Tulokset

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Luo aktiviteetti tai muokkaa aktiviteettia > Tavoitteet.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Luo aktiviteetti tai muokkaa aktiviteettia > Tavoitteet.

Tulokset (pätevyydet, standardit ja tavoitteet) ovat määritettyjä kuvauksia siitä, mitä opiskelija on suorittanut tai ymmärtänyt suoritettuaan aktiviteetin tai kurssin. Ohjaaja arvioi, täyttääkö opiskelija kunkin tuloksen edellytykset.

Sivuston ylläpitäjän on määritettävä tavoitteet sivustotasolla ja tavoitteiden tulee sisältyä kurssin asetuksiin.

Lisätietoja tavoitteista löytyy Moodlen verkkosivustosta (saattaa olla saatavilla vain englanniksi)


Arvioinnit

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Luo aktiviteetti tai muokkaa aktiviteettia > Arvioinnit.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Luo aktiviteetti tai muokkaa aktiviteettia > Arvioinnit.

Voit arvostella jotkin aktiviteetit arviointien avulla. Halutessasi voit antaa myös opiskelijoiden arvioida toistensa töitä. Tämän jälkeen arvioinnit yhdistetään kyseisen opiskelijan aktiviteetin arvosanan laskennassa.

Esimerkki: Opiskelijat voivat esimerkiksi arvioida toistensa viestejä keskustelualueella. Näistä arvioista lasketaan keskiarvo, joka puolestaan lasketaan mukaan koko kurssin arvosanaan. Voit valita, voivatko opiskelijat ja/tai opettajat tehdä arviointeja.

 • Roolit, joilla on oikeus arvioida viestejä: Tämä on luettelo käyttäjistä, joilla on oikeus arvioida aktiviteettia. Et näe luetteloa ennen kuin olet valinnut arviointien käyttöperiaatteen ja tallentanut aktiviteetin. Voit muokata luetteloa siirtymällä aktiviteetin ylläpitoon ja valitsemalla Oikeudet.
 • Arviointien käyttöperiaate: Tämä määrittää, miten arvioinnit yhdistetään arviointikirjan lopullisen arvosanan laskennassa.
  • Arviointi ei käytössä – Aktiviteetti ei näy arviointikirjassa. Arvosanaa ei lasketa.
  • Arviointien keskiarvo – tämä on kaikkien arviointien keskiarvo.
  • Arviointien määrä – Arviointien määrä muodostaa lopullisen arvosanan. Kokonaismäärä ei voi ylittää aktiviteetin enimmäisarvosanaa.
  • Arviointimaksimi – korkeimmasta arvosanasta tulee lopullinen arvosana.
  • Arviointiminimi – pienimmästä arvosanasta tulee lopullinen arvosana.
  • Arviointien summa – Kaikki arvioinnit lasketaan yhteen. Kokonaismäärä ei voi ylittää aktiviteetin enimmäisarvosanaa.
 • Arviointien rajoittaminen tietyn päivämäärävälin kohteisiin: salli arvioinnit vain tietyn aikajakson sisällä.
  • Alkaen: tämä on päivämäärä ja aika, josta lähtien arviointeja voi lähettää.
  • Päättyen: tämä on päivämäärä ja aika, jonka jälkeen arviointeja ei hyväksytä.

Lisätietoja arvioinneista löytyy Moodlen verkkosivustosta (saattaa olla saatavilla vain englanniksi)


Moduulien yleiset asetukset

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Luo aktiviteetti tai muokkaa aktiviteettia > Moduulien yleiset asetukset.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Luo aktiviteetti tai muokkaa aktiviteettia > Moduulien yleiset asetukset.

 • Näkyvissä: Määritä, näytetäänkö aktiviteetti tai aineisto kurssin opiskelijoille vai piilotetaanko se opiskelijoilta.
 • Tunnistenumero: Luo edistyneitä arvosanalaskelmia arviointikirjassa luomalla yksilöivä tunnistenumero. Tämä mahdollistaa aktiviteetin tai aineiston arvosanaan perustuvien kaavojen luomisen.
 • Ryhmämoodi Päätä, haluatko muodostaa ryhmiä ja näkevätkö ryhmät toisensa.
 • Ryhmittely: Ryhmittely on kurssin ryhmien kokoelma. Jos valitaan ryhmittely, siihen määritettyihin ryhmiin kuuluvat opiskelijat voivat työskennellä yhdessä. Katso lisätietoja kohdasta Ryhmät.

Voit myös määrittää oletusryhmämoodin kurssitason kaikkiin aktiviteetteihin. Jos ryhmämoodi on pakotettu kurssitasolla, kunkin aktiviteetin ryhmämoodiasetus ohitetaan.

Lisätietoja moduulien yleisistä asetuksista löytyy Moodlen verkkosivustosta (saattaa olla saatavilla vain englanniksi)


Rajoita pääsy

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Luo aktiviteetti tai muokkaa aktiviteettia > Rajoita pääsy > Lisää rajoitus.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Luo aktiviteetti tai muokkaa aktiviteettia > Rajoita pääsy > Lisää rajoitus.

