Vertaisarviointia yhteistyönä.

Työpaja antaa opiskelijoille mahdollisuuden luoda omia projekteja ja arvioida muiden opiskelijoiden töitä. Aktiviteetti myös koordinoi arvioiden keräämistä ja jakelua eri tavoin.

Tyypillisesti työpajan kesto on useita päiviä tai jopa viikkoja. Työpajan työnkulku voidaan jakaa viiteen vaiheeseen. Opettaja määrittää aina Työpaja-aktiviteetin vaiheen.

 1. Asetusten määrittely: Opettaja luo ja suunnittelee työpajan. Opiskelijat eivät voi vaikuttaa tähän.
 2. Töiden palautus: Opiskelijat palauttavat tehtäviä annetun aikataulun mukaisesti.
 3. Vertaisarviointi: Opiskelijat arvioivat toistensa suorituksia.
 4. Vertaisarvioiden arviointi: Opettaja arvioi palautukset ja vertaisarvioinnit.
 5. Lopetusvaihe: Loppuarvosana lasketaan. Opiskelijat näkevät arvosanat ja suoritukset.

Työpajojen lisääminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Luo oppimisaktiviteetti tai -aineisto > Työpaja > Lisää.

Ohjeet muille teemoille: valitse Muokkaustila päälle > Lisää aktiviteetti tai aineisto > Työpaja > Lisää.

 1. Kirjoita nimi ja kuvaus. Kuvaus näkyy opiskelijoille heidän tarkastellessaan työpajaa. Valitse Näytä kuvaus kurssisivulla -valintaruutu, jos haluat kuvauksen näkyviin.
 2. Määritä arvosana-asetukset
  • Työpajoissa voidaan käyttää seuraavia arviointistrategioita:
   • Kertyvä arviointi: Kommentit ja arvosana annetaan määriteltyjen kriteerien perusteella.
   • Kommentit: Annetaan vain palautetta mutta ei arvosanaa.
   • Virheiden määrä: Kommentit ja kyllä/ei-arvosana annetaan määriteltyjen kriteerien perusteella.
   • Arviointimatriisi: Annetaan laadullinen arvio määriteltyjen arviointikriteerien perusteella.
  • Työn arvosana: Määritä palautettavan työn korkein arvosana ja valitse haluamasi arvosanakategoriat.
  • Palautuksen hyväksytty arvosana: Määritä palautuksen hyväksymisen vähimmäisarvosana.
  • Vertaisarvioinnin arvosana: Määritä korkein arvosana opiskelijan kyvylle arvioida tehokkaasti vertaisiaan. Voit myös valita haluamasi arvosanakategoriat tälle arvosanalle.
  • Arvioinnin hyväksytty arvosana: Määritä vertaisarvioinnin hyväksymisen vähimmäisarvosana.
  • Desimaalien määrä arvosanoissa: Määritä arvosanoissa näytettävien desimaalien määrä.
 3. Määritä seuraavat valinnaiset asetukset:
  • Palautuksen asetukset
  • Arviointiasetukset
  • Palaute
  • Esimerkkipalautukset
  • Näkyvyys opiskelijoille
  • Tavoitteet
  • Moduulien yleiset asetukset
  • Rajoita pääsy
  • Aktiviteettien suoritus
  • Pätevyydet
 4. Valitse Tallenna ja palaa kurssille nähdäksesi kurssin etusivun tai näytä uusi työpaja valitsemalla Tallenna ja näytä.

Palautuksen asetukset

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Työpaja > Muokkaa > Palautuksen asetukset.

Ohjeet muille teemoille: valitse Muokkaustila päälle > Työpaja > Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Palautuksen asetukset.

Määritä, kuinka monta kertaa opiskelija voi palauttaa tehtävän ja miten palautus määritellään.

 • Ota Lähetä arvioitavaksi -toiminto käyttöön: Jos arvoksi valitaan Kyllä, opiskelijoiden on napsautettava Lähetä arvioitavaksi -painiketta palauttaakseen tehtävän arvosteltavaksi. Käytä tätä tehtäviin, joissa on useita liitteitä.

  Jos opiskelija ei napsauta Lähetä arvioitavaksi -painiketta, tehtävän tila on arviointikirjassa Keskeneräinen (ei lähetetty arvioitavaksi). Kun opiskelija napsauttaa Lähetä arvioitavaksi -painiketta, tilaksi muuttuu Lähetetty arvioitavaksi eikä opiskelija voi enää muokata tehtävää. Jos muutat tämän asetuksen arvoksi Kyllä sen jälkeen, kun osa opiskelijoista on palauttanut tehtävän, nämä palautukset merkitään lopullisiksi.

  Kun edellytät opiskelijoilta Lähetä arvioitavaksi -painikkeen napsauttamista, voit määrittää palautuksen takaisin keskeneräiseksi. Avaa tehtävä, valitse Näytä palautukset ja sitten opiskelijan rivi. Valitse arviointiruudukon alla olevasta avattavasta Valituilla-valikosta vaihtoehto Muuta palautuksen tila keskeneräiseksi.

