Saumaton yhteistyö muiden työkalujen kanssa.

Ulkoiset työkalut -moduulin avulla voit saumattomasti olla vuorovaikutuksessa ulkoisiin oppimisaineistoihin ja aktiviteetteihin. Ulkoisen työkalun avulla voi esimerkiksi käyttää uutta aktiviteettityyppiä tai julkaisijan oppimateriaaleja. Näiden aktiviteettien tai oppimateriaalien käyttöliittymä näytetään Blackboard Open LMS:ssä. Voit määrittää ulkoisen työkalun ilmentymän, jos sen tarjoaja tukee Learning Tools Interoperability (LTI) -liittymää. Jos palveluntarjoaja tulee LTI-liittymää, voit palveluntarjoajalta saada ohjeet siitä, miten voit määrittää ulkoisen työkalun ilmentymän. Myös sivuston ylläpitäjän määrittämät työkalutyypit ovat opettajien käytettävissä.

Ulkoiset työkalut eroavat URL-resursseista muutamalla tavalla:

 • Kontekstin tietojen hyödyntäminen: Ulkoiset työkalut voivat käyttää työkalun käynnistävään käyttäjään liittyviä tietoja, kuten oppilaitos, kurssi, nimi sekä muut Blackboard Open LMS -profiilin tiedot.
 • Tiivis integrointi: Ulkoiset työkalut tukevat aktiviteetin ilmentymään liittyvien arvosanojen lukemista, päivittämistä ja poistamista. Tuleviin julkaisuihin suunnitellaan lisää integraatiopisteitä.
 • Security: Ulkoisen työkalun määrityksien avulla luodaan luottamussuhde Blackboard Open LMS:n ja palveluntarjoajan välille, mikä mahdollistaa suojatun tiedonsiirron.

Ulkoisen työkalun lisääminen

Vaiheet Snap-teemassa: valitse Luo oppimisaktiviteetti tai -aineisto > Ulkoinen työkalu > Lisää

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Lisää aktiviteetti tai aineisto > Ulkoinen työkalu > Lisää.

