Rohkaise opiskelijoita keskustelemaan

Open-keskustelualueaktiviteetin avulla opiskelijat voivat julkaista kommentteja, ehdotuksia ja kysymyksiä ja vastata niihin asynkronisesti. Open-keskustelualueen avulla voit tarjota opiskelijoille keinon viestiä toistensa kanssa.


Open keskustelualue -aktiviteetin lisääminen

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Luo oppimisaktiviteetti tai -aineisto > Keskustelualue  > Lisää.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Lisää aktiviteetti tai aineisto > Moodlerooms-keskustelualue > Lisää.

Etkö tiedä, minkä tyyppisen Open-keskustelualueen haluat lisätä? Siirry keskustelualuetyyppeihin.

 1. Valitse missä tahansa kurssiosiossa Luo oppimisaktiviteetti tai aineisto ja valitse sitten Open-keskustelualue. Valitse Lisää.
 2. Anna aktiviteetille mielekäs nimi ja kuvaus.
 3. Valitse, mitä haluat näyttää kurssisivulla.
  • Näytä viimeisimmät viestit kurssisivulla -asetus on valittu oletusarvoisesti. Viimeisimmät viestit näkyvät kurssisivun Open-keskustelualueaktiviteetissa.
  • Valitse Näytä kuvaus kurssisivulla, jos haluat kuvauksen näkyviin.
 4. Valitse keskustelualueen tyyppi. Oletusarvoisesti valittuna on tyyppi Keskustelualue yleiseen käyttöön.
 5. Voit tarvittaessa määrittää seuraavat asetukset.
  • Viestiasetukset
  • Tilaus
  • Keskusteluiden lukitseminen
  • Postituksen raja
  • Arvosana
  • Tavoitteet
  • Arvioinnit
  • Moduulien yleiset asetukset
  • Ryhmien käyttö
  • Rajoita pääsy
  • Pätevyydet
 6. Valitse Tallenna ja näytä.

Open-keskustelualueaktiviteetin muokkaaminen

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Open-keskustelualue > Muokkaa.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Open-keskustelualue  > Muokkaa asetuksia.


Keskustelualueen tyypit

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Open-keskustelualue > Muokkaa > Keskustelualueen tyyppi.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Open-keskustelualue > Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Keskustelualueen tyyppi.

Keskustelualueen tyyppien avulla voit käyttää verkkokeskusteluja eri tavoin.

 • Keskustelualue yleiseen käyttöön: Avoin keskustelualue. Kuka tahansa voi aloittaa keskustelun milloin tahansa. Tämä sopii parhaiten avoimiin ja polveileviin keskusteluihin. Hyvin yleiskäyttöinen keskustelualue. Tämä tyyppi on oletusarvo.
 • Yksi keskustelu: Yksi keskusteluaihe, johon kaikki voivat vastata. Tämä sopii keskusteluihin, joissa on tarpeen keskittyä yhteen aihealueeseen. Tätä ei voi käyttää ryhmäkohtaisesti.
 • Jokainen avaa yhden uuden keskustelun: Jokainen opiskelija julkaisee yhden keskusteluaiheen, johon kaikki voivat vastata. Käytä tätä, kun tarvitset enemmän kuin yhden keskustelun, mutta et kuitenkaan yleiskäyttöistä keskustelualuetta.
 • Kysymys- ja vastausalue: Tämä on keskustelualue kysymyksiä ja vastauksia varten. Opiskelijoiden pitää kirjoittaa vähintään yksi kysymys, ennen kuin he voivat vastata muille. Viestin kirjoittamisen jälkeen he voivat lukea muiden opiskelijoiden viestejä ja vastata niihin. Tämä rohkaisee opiskelijoita ajattelemaan itse ennen viestin kirjoittamista.
 • Normaali keskustelualue näytetään blogimaisessa muodossa: Avoin keskustelualue, jossa kuka tahansa voi aloittaa keskustelun milloin tahansa. Keskusteluaiheet sekä niiden Keskustele aiheesta -linkit ovat yhdellä sivulla.

Viestiasetukset

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Open-keskustelualue > Muokkaa > Viestiasetukset.

Ohjeet muita teemoja varten: valitse Muokkaustila päälle > Open-keskustelualue > Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Viestiasetukset.

