Edistä osallistumista ja tiedon jakamista verkkoyhteisössäsi

Keskustelualue-aktiviteetin avulla opiskelijat voivat julkaista kommentteja, ehdotuksia ja kysymyksiä ja vastata niihin asynkronisesti.  Keskustelualueella osallistujat voivat keskustella tietystä aiheesta tai useista toisiinsa liittyvistä aiheista. Jokaisessa keskustelualueessa osallistujat voivat luoda useita keskusteluaiheita. Keskusteluaihe sisältää aloitusviestin ja kaikki vastaukset siihen.

Keskustelualueita on useita eri tyyppejä:

Yksi keskustelu – yksi keskusteluaihe, johon kaikki voivat vastata.

Jokainen avaa yhden uuden keskustelun – jokainen opiskelija voi lisätä yhden uuden aiheen, johon kaikki voivat sitten vastata.

Kysymys- ja vastausalue – opiskelijoiden on julkaistava oma näkemyksensä ennen kuin he voivat katsella muiden opiskelijoiden viestejä.

Blogimuotoinen keskustelualue – Avoin keskustelualue, jossa kuka tahansa voi aloittaa uuden keskustelun milloin tahansa. Keskusteluaiheet ovat esillä yhdellä sivulla, jossa on Keskustele aiheesta -linkit.

Keskustelualue yleiseen käyttöön on avoin keskustelualue, jolla kuka tahansa voi aloittaa uuden keskustelun milloin tahansa.


Mitä eroa Open-keskustelualueilla ja ytimen keskustelualueilla on?

Open-keskustelualueaktiviteetti tarjoaa joitain ainutlaatuisia etuja Moodlen tavallisiin keskustelualueaktiviteetteihin nähden.

  • Helppo keskustelualueen arvostelu: Voit arvioida opiskelijoiden viestejä Open-arviointitoiminnolla. Voit myös käyttää edistyneitä arviointimenetelmiä Open-keskustelualueaktiviteeteissa. 
  • Salli anonyymit keskustelualueet: Voit sallia opiskelijoiden lähettää nimettömiä viestejä keskustelualueelle. He voivat edelleen saada pisteitä viestin lähettämisestä.
  • Viestitietojen tarkastelu: Voit tarkastella opiskelijan kirjoittamia viestejä ja vastauksia. Voit myös tarkastella viestien sisältöä. Tämä on mahdollista myös anonyymia keskustelualuetta käytettäessä.
  • Yksinkertaistettu keskustelualueen tilaus: Voi tilata vain keskustelualueen yhteen aiheeseen liittyvät sähköpostiviestit. Tilausta ei tarvitse tehdä koko keskustelualueeseen.
  • Opettajan viestien korostaminen: Tee omista viesteistäsi paremmin näkyviä opiskelijoiden viestien joukossa. Näin opiskelijat huomaavat tärkeimmät viestit helpommin.
  • Keskustelualueen viestien merkitseminen: Voit merkitä viestit, jotka on arvioitava ja jotka ovat vaikuttaneet lukijoihin ja keskustelualueeseen yleensä.
  • Yksityisen vastauksen lähettäminen: Voit lähettää yksityisen vastauksen keskustelualueen viestiin. Vain alkuperäisen viestin kirjoittaja näkee yksityisen vastauksen. Opiskelijat tietävät vastauksen olevan yksityinen, kun siihen ei voi vastata.