 1. Kirjoita työkalulle nimi. Kuvaus näkyy opiskelijoille heidän tarkastellessaan valintaa. Valitse Näytä aktiviteetin nimi kun laukaistu -valintaruutu, jos haluat aktiviteetin nimen näkyviin.
 2. Valitse Ulkoisen työkalun tyyppi, joka muodostaa suojatun viestikanavan Blackboard Open LMS:n ja palveluntarjoajan välille.
  • Omat asetukset: Voit määrittää mukautetut työkalun asetukset vain tälle ilmentymälle valitsemalla Näytä lisäasetukset. Anna sitten kuluttaja-avain ja jaettu salaisuus. Jos sinulla ei ole kuluttaja-avainta tai jaettua salaisuutta, voit pyytää niitä työkalun tarjoajalta. Kaikki työkalut eivät edellytä kuluttaja-avainta tai jaettua salaisuutta, jolloin nämä kentät voi jättää tyhjäksi.
  • Automaattinen, perustuu Laukaisu-URL:iin: Tätä asetusta pitäisi käyttää lähes kaikissa tapauksissa. Blackboard Open LMS valitsee sopivimman työkalun määrityksen Laukaisu-URL-kentän perusteella. Tässä käytetään sekä ylläpitäjän määrittämiä että kurssissa määritettyjä työkaluja. Kun Laukaisu-URL määritetään, Blackboard Open LMS kertoo, tunnistaako se URL-osoitteen vai ei. Jos Blackboard Open LMS ei tunnista URL-osoitetta, työkalun määritystiedot pitää mahdollisesti määrittää manuaalisesti.
 3. Määritä URL-osoitteen käynnistystiedot täyttämällä seuraavat tiedot:
  • Laukaisu-URL: Laukaisu-URL on ulkoisen työkalun verkko-osoite, jossa saattaa olla myös lisätietoja esimerkiksi näytettävästä resurssista. Jos et ole varma, mitä tietoja tähän kenttään tulisi täyttää, tarkista URL-osoite työkalun tarjoajalta. Jos olet valinnut tietyn työkalutyypin, Laukaisu-URL-kenttää ei välttämättä tarvitse täyttää. Näin saattaa olla esimerkiksi silloin, kun työkalulinkistä käynnistetään vain palveluntarjoajan ympäristö, mutta ei pyydetä tiettyä resurssia.
  • Turvalaukaisun URL: Tämä on vastaava kenttä kuin Laukaisu-URL, mutta sitä käytetään edellytettäessä korkeaa suojaustasoa. Blackboard Open LMS käyttää Turvalaukaisun URL -kenttää, jos Blackboard Open LMS -sivustoa käytetään SSL-yhteyden kautta tai jos työkalun määritys on asetettu aina käynnistymään SSL-yhteyden kautta. Laukaisu-URL voidaan myös pakottaa käyttämään SSL-yhteyttä määrittämällä kenttään https-osoite. Tällöin Turvalaukaisun URL -kenttä voidaan jättää tyhjäksi. Jos et ole varma oppilaitoksen käytännöistä, tarkista asia verkon järjestelmänvalvojalta.
  • Käynnistyssäiliö: Käynnistyssäilö vaikuttaa työkalun näyttötapaan, kun se käynnistetään kurssiympäristöstä. Jotkin käynnistyssäilöt antavat työkalulle enemmän näyttötilaa ja toiset upottavat työkalun suoraan Blackboard Open LMS -ympäristöön. Käynnistyssäilön tyypit ovat:
   • Oletus: Käytä työkalun määritysten käynnistyssäilöä.
   • Upota: työkalu näytetään jo avatussa Blackboard Open LMS -ikkunassa samaan tapaan kuin muutkin aktiviteettityypit.
   • Upota, ilman lohkoja: työkalu näytetään jo avatussa Blackboard Open LMS -ikkunassa siten, että siirtymispainikkeet näkyvät sivun yläosassa.
   • Uusi ikkuna: Työkalu avautuu uuteen ikkunaan käyttäen kaiken saatavilla olevan tilan. Selaimesta riippuen työkalu avautuu uudessa välilehdessä tai ponnahdusikkunassa.
 4. Voit määrittää käynnistyksen lisäasetukset valitsemalla Näytä lisää.
 5. Ulkoisen työkalun käynnistyksen tietojen määrittäminen:
  • Kuluttaja-avain: Ulkoinen työkalu saattaa vaatia kuluttaja-avaimen. Kuluttaja-avainta voidaan pitää käyttäjätunnuksena, joka valtuuttaa työkalun käyttöön. Työkalun tarjoaja toimittaa kuluttaja-avaimen.
  • Jaettu salaisuus: Ulkoinen työkalu saattaa vaatia jaetun salaisuuden. Jaettua salaisuutta voidaan pitää salasanana, joka valtuuttaa työkalun käyttöön. Työkalun tarjoaja toimittaa sen yhdessä kuluttaja-avaimen kanssa.
  • Räätälöidyt parametrit: Räätälöidyt parametrit ovat työkalun tarjoajan käyttämiä asetuksia. Räätälöidyn parametrin avulla voidaan esimerkiksi näyttää tiettyjä aineistoja palveluntarjoajalta. Tämän kentän voi huoletta jättää muokkaamatta, ellei työkalupalveluntarjoaja muuta neuvo.
  • Kuvakkeen URL: Kuvakkeen URL -kentässä voit muuttaa kurssiluettelossa näytettävää aktiviteetin kuvaketta. Jos tätä käytetään oletusarvoisen LTI-kuvakkeen sijasta, kuvake voi esimerkiksi ilmaista aktiviteetin tyypin.
  • Turvakuvakkeen URL: Tämä on samankaltainen kuin Kuvakkeen URL -kenttä, jota käytetään, kun käyttäjä on muodostanut yhteyden Blackboard Open LMS:ään SSL-yhteydellä. Tämän kentän pääasiallinen tarkoitus on estää käyttäjän selainta näyttämästä varoitusta suojaamattoman kuvan näyttämisestä.
 6. Kirjoita ulkoisen työkalun aktiviteetin kuvaus. Jos valitset valintaruudun, aktiviteetin kuvaus näytetään palveluntarjoajan sisällön yläpuolella. Kuvauksessa voit myös antaa lisäohjeita työkalun käyttäjille.
 7. Määritä seuraavat valinnaiset asetukset:
  • Yksityisyys
  • Arvosana
  • Tavoitteet
  • Moduulien yleiset asetukset
  • Rajoita pääsy
  • Aktiviteettien suoritus
  • Pätevyydet
 8. Valitse Tallenna ja palaa kurssille nähdäksesi kurssin etusivun tai näytä uusi työkalu valitsemalla Tallenna ja näytä.

