Kun lataat tietoja, voit seurata Conduit-lohkon toimintaa Tiedot-välilehdessä. Tiedot-välilehdessä on kaksi alavälilehteä: Yleinen-välilehti sisältää perustietoja, esimerkiksi nykyisen versionumeron, kun taas Viestit-välilehti sisältää tietoja virheistä ja varoituksista sekä perusviestejä.


Viestien lukeminen

Ohjeet: valitse Conduit > Asetukset > Tiedot > Viestit.

  1. Valitse Conduit-lohkosta Asetukset.
  2. Valitse Tiedot-välilehden Viestit-alavälilehti.

Seuraavissa taulukoissa kuvataan mahdolliset virheilmoitukset ja varoitukset sekä perustietoviestit, joita saata saada.

Saat lisätietoja myös tutustumalla Conduit-raportteihin.


Virheilmoitukset

VirheTekstiKuvaus
error:appYleinen sovellusvirhe: (muuttuja).Tämä on yleinen virheilmoitus, jolla kerrotaan ongelmasta, joka ei liity tiettyyn tilanteeseen tai tiedostoon.
error:cannotopenfileTiedostoa (muuttuja) ei voi avata.Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että Conduit ei voinut avata tiedostoa oikeuksista johtuen. Tiedosto saattaa myös olla väärin muotoiltu.
error:conduitgroupsrenamesqlConduit-ryhmien Conduit-ryhmiksi uudelleennimeämisen SQL-käsky epäonnistui.Tämä on SQL-tietokantaongelma, joka tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle ongelman korjaamiseksi.
error:conduitsyncOdottamaton virhe tapahtui saapuvien (muuttuja) -tietojen synkronoinnin aikana. Virheilmoitus: (muuttuja) Virheenkorjaustiedot: (muuttuja)Conduit ei ole varma, mikä meni vikaan, mutta se antaa mahdollisimman paljon tietoja virheestä. Tämä ongelma tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle ongelman korjaamiseksi.
error:coursearchiveKurssin arkistointi epäonnistui. Kurssi: (muuttuja) = (muuttuja). Kurssin poisto ohitettiin. Syy: (muuttuja)Kurssin varmuuskopiossa ilmeni virhe. Yleensä tämä aiheuttaa säännöllisen varmuuskopioinnin epäonnistumisen. Yritä korjata kurssi ja poistaa ongelma. Poista kurssi sitten uudelleen.
error:coursecreateKurssin luonti epäonnistui: (muuttuja) = (muuttuja). Syy: (muuttuja)Kurssin luomisessa ilmeni ongelma. Yleensä tämä on tietokantavirhe. Tämä ongelma tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle ongelman korjaamiseksi.
error:coursedeleteKurssin poisto epäonnistui: (muuttuja) = (muuttuja).Kurssin, jonka kurssihakukentän yhdistämismääritys vastaa annettua arvoa, poistaminen epäonnistui. Tämä on yleensä tietokantaongelma, josta tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:coursefieldvaluenotfoundKurssin haku epäonnistui: (muuttuja) = (muuttuja). Kenttä/arvo-pari ei ehkä ole yksilöivä, tai kurssia ei ole.Conduit ei saanut selville annetun kurssin yksilöivä tunnistetta. Sitä ei joko ole olemassa tai sitä vastaavia tietueita on useita.
error:coursetemplateKurssin luonti mallipohjasta epäonnistui: (muuttuja) = (muuttuja). Syy: (muuttuja).Kurssin luomisessa ilmeni virhe, koska sitä luotiin varmuuskopiotiedostosta, joka aiheutti virheitä. Tarkista varmuuskopiotiedosto ja lähetä kurssin luontipyyntö uudelleen.
