja määritä päivämäärä, johon mennessä osallistujat on merkittävä aktiviteetin suorittaneiksi.