Yksityisyysasetusten määrittäminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Ulkoinen työkalu > Muokkaa > Yksityisyys.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Ulkoinen työkalu> Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Yksityisyys.

Määritä, mitä käyttäjätietoja ulkoisten työkalujen kanssa jaetaan.

 • Jaa laukaisijan nimi työkalun kanssa: Määritä, jaetaanko työkalun käynnistävän käyttäjän koko nimi palveluntarjoajan kanssa. Työkalun tarjoaja saattaa tarvita käyttäjien nimet, jotta työkalun tiedot voidaan näyttää mielekkäästi. Huomaa, että tämä asetus voidaan ohittaa työkalun määrityksissä.
 • Jaa laukaisijan sähköposti työkalun kanssa: Määritä, jaetaanko työkalun käynnistävän käyttäjän sähköpostiosoite palveluntarjoajan kanssa. Työkalun tarjoaja saattaa tarvita käyttäjän sähköpostiosoitteen esimerkiksi erottaakseen työkalussa samannimiset käyttäjät tai lähettääkseen sähköpostiviestejä käyttäjän työkalussa suorittamien toimintojen perusteella. Huomaa, että tämä asetus voidaan ohittaa työkalun määrityksissä.
 • Hyväksy välineen tarjoamat arvosanat: Määritä, voiko palveluntarjoaja lisätä, päivittää, lukea ja poistaa arvosanoja (jotka liittyvät vain tähän ulkoisen työkalun ilmentymään). Jotkin palveluntarjoajat tukevat arvosanojen raportointia Blackboard Open LMS:ään käyttäjän työkalussa suorittamien toimintojen perusteella, mikä tarjoaa saumattoman käytön. Huomaa, että tämä asetus voidaan ohittaa työkalun määrityksissä.

Arvosana-asetusten määrittäminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Ulkoinen työkalu > Muokkaa > Arvosana.

Vaiheet muissa teemoissa: valitse Muokkaustila päälle > Ulkoinen työkalu> Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Arvosana.

Määritä, miten ulkoisen työkalun aktiviteetti arvostellaan (jos se arvostellaan).

 • Arvosana: Valitse Tyyppi-valikosta yksi seuraavista vaihtoehdoista.
  • Ei mitään: Arviointityyppiä ei ole.
  • Asteikko: Arvioinnit tehdään asteikon avulla. Valitse Asteikko-valikosta haluamasi asteikko.
  • Pisteet: Käytä arvioinnissa pisteitä. Kirjoita annettavien pisteiden enimmäismäärä.
 • Arvosanojen kategoria: Jos käytät arviointikirjan kategorioita, valitse kategoria.
 • Hyväksymisraja: Kirjoita pisteiden vähimmäismäärä, jonka opiskelija tarvitsee läpäistäkseen kurssin.

Lisätietoja arvioinnista


Ulkoisen työkalun aktiviteetin suorituksen määrittäminen

Ohjeet Snap-teemaa varten: valitse Ulkoinen työkalu > Muokkaa > Aktiviteettien suoritus.

Ohjeet muita teemoja varten: valitse Muokkaustila päälle > Ulkoinen työkalu> Muokkaa > Muokkaa asetuksia > Aktiviteettien suoritus.

Voit päättää merkitä ulkoisen työkalun aktiviteetin suoritetuksi.

 • Suoritusten seuranta: Vaihtoehdot ovat: Älä huomioi opiskelijoiden edistymisen seurannassa, Opiskelijat voivat itse merkitä tämän kohteen suoritetuksi ja Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät.
 • Opiskelijan on avattava tämä kohde saadakseen suoritusmerkinnän: Kun Suoritusten seuranta -asetuksen arvoksi valitaan Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät, tämä vaihtoehto tulee saataville. Päätä, merkitäänkö aktiviteetti suoritetuksi, kun opiskelija on avannut ulkoisen työkalun.
 • Opiskelijan on saatava arvosana saadakseen suoritusmerkinnän tästä kohteesta: Kun Suoritusten seuranta -asetuksen arvoksi valitaan Näytä tämä kohde suoritetuksi kun ehdot täyttyvät, tämä vaihtoehto tulee saataville. Päätä, merkitäänkö aktiviteetti suoritetuksi, kun opiskelija saa arvosanan.
 • Oltava suoritettuna: Ota tämä ominaisuus käyttöön ja määritä päivämäärä, johon mennessä osallistujat on merkittävä aktiviteetin suorittaneiksi.