Termien määrittely yhteistyönä.

Sanaston avulla osallistujat voivat luoda ja ylläpitää termien ja määritelmien luetteloa sanakirjan tapaan. Opettajat voivat lisätä hakusanoja sanastoon yksin tai sanaston täyttämisestä voidaan tehdä yhteistyöaktiviteetti, jossa opiskelijat lisäävät hakusanoja ja arvioivat toistensa lisäyksiä. Hakusanojen arvioinneista voidaan kostaa arvosana.

Hakusanoja voidaan hakea, selata ja luokitella. Automaattilinkitys korostaa kurssilla esiintyvät sanaston termit ja liittyvät avainsanat. Automaattilinkitys voidaan ottaa pois käytöstä tenttien aikana. Hakusanoja voi myös tuoda ja viedä sanastojen välillä. Ylläpitäjät voivat luoda sivustotason sanastoja, joita voidaan käyttää kaikissa kursseissa.

Voit näyttää käsitteitä ja määritelmiä opiskelijoille lisäämällä Satunnainen hakusana -lohkon. Tämä edellyttää, että ominaisuus on otettu käyttöön sivustotasolla.


Sanaston luonti

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Luo oppimisaktiviteetti tai -aineisto > Sanasto > Lisää

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Lisää aktiviteetti tai aineisto > Sanasto > Lisää.

 1. Kirjoita nimi ja kuvaus. Kuvaus tulee näkyviin opiskelijoille heidän tarkastellessaan sanastoa. Valitse Näytä kuvaus kurssisivulla -valintaruutu, jos haluat kuvauksen näkyviin.
 2. Valitse sanaston tyyppi. Toissijaisia sanastoja voidaan tuoda pääsanastoon. Kurssissa voi olla vain yksi pääsanasto, jota vain ohjaaja voi päivittää. Jos sanaston hakusanojen tuontia ei tarvita, kurssin kaikki sanastot voivat olla toissijaisia sanastoja.
 3. Voit myös mukauttaa sanastoa seuraavilla valinnoilla.
  • Tietueet
  • Ulkoasu
  • Arvosana
  • Tavoitteet
  • Arvioinnit
  • Moduulien yleiset asetukset
  • Rajoita pääsy
  • Aktiviteettien suoritus
  • Pätevyydet
 4. Näytä sanasto valitsemalla Tallenna ja näytä.

  Oletuksena opettajat ja opiskelijat voivat lisätä hakusanoja sanastoon, kun se on luotu.


Hakusanojen lisääminen sanastoon

Opettajat ja opiskelijat voivat lisätä hakusanoja sanastoon, kun se on luotu.

 1. Valitse Lisää uusi hakusana.
 2. Kirjoita termi Käsite-kenttään ja määritelmä Määritelmä-ruutuun.
 3. Kirjoita mahdolliset hakusanaan liittyvät Avainsanat.
 4. Valitse mahdolliset Liitteet, esimerkiksi hakusanaan liittyvät tiedostot.
 5. Määritä termin mahdollinen automaattilinkitys:
  • Linkitä automaattisesti – jos tämä valitaan, hakusana linkitetään automaattisesti kaikkialla, missä käsitteen sanat tai ilmaukset esiintyvät muualla kurssissa.
  • Kirjasinkoolla on merkitystä – määritä, linkitetäänkö hakusana vain silloin, kun sanan kirjasinkoko on sama.
  • Linkitä vain kokonaisiin sanoihin – määritä, linkitetäänkö hakusana vain silloin, kun sana on täsmälleen sama.
 6. Tallenna muutokset.

Hakusanojen tuonti ja vienti

Voit luoda sanaston hakusanoja tuomalla tiedoston, ja hakusanat voidaan viedä varmuuskopiotiedostoksi.

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Sanasto > Muokkaa > Ylläpito > Tuo hakusanoja tai Vie hakusanat.

Vaiheet muissa teemoissa: Avaa sanasto ja valitse Ylläpito-lohko > Sanaston hallinnointi > Tuo hakusanoja tai Vie hakusanat.


Sanaston hakusanojen vaatimusten määrittäminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Sanasto > Muokkaa > Hakusanat.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Sanasto> Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Hakusanat.

Voit määrittää, edellyttääkö hakusanojen lisääminen sanastoon hyväksynnän.

 • Hakusanat julkaistaan heti: Määritä, hyväksytäänkö hakusanat oletuksena automaattisesti.
 • Hakusanat aina muokattavissa: Määritä, voivatko opiskelijat muokata hakusanoja.
 • Salli samannimiset hakusanat: Määritä, voidaanko sanastoon lisätä hakusanojen kaksoiskappaleita.
 • Salli hakusanojen kommentit: Määritä, voivatko opiskelijat kommentoida hakusanoja.
 • Sanaston automaattinen linkitys: Määritä, linkitetäänkö sanaston hakusanat automaattisesti.

  Voit ottaa automaattilinkityksen käyttöön tai pois käytöstä myös yksittäiselle hakusanalle. Avaa hakusana ja valitse Ylläpito > Suodattimet > Sanaston automaattilinkitys.


Sanaston ulkoasun määrittäminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Sanasto > Muokkaa > Ulkoasu.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Sanasto> Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Ulkoasu.

Voit määrittää sanaston näyttötavan ja valita hakusanojen hyväksynnän näyttämisen.

