SafeAssign on plagioinninestotyökalu, joka toimii Blackboard Open LMS 3.3:n ja tätä uudempien versioiden kanssa. Se integroidaan Moodlen plagioinninestojärjestelmään. SafeAssign perustuu ainutlaatuiseen tekstintunnistusalgoritmiin, jolla tunnistetaan ja verrataan palautettuja tehtäviä ja lähdeaineistoja. Tulokset annetaan alkuperäisyysraportteina.

SafeAssignin yleiset alkuperäisyyspisteet ja sen luoma Originality Report -raportti näytetään Moodle-tehtävien arviointitoiminnossa ja Open-arviointitoiminnossa.


SafeAssign-tehtävän luominen

Tällä hetkellä SafeAssign-lisäosa on yhteensopiva vain Moodlen Tehtävä-aktiviteetin kanssa. Kun haluat luoda SafeAssignment-tehtävän, aloita luomalla tavallinen tehtävä. Valitse sitten tehtävän asetuksissa SafeAssign-asetukset.

SafeAssign on Blackboard Open LMS:n maksullinen lisäosa. Jos et näe SafeAssign Plagiarism -lisäosan asetuksia tehtäväasetuksissa, ota yhteyttä sivuston ylläpitäjään.

 • Check submissions for plagiarism: jos haluat tarkistaa opiskelijoiden palautukset SafeAssignilla, valitse tämä asetus.
 • Allow students to view originality report: Jos haluat, että opiskelijat voivat tarkastella palautustensa Originality Report -raportteja, valitse tämä asetus. Tämä asetus tarjoaa linkin raporttiin.
 • Exclude submissions from institutional and Global Reference Database: Jos haluat, että SafeAssign käsittelee palautukset ja että niitä ei rekisteröidä tietokantoihin, valitse tämä asetus. Tällä tavalla palautettuja tiedostoja ei merkitä plagioiduiksi, kun opettaja sallii tietyn tehtävän palauttamisen uudelleen.

Kun olet valmis, valitse Tallenna ja palaa kurssille tai Tallenna ja näytä.


Raportin käyttäminen

Tarkista SafeAssign Originality Report -raportista, että opiskelijat merkitsevät lähteensä oikein.

SafeAssign luo Originality Report -raportin pian sen jälkeen, kun opiskelija palauttaa suorituskerran – jo ennen kuin julkaiset arvosanat. SafeAssign Originality Report -raportti näytetään palautuksen vieressä, jotta voit tarkastella analyysia kontekstissa. Tämä on esikatselu raportin tuloksista. Se sisältää kolme osiota: Overall Risk, Overall Text Matching ja Originality Reports.

 • Overall Risk -kohdasta näet, onko plagiointiriski pieni, keskitasoa vai suuri. Riskitaso määritetään sen perusteella, kuinka suuri suorituskerran tekstin yleinen vastaavuusprosentti on.
 • Overall Text Matching -kohdasta näet suorituskerran osien (liitteet mukaan lukien) keskimääräisen tekstivastaavuuden ja suurimman tekstivastaavuuden Haluatko tarkastella tarkempia tietoja? Näet täydet raportit valitsemalla haluamasi raportin Originality Reports -kohdassa.
 • Originality Reports -kohdassa näet, kuinka suuri palautuksen kunkin osan (kysymykset ja liitteet mukaan lukien) mahdollisten vastaavien tekstien prosentti on. Näet tulokset uudessa ikkunassa valitsemalla minkä tahansa merkinnän.

Raporttiasettelu

SafeAssign Originality Report -raportti on jaettu kolmeen osaan:

 • Report information
 • Citations
 • Manuscript text.

Jos tarvitset lisää tilaa työn tekstin lukemiselle, voit pienentää oikean paneelin oikealle osoittavalla nuolella. Korostusvärit pysyvät samana pienennetyssä näkymässä.

Report information

Report information -kohta näytetään raportin yläpaneelissa. Kun pienennät katselualueen kokoa, nämä tiedot näytetään ylhäällä. Tässä näet työn tietoja, esimerkiksi vastaavan tekstin prosenttiosuuden, sanamäärän ja palautuspäivämäärän. Jos mukana on useita liitteitä, ne näytetään raportin tietojen ohessa. Voit myös lukea tulostettavaa versiota. Tulostettava versio on tehokkain raporttinäkymä Blackboard Open LMS:ää aputekniikoilla käyttäville käyttäjille. Jos haluat lukea tulostettavaa versiota, valitse sivun yläreunasta Tulosta. Jos haluat lähettää raportin muille, lataa se PDF-tiedostona.

