Ideoi ja toteuta mukautettuja kyselyitä käyttäen kysymyksiä, joita ei arvostella.

Voit muokata Palaute-aktiviteettia tarpeidesi mukaan. Palaute-aktiviteetissa kerättyjä tietoja ei julkaista kurssin osallistujille, ja kyselyihin voi vastata anonyymisti.

Voit käyttää sitä esimerkiksi seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Kurssin aluksi voit pyytää opiskelijoita arvioimaan oman tieto- tai taitotasonsa.
 • Kurssin aikana opiskelijat voivat arvioida käytettyjen resurssien tehokkuutta, kurssiympäristön tarkoituksenmukaisuutta tai vuorovaikutusta muiden opiskelijoiden kanssa.
 • Kurssin lopussa opiskelijat voivat arvioida suorittamansa kurssin.

Palaute-aktiviteetin luonti

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Luo oppimisaktiviteetti tai -aineisto > Palaute > Lisää.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Lisää aktiviteetti tai aineisto > Palaute > Lisää.

 1. Kirjoita nimi ja kuvaus. Kuvaus näkyy opiskelijoille heidän tarkastellessaan palauteaktiviteettia. Valitse Näytä kuvaus kurssisivulla -valintaruutu, jos haluat kuvauksen näkyviin.
 2. Valitse tarpeen mukaan seuraavista vaihtoehdoista.
  • Käytettävyys
  • Kysymyksiin ja palauttamiseen liittyvät asetukset
  • Lähettämisen jälkeen
  • Tavoitteet
  • Moduulien yleiset asetukset
  • Pääsyn rajoittaminen
  • Aktiviteettien suoritus
  • Pätevyydet
 3. Voit aloittaa palautekysymysten lisäämisen valitsemalla Tallenna ja näytä.

Kysymysten lisääminen ja muokkaaminen

Palautelomakkeen luonnin jälkeen voit lisätä kysymyksiä Palaute-aktiviteettiin.

 1. Valitse Muokkaa kysymyksiä -välilehti.

  Jos sinulla on aiemmin luotu kysymysmalli, voit avata sen valitsemalla Malli-välilehden. Voit myös luoda uuden mallin uuden palautekysymysjoukon perusteella.

 2. Valitse palautelomakkeeseen lisättävän kysymyksen tai kentän tyyppi:
  • Lisää sivunvaihto
  • Roskapostivarmenne
  • Tiedot
  • Otsikko (Otsikko-kenttää käytetään vietäessä tietoja Exceliin. Otsikosta tulee sarakkeen otsikko Excel-taulukossa.)
  • Monirivinen tekstivastaus
  • Monivalintakysymys
  • Monivalinta (pisteytetty)
  • Numeerinen vastaus
  • Yksirivinen tekstivastaus

  Tietoja näistä kysymystyypeistä on ohjeaiheessa Palautekysymysten lisääminen Moodle-sivustossa (tiedot saattavat olla vain englanniksi).

 3. Täytä valintasi mukaiset kysymyksen tiedot.
 4. Valitse Tallenna kysymys.

Yhteenveto- ja Näytä vastaukset -välilehdet

Yhteenveto-välilehdessä näet kaavion kaikista tähän mennessä lähetetyistä vastauksista. Voit viedä nämä tiedot laskentataulukkoon.

Näytä vastaukset -välilehdessä voit tarkastella yksittäisten opiskelijoiden lähettämiä vastauksia.


Palautekysymysten käytettävyyden määrittäminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Palaute > Muokkaa > Saatavuus.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Palaute > Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Saatavuus.

Voit määrittää, milloin palautekysymykset näkyvät osallistujille.

 • Avaa palaute / Sulje palaute: Jos valitset tämän, määritä päivämäärä ja kellonaika, jolloin palaute avataan osallistujille sekä milloin se jälleen suljetaan.

Kysymyksien ja palauttamisen asetukset

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Palaute > Muokkaa > Kysymykseen ja palauttamiseen liittyvät asetukset.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Palaute > Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Kysymykseen ja palauttamiseen liittyvät asetukset.

Voit määrittää, näytetäänkö osallistujien nimet ja haluatko ilmoitukset lähetetyistä vastauksista.

 • Tallenna osallistujien nimet: vaihtoehdot ovat Anonyymi sekä Käyttäjän nimi kirjataan ja näytetään vastauksen yhteydessä.
 • Salli useat vastaukset: Määritä, voivatko käyttäjät lähettää palautteen kerran vai monta kertaa.
 • Ota käyttöön ilmoitukset annetusta palautteesta: Määritä, haluatko ilmoitukset kaikista palautevastauksista.
 • Kysymysten automaattinen numerointi: Määritä, numeroidaanko palautteen kysymykset automaattisesti.

Tulokset palautteen lähettämisen jälkeen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Palaute > Muokkaa > Lähettämisen jälkeen.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Palaute > Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Lähettämisen jälkeen.

Voit päättää, näytätkö tulokset osallistujille.

 • Näytä analyysisivu: Valitse, näytetäänkö tulokset.
 • Vastauksen jälkeinen viesti: Kirjoita viesti, jonka opiskelija saa palautteen lähettämisen jälkeen.
 • Linkitä seuraavaan aktiviteettiin: Jos haluat, että palautteen jälkeen näytetään aktiviteetti, kirjoita seuraavan aktiviteetin URL-osoite.

Määritä palautteen suoritus

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Palaute > Muokkaa > Aktiviteettien suoritus.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Palaute > Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Aktiviteettien suoritus.

Voit päättää merkitä palauteaktiviteetin suoritetuksi.

 • Suoritusten seuranta: Vaihtoehdot ovat seuraavat: Älä huomioi opiskelijoiden edistymisen seurannassa, Opiskelijat voivat itse merkitä tämän kohteen suoritetuksi ja Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät.
 • Opiskelijan on avattava tämä kohde saadakseen suoritusmerkinnän: Kun Suoritusten seuranta -asetuksen arvoksi valitaan Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät, tämä asetus tulee saataville. Päätä, merkitäänkö aktiviteetti suoritetuksi, kun opiskelija on avannut palautelomakkeen.
 • Näytä valmiina jos palaute on lähetetty: Kun Suoritusten seuranta -asetuksen arvoksi valitaan Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät, tämä asetus tulee saataville. Päätä, merkitäänkö aktiviteetti suoritetuksi, kun opiskelija on lähettänyt palautteen.
 • Oltava suoritettuna: Ota tämä ominaisuus käyttöön ja määritä päivämäärä, johon mennessä osallistujat on merkittävä aktiviteetin suorittaneiksi.

Tehokkaan palautteen antaminen

Tutkimusten mukaan opiskelijat eivät arvioi kurssia hyväksi tai huonoksi ohjaajan valmistautumisen, ohjaajan organisaation tai edes kurssin vuorovaikutustason perusteella. Opiskelijoiden mielestä kurssi on erinomainen, jos he saavat opettajalta palautetta edistymisestään. Palaute opiskelijoille tai opiskelijoilta rohkaisee osallistujia oppimaan ja parantamaan suoritustaan.

Saat lisätietoja Blackboard Open LMS -blogista (vain englanniksi)