 • Sanaston selaustapa: Valitse sanaston selaustapa seuraavista vaihtoehdoista:
  • Yksinkertainen sanakirja – kirjoittajia ei näytetä, ja liitteet näkyvät linkkeinä.
  • Jatkuva – näyttää merkinnät peräkkäin ilman erittelyä muotoilukuvakkeita lukuun ottamatta.
  • Täysi tekijän kanssa – Keskustelualueen kaltainen näyttömuoto, joka näyttää laatijan tiedot. Liitetiedostot näytetään linkkeinä.
  • Täysi ilman tekijää – Keskustelualueen kaltainen näyttömuoto, joka ei näytä laatijan tietoja. Liitetiedostot näytetään linkkeinä.
  • Tietosanakirja – kuten Täysi tekijän kanssa, mutta liitetyt kuvat näytetään upotettuina.
  • Hakusanalista – käsitteet luetteloidaan linkkeinä.
  • Usein kysytyt kysymykset (UKK) – sanat KYSYMYS ja VASTAUS liitetään käsitteeseen ja määritelmään.
 • Hyväksynnän näyttömuoto: Valitse toinen näyttömuoto sanaston hakusanojen hyväksymiselle.
 • Näytettävien hakusanojen määrä sivulla: Määritä, kuinka monta hakusanaa näkyy samalla sivulla.
 • Näytä aakkosittain: Määritä, näytetäänkö sanaston aakkosellinen sivuvalikko.
 • Näytä KAIKKI-linkki: Määritä, näytetäänkö Kaikki-linkki sanaston kaikkien hakusanojen näyttämiseksi.
 • Näytä Erikoismerkit-linkki: Määritä, voivatko opiskelijat selata sanastoa erikoismerkkien, kuten @ ja #, mukaan.
 • Salli tulostusnäkymä: Määritä, voivatko opiskelijat nähdä sanaston tulostuksen esikatselunäkymän.

Arvosana-asetusten määrittäminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Sanasto > Muokkaa > Arvosana.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Sanasto> Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Arvosana.

 • Arvosanojen kategoria: Jos käytät arviointikirjan kategorioita, valitse kategoria.
 • Hyväksymisraja: Kirjoita pisteiden vähimmäismäärä, jonka opiskelija tarvitsee läpäistäkseen kurssin.

Katso, miten arviointi toimii.


Sanaston hakusanojen arvioinnin määrittäminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Sanasto > Muokkaa > Arvioinnit.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Sanasto> Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Arvioinnit.

Voit määrittää, kuka voi arvioida sanaston hakusanoja.

 • Roolit, joilla on lupa antaa arvioita: Listaa roolit, jotka voivat arvioida hakusanoja.
 • Arviointien käyttöperiaate: Valitse Tyyppi-valikosta yksi seuraavista vaihtoehdoista.
  • Ei arvioita – tätä aktiviteettia ei arvioida.
  • Arviointien keskiarvo – kaikkien arviointien keskiarvo.
  • Arviointien määrä – Arviointien määrä muodostaa lopullisen arvosanan. Huomaa, että kokonaismäärä ei voi ylittää aktiviteetin enimmäisarvosanaa.
  • Arviointimaksimi – korkeimmasta arvosanasta tulee lopullinen arvosana.
  • Arviointiminimi – pienimmästä arvosanasta tulee lopullinen arvosana.
  • Arviointien summa – Kaikki arvioinnit lasketaan yhteen. Huomaa, että kokonaismäärä ei voi ylittää aktiviteetin enimmäisarvosanaa.
 • Rajoita arviointi kohteisiin, joiden päivämäärät ovat päivämäärävälillä:: Jos valitset tämän, määritä arvioitavien sanaston hakusanojen päivämäärä ja kellonaika.

Katso, miten arviointi toimii.


Sanaston suorituksen määrittäminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Sanasto > Muokkaa > Aktiviteettien suoritus.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Sanasto> Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Aktiviteettien suoritus.

Voit päättää merkitä sanastoaktiviteetin suoritetuksi.

 • Suoritusten seuranta: Vaihtoehdot ovat: Älä huomioi opiskelijoiden edistymisen seurannassa, Opiskelijat voivat itse merkitä tämän kohteen suoritetuksi ja Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät.
 • Opiskelijan on avattava tämä kohde saadakseen suoritusmerkinnän: Kun Suoritusten seuranta -asetuksen arvoksi valitaan Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät, tämä vaihtoehto tulee saataville. Päätä, merkitäänkö aktiviteetti suoritetuksi, kun opiskelija on avannut sanaston.
 • Opiskelijan on saatava arvosana saadakseen suoritusmerkinnän tästä kohteesta: Kun Suoritusten seuranta -asetuksen arvoksi valitaan Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät, tämä vaihtoehto tulee saataville. Päätä, merkitäänkö aktiviteetti suoritetuksi, kun opiskelija saa arvosanan.
 • Vaadi merkintöjä: Kun Suoritusten seuranta -asetuksen arvoksi valitaan Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät, tämä vaihtoehto tulee saataville. Määritä, pitääkö opiskelijan luoda sanaston hakusanoja ja kuinka monta hakusanaa opiskelijan pitää luoda.
 • Oltava suoritettuna: Ota tämä ominaisuus käyttöön ja määritä päivämäärä, johon mennessä osallistujat on merkittävä aktiviteetin suorittaneiksi.