Päätä, milloin haluat aineiston tai aktiviteetin näkyvän opiskelijoille. Voit käyttää päivämääriä, pisteiden arvoalueita, mukautetun opiskelun suunnittelun sääntöjä, profiilin kenttiä ja/tai muiden kurssin aktiviteettien suoritusta kohteiden näyttämisen ehtona.

Voit valita täytyykö KAIKKIEN ehtojen vai MINKÄ TAHANSA ehdon täyttyä, jotta aktiviteetti tai aineisto tulee näkyviin.

 • Päivämääräehto: Määritä päivämääräväli, jolloin aktiviteettia voi käyttää. Opiskelijat voivat nähdä kyseisen aktiviteetin vain tällä päivämäärävälillä. Asetus eroaa Näkyvyys opiskelijoille -asetuksesta siten, että opiskelijat voivat jälkimmäisen asetuksen päivämäärävälin ulkopuolella nähdä aktiviteetin kuvauksen, mutta tämä asetus estää näkyvyyden kokonaan.
 • Vapautuskoodi: Lisää koodi lukitaksesi kansion ja avataksesi sen lukituksen käyttämällä mukautetun oppimisen suunnittelun sääntöjä. Järjestelmä julkaisee tämän koodin automaattisesti, kun ehdot täyttyvät. Opiskelijan ei tarvitse antaa kirjoittaa koodia mihinkään.
 • Arvosanavaatimus: Määritä ehto mille tahansa kurssin arvosanalle: koko kurssin arvosanalle, aktiviteetin arvosanalle tai manuaalisesti luodulle mukautetulle arvosanalle.
 • Ryhmä: Salli käyttö vain tietyn ryhmän opiskelijoille tai kaikkien ryhmien opiskelijoille. Lisätietoja on ohjeaiheessa Ryhmien pääsyn rajoittaminen.
 • Käyttäjäkenttä: Voit rajoittaa pääsyä käyttäjäprofiilin minkä tahansa kentän perusteella.
 • Aktiviteetin esitietovaatimus: Määrittää aktiviteetin esitietovaatimukset, jotka opiskelijan tulee täyttää ennen aktiviteetin käyttöä. Suoritusten seuranta pitää määrittää ennen esitietovaatimusten määrittämistä.

Kun käyttö on estetty -valikosta voit valita, näytetäänkö rajoitettu aktiviteetti varjostettuna vai piilotetaanko se kokonaan.

Mukautuvat oppimispolut

Aktiviteettien rajoittamisen avulla voit luoda mukautuvia oppimispolkuja. Esimerkiksi opiskelijalle voi tentin jälkeen näkyä yksi kolmesta oppitunnista riippuen tentin arvosanasta.

Toinen esimerkki on sertifiointikoulutuksen kurssi, joka edellyttää viranomaisen hyväksyntää. Ehdollisien aktiviteettien avulla voit varmistaa, että opiskelijat opiskelevat koko kurssiaineiston tietyssä järjestyksessä ja että heidän osaamisensa täyttää tietyt standardit ennen kuin kurssia voi jatkaa.

Voit käyttää ehdollisia aktiviteetteja, kun sivuston ylläpitäjä on ottanut ominaisuuden käyttöön.

Saat lisätietoja pääsyn rajoittamisesta Moodlen sivustosta (tiedot saattavat olla vain englanniksi)


Aktiviteettien suoritus

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Luo aktiviteetti tai muokkaa aktiviteettia > Aktiviteettien suoritus.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Luo aktiviteetti tai muokkaa aktiviteettia > Aktiviteettien suoritus.

Voit määrittää Aktiviteettien suoritus -asetukset, kun luot aktiviteetin tai muokkaat aktiviteettia. Aktiviteettien suoritus voidaan yhdistää kurssin suoritukseen. Sen avulla opiskelijat voivat määrittää etenemisen kurssilla tai päivittää etenemisen kurssilla automaattisesti aktiviteeteille määritettyjen ehtojen perusteella.

Lisätietoja aktiviteettien suorituksesta


Pätevyydet

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Luo aktiviteetti tai muokkaa aktiviteettia > Pätevyydet.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Luo aktiviteetti tai muokkaa aktiviteettia > Pätevyydet.

Moodlen pätevyysmalli mahdollistaa standardien ja pätevyyksien luonnin ja tuonnin. Blackboard Open LMS:n tuontitoiminto tukee seuraavia tiedostomuotoja: CSV, ASN (RDF), Academic Benchmarks, RDF ja XML.

Tuodut standardit ja pätevyydet voidaan määrittää kursseihin ja aktiviteetteihin. Ohjaaja voi merkitä opiskelijan pätevyyden suoritetuksi tai merkintä voidaan suorittaa aktiviteettien uuden asetuksen kautta. Asetus merkitsee pätevyyden suoritetuksi, kun opiskelija täyttää suoritusvaatimukset. Opiskelijat ja opettajat voivat kurssitasolla myös seurata opiskelijan edistymistä suhteessa standardeihin.

Lue lisätietoja osaamiseen perustuvasta rakenteesta Moodle-sivustossa (ohjeet saattavat olla saatavilla vain englanniksi)