 • Vaadi, että opiskelijat hyväksyvät vakuutuksen oman työn osuudesta: Jos tämä on käytössä, opiskelijoiden on hyväksyttävä vakuutus, jotta he voivat palauttaa tehtävän. Vakuutus oman työn osuudesta -teksti on sivuston ylläpitäjän määrittämä.
 • Milloin palautukset avataan opiskelijoiden muokattaviksi: Määritä, voivatko opiskelijat avata tehtävän uudelleen ja miten he voivat avata sen. Tämä ominaisuus sallii, että opiskelijat voivat jatkaa palautuksen muokkaamista.
 • Suorituskertojen enimmäismäärä: Määritä, kuinka monta kertaa opiskelija voi palauttaa tehtävän.

Arviointiasetukset

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Työpaja > Muokkaa > Arviointiasetukset.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Työpaja > Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Arviointiasetukset.

Anna opiskelijoille ohjeet muiden opiskelijoiden töiden arviointiin.

 • Ohjeet vertaisarviointiin: Kirjoita työpajaprojektin vertaisarvioinnin ohjeet.
 • Käytä itsearviointia: Määritä, voivatko opiskelijat arvioida oman työnsä. Jos tämä on käytössä, opiskelijat saavat arvosanan myös itsearvioinnistaan.

Palaute

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Työpaja > Muokkaa > Palaute.

Ohjeet muita teemoja varten: valitse Muokkaustila päälle > Työpaja > Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Palaute.

Määritä, miten opiskelijat voivat antaa palautetta muiden kurssilaisten työpaja-aktiviteeteista.

 • Palautteen antaminen: Jos tämä on käytössä, arvioinnin lopussa on tekstikenttä, johon opiskelijat voivat kirjoittaa yleiset kommenttinsa. Voit määrittää tämän palautteen pakolliseksi tai valinnaiseksi.
 • Palautetiedostojen enimmäismäärä: Määritä työpajojen arvioiden kommenttien enimmäismäärä.
 • Palautetiedostojen kokoraja: Määritä palautetiedostojen enimmäiskoko.
 • Johtopäätös: Kirjoita teksti, joka näytetään opiskelijalle palautteen arvioinnin suorittamisen jälkeen.

Esimerkkipalautukset

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Työpaja > Muokkaa > Esimerkkipalautukset.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Työpaja > Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Esimerkkipalautukset.

Voit lisätä harjoitusarvioinnin, jonka avulla voit näyttää opiskelijoille, miten vertaisarviointi tulisi tehdä.

 • Käytä esimerkkipalautuksia: Opiskelijat voivat harjoittaa arviointitaitojaan vertaamalla arviointiaan esimerkkiarviointiin.
 • Esimerkkien arvioinnin moodi: Määritä, onko esimerkkiarviointi pakollinen. Vaihtoehdot ovat: Esimerkkipalautusten arviointi on vapaaehtoista, Esimerkit täytyy arvioida ennen omaa palautusta ja Esimerkit ovat käytettävissä oman palautuksen jälkeen ja ne täytyy arvioida ennen vertaisarviointia.

Työpajojen näkyvyyden määrittäminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Työpajat > Muokkaa > Näkyvyys opiskelijoille.

Ohjeet muille teemoille: valitse Muokkaustila päälle > Työpajat> Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Näkyvyys opiskelijoille.

Voit määrittää, milloin työpajat ovat osallistujien palautettavissa ja arvioitavissa.

 • Palautettavissa alkaen: Päätä, milloin haluat työpajan palautusmahdollisuuden näkyvän opiskelijoille.
 • Palautusten määräaika: Määritä päättymisaika, johon mennessä opiskelijoiden on palautettava työpajatehtävä.
 • Vaihda seuraavaan vaiheeseen palautusajan päättymisen jälkeen: Jos haluat, että työpajatehtävät palautetaan ennen vertaisarviointia, valitse tämä vaihtoehto.
 • Arvioitavissa alkaen: Määritä, milloin vertaisarviointi alkaa.
 • Arviointiaika loppuu: Määritä päättymisaika, johon mennessä opiskelijoiden on suoritettava vertaisarvioinnit.

Työpajan suorituksen määrittäminen

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Työpaja > Muokkaa > Aktiviteettien suoritus.

Ohjeet muita teemoja varten: valitse Muokkaustila päälle > Työpaja> Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Aktiviteettien suoritus.

Voit päättää merkitä työpaja-aktiviteetin suoritetuksi.

 • Suoritusten seuranta: Vaihtoehdot ovat: Älä huomioi opiskelijoiden edistymisen seurannassa, Opiskelijat voivat itse merkitä tämän kohteen suoritetuksi ja Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät.
 • Opiskelijan on avattava tämä kohde saadakseen suoritusmerkinnän: Kun Suoritusten seuranta -asetuksen arvoksi valitaan Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät, tämä vaihtoehto tulee saataville. Päätä, merkitäänkö aktiviteetti suoritetuksi, kun opiskelija on avannut työpajan.
 • Opiskelijan on saatava arvosana saadakseen suoritusmerkinnän tästä kohteesta: Kun Suoritusten seuranta -asetuksen arvoksi valitaan Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät, tämä vaihtoehto tulee saataville. Päätä, merkitäänkö aktiviteetti suoritetuksi, kun opiskelija saa arvosanan.
 • Oltava suoritettuna: Ota tämä ominaisuus käyttöön ja määritä päivämäärä, johon mennessä osallistujat on merkittävä aktiviteetin suorittaneiksi.