Kurssisivuja on yhtä monenlaisia kuin opettajiakin.

Opettajat voivat käyttää kursseillaan useita eri teemoja sekä muotoilla kursseja omien opetustapojensa mukaisesti. Tässä osiossa käsittelemme opettajien käytettävissä olevia asetteluita ja niiden käyttötapoja.


Snap-teeman käyttö

Snap on nykyaikainen ja helppokäyttöinen teema, jota voi käyttää millä tahansa laitteella. Snap-teeman rakenne tuo keskiöön opetussisällön. Se näyttää sisällön yhdellä palstalla. Tiedot näytetään ylhäältä alaspäin.

Jokainen osio tai aihe on erillinen verkkosivunsa. Tämän ansiosta voit keskittyä yhteen aiheeseen ilman häiriöitä. Lohkot löytyvät omalta alueeltaan kurssin koontinäkymästä.

Kurssin alussa on sisällysluettelo. Se tarjoaa selkeän yleiskuvan kurssin rakenteesta. Sisällysluettelon avulla voit myös siirtyä helposti kurssin eri osioihin. Jos suoritusten seuranta on käytössä, näet sisällysluettelosta myös edistymisesi kussakin kurssiosiossa.

Sisällysluettelosta näet, missä kurssin kohdassa olet. Osio, jossa olet, näytetään pelkkänä tekstinä.

Kurssityökalut ovat yhdessä paikassa. Siirry kurssin koontinäyttöön valitsemalla se sisällysluettelosta. Myös lohkot löytyvät täältä.

Viimeaikaisten aktiviteettien virta näkyy kurssin alatunnisteessa. Siinä näet tilannevedoksen kurssin viimeisimmistä tapahtumista.

Snap-teemassa käytetään kuvakkeita ja kortteja, joiden avulla tunnistat aktiviteetit ja aineistot nopeasti. Yleisimpien tiedostotyyppien värit vastaavat tuotteiden värejä. Esimerkiksi sanasto on vihreä. Näin tiedostotyypit on helpompi löytää. Jos aktiviteettien suoritusten seuranta on käytössä, valintamerkistä näet, jos olet suorittanut aktiviteetin.

Henkilökohtaisessa valikossasi näet yhdellä vilkaisulla kaikki tärkeät tiedot. Valikko näyttää palautteet, arvosanat sekä keskustelualueiden viestit. Siirry uudelle Moodle-palautesivulle, jossa näet kaikki tähänastiset kurssit ja arvosanat. Pysyt kurssin tapahtumien tasalla ja näet muiden kurssilaisten viestit valitsemalla Omat kurssini näytön yläosassa.

Nykyiset kurssit

Kurssit lajiteltu päättymispäivän mukaan

Merkitty tähdellä tai suosikkikurssit: Snap-teemassa voit määrittää kurssin suosikiksi valitsemalla kurssinkortissa olevan tähtikuvakkeen. Tämä toiminto pysyy kaikissa teemoissa, joten kurssin voi merkitä suosikiksi missä tahansa tai käytössä voi olla mikä tahansa teema ja kurssi pysyy silti suosikkina.

Päivitetty koontinäyttö

Versiota 3.6 lähtien koontinäyttöön on lisätty laajennettuja ominaisuuksia. Alla koontinäyttö on Snap-teemassa, mutta samat ominaisuudet ovat käytettävissä kaikissa muissakin teemoissa.

  • Lisää enemmän lohkoja mukauttamalla koontinäyttöä.
  • Näet kurssien näyttötavan koontinäytössä käyttämällä suodatinta.
  • Merkitse kurssi tähdellä, jotta voit merkitä se suosikiksi tai piilottaa sen näkyvistä.
  • Voit käyttää kurssien lajittelussa vaihtoehtoa Kurssin nimi tai Viimeksi käytetty.
  • Voit lajitella kurssit Kortti-näkymään, Luettelo-näkymään tai Yhteenveto-näkymään.

Muiden kuin Snap-teeman kurssimuodot

Jos opettaja käyttää jotain muuta kuin Snap-teemaa, hän voi valita kurssin asettelun (esimerkiksi aiheittaisen tai viikoittaisen asettelun).

KurssimuotoKuvaus
ViikoittainKurssin sisältö järjestetään viikkomuotoon ja siten, että kurssilla on selkeä alkamis- ja päättymispäivämäärä. Kurssin jokaisella viikolla on oma osio, johon opettaja voi lisätä sisältöä, keskustelualueita, tenttejä ja muuta haluamaansa sisältöä. Viikoittaisen muodon avulla näet selvästi, mitä kurssin kullakin viikolla tulisi opiskella.
AiheetKurssin sisältö järjestetään osioihin, joilla on tietty järjestys. Kukin aiheosio koostuu aktiviteeteista, aineistoista ja ohjeteksteistä. Opettajat voivat antaa jokaiselle aiheelle yksilöllisen nimen. Ohjetekstien avulla voidaan lisätä kysymyksiä tai tärkeitä huomautuksia.
Tiivistetty näkymä

Tämä järjestää kurssisisällön siten, että aiheita (lukuun ottamatta aihetta 0) voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä. Jos haluat ottaa tämän kurssimuodon käyttöön sivustossasi, lähetä tukipyyntö.

Kurssin lohkon kiinnittäminen ja kiinnityksen irrottaminen

Jos opettaja käyttää jotain muuta kuin Snap-teemaa, voit näyttää tai piilottaa Navigointi-lohkon. Kiinnittämällä lohkoja voit muokata sivun ulkoasua.

Lohkon kiinnittäminen:

  • Etsi kiinnitettävä lohko ja napsauta Siirrä tämä telakkaan -kuvaketta. Lohko siirretään reunaan. Näet kiinnitetyn lohkon sisällön osoittamalla sitä.

Lohkon kiinnityksen poistaminen:

  • Napsauta Palauta lohko perusnäkymään. Lohko siirretään takaisin alkuperäiseen paikkaansa sivun reunassa.