Viestiasetusten avulla voit hallita käytettävissä olevia viestitoimintoja. Oletusarvoisesti yhtään asetusta ei ole valittu. Valitse toiminnot, joita haluat käyttää.

 • Salli merkitseminen olennaiseksi: Merkitse viestit, jotka ovat tärkeitä tai jotka ansaitsevat huomiota. Voit merkitä viestin valitsemalla tähtisymbolin viestin alaosassa. Muut kurssin opettajat näkevät merkintäsi. Opiskelijat eivät näe näitä merkintöjä.
 • Salli kirjanmerkin lisääminen viestiin: Voit merkitä viestejä kirjanmerkeillä, jotta muistat palata niihin myöhemmin. Voit merkitä viestin valitsemalla kirjanmerkin viestin alaosassa. Muut kurssin opettajat näkevät kirjanmerkit. Opiskelijat eivät näe näitä merkintöjä.
 • Salli yksityiset vastaukset: Voit lähettää yksityisiä vastauksia viesteihin. Valitse vastauksen alaosassa Yksityinen vastaus. Vain sen viestin kirjoittaja, johon vastaat, näkee vastauksesi.
 • Salli nimettömät viestit: Kaikkien viestien ja vastausten kirjoittajaksi merkitään automaattisesti Anonyymi vastaaja. Voit halutessasi myös näyttää nimesi ja avattaresi viestien ja vastausten yhteydessä. Valitse vastauksen alaosassa Julkaise nimesi.
 • Näytä sanalaskuri: Sanalaskuri näytetään jokaisen lähetetyn viestin yhteydessä. Sanoja ei lasketa viestiä kirjoitettaessa. Sanamäärä näkyy vasta viestin lähetyksen jälkeen.

Tilaus

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Open-keskustelualue > Muokkaa > Tilaus.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Open-keskustelualue > Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Tilaus.

Kun osallistujat tilaavat keskustelualueen, he saavat sähköpostiviestejä, jotka ilmoittavat uusista viesteistä. Valitse jokin seuraavista tilausvaihtoehdoista.

 • Valinnainen: Osallistujat voivat valita, haluavatko he tilata keskustelualueen. Tämä on oletusarvo.
 • Pakotettu: Ilmoitusviestit tilataan kaikille osallistujille, eikä tilausta voi perua.
 • Oletustilaus: Ilmoitusviestit tilataan kaikille osallistujille. Osallistujat voivat perua tilauksen.
 • Tilaus pois päältä: Kukaan ei voi tilata keskustelualueen ilmoitusviestejä.

Mahdolliset muutokset koskevat vain osallistujia, jotka liittyvät kurssiin muutoksen jälkeen. Muutokset eivät vaikuta jo aiemmin liittyneisiin osallistujiin.


Postituksen eston raja

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Open-keskustelualue > Muokkaa > Postituksen eston raja.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Open-keskustelualue > Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Postituksen eston raja.

Voit rajoittaa opiskelijoiden keskustelualueelle lähettämien viestien määrää määritetyn ajanjakson sisällä.

 1. Valitse Rajoituksen ajanjakso -valikossa ajanjakso, jolle haluat määrittää viestien ylärajan.
 2. Kirjoita Postituksen eston raja -kenttään viestien enimmäismäärä, jonka opiskelija voi lähettää määritetyn ajanjakson sisällä.
 3. Kirjoita Varoituksen raja -kenttään niiden viestien määrä, jotka opiskelija voi lähettää ennen varoituksen näyttämistä. Tämän numeron pitää olla pienempi kuin eston raja.

Opiskelijat voivat kirjoittaa viestin keskustelualueelle 5 kertaa viikossa. Kolmen viestin jälkeen he näkevät varoituksen, että viikon viestikiintiö on kohta täynnä.


Arvosana-asetukset

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Open-keskustelualue > Muokkaa > Arvosana.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Open-keskustelualue > Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Arvosana.

Haluatko antaa arvosanoja aktiivisuudesta Open-keskustelualueella? Kun lisäät tai päivität Moodlerooms-keskustelualuetta, Laajenna Arvosana-kohta ja määritä asetukset.

