Tee valintasi.

Valinta-aktiviteetti on hyvin yksinkertainen: kysy kysymys ja määritä useita vastausvaihtoehtoja. Valinta-aktiviteetin avulla voit toteuttaa nopean kyselyn. Sen avulla voit myös järjestää kurssiin liittyviä äänestyksiä tai kerätä yksinkertaista tutkimustietoa.


Valintojen lisääminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Luo oppimisaktiviteetti tai -aineisto > Valinta > Lisää.

Ohjeet muille teemoille: valitse Muokkaustila päälle > Lisää aktiviteetti tai aineisto > Valinta > Lisää.

 1. Kirjoita nimi ja kuvaus. Kuvaus näkyy opiskelijoille heidän tarkastellessaan valintaa. Valitse Näytä kuvaus kurssisivulla -valintaruutu, jos haluat kuvauksen näkyviin.
 2. Määritä valinnan Asetukset:
  • Valitse, näytetäänkö valinnat vaaka- vai pystysuunnassa.
  • Määritä, voivatko opiskelijat muuttaa valintaa ensimmäisen vastauksen jälkeen.
  • Valitse, voivatko käyttäjät valita useita vastausvaihtoehtoja.
  • Päätä, rajoitetaanko tietyn vastausvaihtoehdon valitsevien määrää. Kun raja on saavutettu, kukaan ei voi enää valita kyseistä vastausvaihtoehtoa. Jos rajat eivät ole käytössä, vaihtoehdon valitsevien osallistujien määrää ei ole rajoitettu.
  • Kirjoita vaihtoehdot valinnoiksi Vastausvaihtoehto -ruutuihin. Voit lisätä vastausvaihtoehtoja tarvittaessa.
 3. Määritä seuraavat valinnaiset asetukset:
  • Näkyvyys opiskelijoille
  • Tulokset
  • Tavoitteet
  • Moduulien yleiset asetukset
  • Rajoita pääsy
  • Aktiviteettien suoritus
  • Pätevyydet
 4. Valitse Tallenna ja palaa kurssille nähdäksesi kurssin etusivun tai näytä uusi valinta-aktiviteetti valitsemalla Tallenna ja näytä.

Valintojen näkyvyyden määrittäminen

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Valinta > Muokkaa > Saatavuus.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Valinta> Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Saatavuus.

Voit määrittää, mitkä valinnat näkyvät osallistujille.

 • Rajoita vastaaminen ajanjaksolle: Jos valitset tämän, määritä päivämäärä ja kellonaika, jolloin valinta avataan osallistujille sekä milloin se jälleen suljetaan.
 • Näytä esikatselussa: Jos tämä valitaan, valinta-aktiviteettia voi katsella ennen vastausaikaa ja sen jälkeen.

Valinnan tulosten näyttäminen

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Valinta > Muokkaa > Tulokset.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Valinta> Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Tulokset.

Voit päättää, näytätkö tulokset osallistujille. Voit myös määrittää, koska tulokset näytetään.

 • Tulosten julkaisu: Vaihtoehdot ovat Älä julkaise tuloksia, Näytä tulokset opiskelijoille vastaamisen jälkeen, Näytä tulokset opiskelijalle kun vastausaika on päättynyt ja Näytä tulokset aina opiskelijalle.
 • Tulosten suojaus: Vaihtoehdot ovat Julkaise tulokset nimettömästi, piilota vastaajien nimet ja Julkaise tulokset, näytä nimet ja vastaukset.
 • Näytä myös vastaamattomat tuloksissa: määritä, näytetäänkö tuloksissa sarake opiskelijoille, jotka eivät vastanneet valintaan.
 • Sisällytä vastaukset passiivisilta/jäädytetyiltä käyttäjiltä: määritä, näytetäänkö tulokset käyttäjiltä, jotka on jäädytetty tai jotka eivät enää ole aktiivisia.

Määritä Valinta-aktiviteetin suoritus

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Valinta > Muokkaa > Aktiviteettien suoritus.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Valinta> Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Aktiviteettien suoritus.

Voit merkitä valinta-aktiviteetin suoritetuksi.

 • Suoritusten seuranta: Vaihtoehdot ovat: Älä huomioi opiskelijoiden edistymisen seurannassa, Opiskelijat voivat itse merkitä tämän kohteen suoritetuksi ja Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät.
 • Opiskelijan on avattava tämä kohde saadakseen suoritusmerkinnän: Kun Suoritusten seuranta -asetuksen arvoksi valitaan Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät, tämä vaihtoehto tulee saataville. Päätä, merkitäänkö aktiviteetti suoritetuksi, kun opiskelija on tarkastellut Valinta-aktiviteettia.
 • Näytä valmiina kun käyttäjä tekee valinnan: Kun Suoritusten seuranta -asetuksen arvoksi valitaan Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät, tämä vaihtoehto tulee saataville. Päätä, merkitäänkö aktiviteetti suoritetuksi, kun opiskelija valitsee vastausvaihtoehdon.
 • Oltava suoritettuna: Ota tämä ominaisuus käyttöön ja määritä päivämäärä, johon mennessä osallistujat on merkittävä aktiviteetin suorittaneiksi.