Citations

Lähteet, jotka sisältävät palautetun työn tekstiä, luetellaan raportin oikeassa paneelissa. Jos lainaukseksi on merkitty Another student's paper, palautettu työ liittyy toisen oppilaitoksen työhön. Et välttämättä näe tätä toisen oppilaitoksen työtä tietosuojalaeista johtuen.

Manuscript text

Palautetun työn teksti näytetään raportin vasemmassa paneelissa. Kaikki vastaavat tekstilohkot määritetään. Jokaisella lähteellä on oma värinsä – jopa 30 eri väriä 30 eri lähteelle. Lähdettä vastaava teksti korostetaan lähteen värillä ja merkitään numerolla. Jos haluat ottaa kaikkien lähteiden korostuksen käyttöön kerralla tai poistaa kaikkien lähteiden korostuksen käytöstä kerralla, valitse oikeassa paneelissa Show/Hide All Highlighting. Voit myös ottaa korostuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä vain yhdelle lainaukselle. Valitse lainauksen vierestä Remove tai Show Highlighting.

Jos haluat nähdä alkuperäisen lähteen tiedot ja todennäköisyyden, jolla vastaava tekstilohko on kopioitu siitä, valitse haluamasi vastaava tekstilohko.


Useat liitteet ja suorituskerrat

SafeAssign tunnistaa saman opiskelijan useat suorituskerrat samalle tehtävälle. SafeAssign ei vertaa saman opiskelijan eri suorituskertojen sisältöä keskenään. Näet kunkin suorituskerran oman Originality Report -raportin suorituskerran vieressä.

Jos opiskelija liittää tehtävään useita liitteitä, ne luetellaan SafeAssign-paneelin Originality Report -osiossa. Näet tiedoston tekstin sekä tekstianalyysin tarkemmat tiedot valitsemalla tiedostonimen linkin.


Määrittäminen useisiin rooleihin

Moodle sallii useiden roolien määrittämisen käyttäjille. SafeAssign ei voi yhdistää useita käyttäjiä samalla tunnuksella ohjaajina ja opiskelijoina, joten SafeAssign ei tue useiden roolien määrittämistä. Tämän korjaamiseksi SafeAssign-lisäosa ei analysoi palautuksia käyttäjiltä, joille on määritetty useita rooleja, vaan se antaa heille varoituksen.

Käyttäjät, joiden roolit on määritetty järjestelmätasolla (esimerkiksi Hallinnoija, Kurssin luoja jne.), lisätään oletusarvoisesti jokaiselle SafeAssign-kurssille ohjaajina.


SafeAssign-arvojen tulkitseminen

Lauseiden vastaavuusarvot ilmaisevat prosentteina todennäköisyyttä sille, että kahdella lauseella tai fraasilla on sama merkitys. Tämä luku ilmaisee vastavuoroista todennäköisyyttä sille, että nämä kaksi lausetta tai fraasia ovat samankaltaisia sattumalta. Jos arvo on esimerkki 90 prosenttia, on 90 prosentin todennäköisyys sille, että nämä kaksi lausetta ja fraasia ovat samoja. Tässä tapauksessa on 10 prosentin todennäköisyys sille, että ne ovat samankaltaisia (eli, että palautettu työ ei sisällä jostain lähteestä peräisin olevaa sisältöä – riippumatta siitä, onko lähde merkitty oikein vai ei).

Yleinen SafeAssign-arvo ilmaisee todennäköisyyttä sille, että palautettu työ sisältää vastaavuuksia lähteisiin. Tämä arvo on tarkoitettu vain varoitukseksi. Tarkista töistä, onko vastaavuuksien lähdemerkinnät tehty oikein.

 • Alle 15 prosentin arvot: Tällaisissa töissä on yleensä joitain lainauksia ja yleisiä fraaseja, lainauksia tai tekstilohkoja, jotka vastaavat tietokannan julkaisuja. Yleensä tällaiset työt eivät vaadi jatkoanalyyseja, sillä plagioinnista ei ole todisteita
 • 15–40 prosentin arvot: Näissä töissä on laajoja lainattuja osia tai lähteistä mukailtua materiaalia – tai niissä esiintyy plagiointia. Tarkista tällaisista töistä, onko vastaavat tekstit merkitty oikein lähdeviittauksin.
 • Yli 40 prosentin arvot: Tällaisessa työssä on erittäin suuri todennäköisyys sille, että niiden tekstiä on kopioitu muista lähteistä. Näissä töissä on liikaa lainattua tai mukaillen lähteistä kopioitua tekstiä, joten ne on tarkistettava plagioinnin varalta.