 1. Valitse Arviointi-valikosta jokin seuraavista vaihtoehdoista.
  • Ei mitään: Keskustelualuetta ei arvostella.
  • Manuaalinen: opettaja arvostelee keskustelualueen.
  • Arvio: Arvioita käytetään keskustelualueen arvosanojen muodostamisessa. Arviot annetaan luettaessa opiskelijoiden viestejä keskustelualueella.
 2. Valitse Tyyppi-valikosta jokin seuraavista vaihtoehdoista.
  • Ei mitään: Arviointityyppiä ei ole.
  • Asteikko: Arvioinnit tehdään asteikon avulla. Valitse Asteikko-valikosta haluamasi asteikko.
  • Pisteet: Käytä arvioinnissa pisteitä. Kirjoita ansaittavien pisteiden enimmäismäärä.
 3. Valitse Arviointimenetelmä -valikosta Edistynyt arviointi. Yksinkertainen suora arviointi on valittu oletuksena.
 4. Jos käytät arviointikirjan kategorioita, valitse kategoria Arvosanojen kategoria -valikosta.
 5. Voit myös valita pisteiden vähimmäismäärän, jonka opiskelija tarvitsee läpäistäkseen kurssin.

Ylläpitotoiminnot

Jokaiselle kurssin aktiviteettityypille on omat ylläpitotoimintonsa. Nämä toiminnot ovat käytettävissä muokkaustilassa.

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Open-keskustelualue > Muokkaa > Ylläpito-valikko.

Ohjeet muita teemoja varten: valitse Muokkaustila päälle > Open-keskustelualue > Muokkaa > Muokkaa asetuksia. Valitse sitten haluamasi asetus Keskustelualueen hallinnointi -valikosta.

Valitse aktiviteetin ylläpitotoiminto:

 • Muokkaa asetuksia: Päivitä aktiviteettia.
 • Paikallisesti jaetut roolit: Päivitä aktiviteetin tietyn käyttäjän rooli.
 • Oikeudet: Päivitäoikeudet, jotka tietyllä käyttäjäroolilla voi olla aktiviteettiin.
 • Tarkasta oikeudet: Tarkista tietyn käyttäjän oikeudet aktiviteettiin.
 • Suodattimet: Päivitä määrityksen suodatinasetukset. Suodattimien avulla voidaan esimerkiksi lisätä linkkejä ja multimedian toisto-ohjelmia sekä muuntaa matemaattisia lausekkeita tai hymiöitä kuviksi.
 • Lokit: Tarkista aktiviteetin lokitiedostot. Avaa Kurssin ylläpito -sivun Raportit-osion.
 • Varmuuskopiointi: Suorita aktiviteetin varmuuskopiointi.
 • Palauta: Suorita aktiviteetin palautus aiemmasta varmuuskopiosta.
 • Edistynyt arviointi: Muuta aktiviteetissa käytettävää arviointimenetelmää.
 • Vie: Tallenna ja tulosta kopio kaikista keskustelualueen keskusteluista.
 • Näytä kirjoittajat: Katso, ketkä ovat kirjoittaneet viestejä keskustelualueelle.
 • Keskustelualueviestien tilaus: Vaihda tilaustilaa.
 • Tilaa tämä keskustelualue: Tilaa keskusteluaiheita ja vastaanota sähköposti-ilmoituksia uusista viesteistä.
 • Näytä/muokkaa keskustelualueen tilaajia: Lisää keskustelualueen tilaajia tai poista niitä. Valitse Muokkaustila päälle. Valitse käyttäjä ja sitten Lisää siirtääksesi käyttäjän Nykyiset tilaajat -luetteloon. Valitse käyttäjä ja sitten Poista siirtääksesi käyttäjän Mahdolliset tilaajat -luetteloon.

Keskustelualueiden lukitseminen

Ohjaajat voivat määrittää keskustelualueet lukittumaan, jos siellä ei ole ollut mitään toimintaa tiettyyn aikaan. Kun keskustelualue on lukittu, opiskelijat eivät voi kirjoittaa sinne viestejä tai vastauksia. Vain ohjaajat voivat kirjoittaa viestejä lukitulle keskustelualueelle. Kun ohjaaja kirjoittaa viestin lukitulle keskustelualueelle, sen lukitus avataan, minkä jälkeen keskustelut ovat taas mahdollisia.