error:courseupdateKurssin päivitys epäonnistui: (muuttuja) = (muuttuja). Syy: (muuttuja).Conduit ei voinut päivittää kurssia. Yleensä tämä on tietokantavirhe. Tämä ongelma tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle ongelman korjaamiseksi.
error:cronCron-palvelussa tapahtui virhe: (muuttuja) Virheenkorjaustiedot: (muuttuja) (muuttuja).Conduitin cron-palvelussa ilmeni tekstissä ilmoitettu virhe. Tämä ongelma tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle ongelman korjaamiseksi.
error:csvcolumnmissmatchTiedoston (muuttuja) otsikkosarakkeiden ja datasarakkeiden määrät eivät täsmää.Sarakeotsikoiden määrä ei täsmää tietoja sisältävien sarakkeiden määrän kanssa. Tiedosto on muotoiltu väärin, joten se täytyy korjata ja lähettää uudelleen.
error:csvnoactionTiedostossa (muuttuja) ei ole toimintosaraketta.Conduit ei löydä CSV-tiedostosta toimintosaraketta. Se on joko nimetty väärin, sitä ei ole olemassa tai tiedosto on muotoiltu väärin.
error:csvnodataTiedostossa (muuttuja) ei ole käsiteltäviä tietoja (toinen rivi puuttuu).Conduit ei löydä toista riviä CSV-tiedostosta. Tiedostossa ei joko ole tietoja tai se on muotoiltu väärin.
error:csvnomappingsTiedostossa (muuttuja) ei ole määritettyjä kenttämäärityksiä.CSV-tiedoston ylätunnisteessa ei ole mitään kenttiä, jotka on määritetty tiedostotyypille Conduitin asetusten Vastaavuudet-välilehdessä.
error:datavalidationTietojen tarkistus epäonnistui. Virheet: (muuttuja) Virheenkorjaustiedot: (muuttuja).Kentän tiedot eivät läpäisseet tarkistusta. Voit tarkistaa kentän tarkistusehdot Vastaavuudet-osiosta.
error:emailadminsnotfoundSähköpostin lähetys epäonnistui, koska seuraavia ylläpitokäyttäjien tunnuksia ei löydy = muuttuja. Päivitä email_to-määritykset.Asetusten Yleinen-välilehdessä määritettyä ylläpitäjän tiliä ei ole enää olemassa. Korjaa virhe päivittämällä asetukset.
error:emailsendSähköpostin lähettäminen epäonnistui, käyttäjä (username = (muuttuja), sähköposti = (muuttuja)).Sähköpostin lähettämisessä ylläpitäjäkäyttäjälle ilmeni virhe. Se johtuu luultavasti sähköpostipalvelimesta. Tämä ongelma tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:emailunknownconfigSähköpostin lähetys epäonnistui, koska email_transactions-määrityksellä on tuntematon arvo: (muuttuja).Asetusten Yleinen-välilehden sähköpostilomakeryhmän tapahtumasetuksen arvo ei ole enää kelvollinen. Päivitä arvoksi jokin avattavan valikon arvo.
error:emptyfileTiedosto (muuttuja) on tyhjä.Käsiteltäväksi ladatussa tiedostossa ei ole mitään tietoja.
error:enrolmentscreateRekisteröinnin luonti epäonnistui: kurssi (muuttuja) = (muuttuja), käyttäjä (muuttuja) = (muuttuja). Syy: (muuttuja).Rekisteröitymistietueen luominen määritetylle käyttäjälle ja kurssille epäonnistui. Syystä riippuen tämä tulisi ratkaista joko luomalla käyttäjä tai kurssi tai ottamalla yhteyttä sovellusasiantuntijaan.
error:enrolmentsdeleteRekisteröinnin poisto epäonnistui: kurssi (muuttuja) = (muuttuja), käyttäjä (muuttuja) = (muuttuja). Syy: (muuttuja).Kurssin ja käyttäjän rekisteröitymisen poistaminen epäonnistui. Kurssia tai käyttäjää ei ehkä ollut olemassa (syystä riippuen). Sinun täytyy ehkä ottaa yhteyttä sovellusasiantuntijaan.
error:enrolmentsgroupsmembersdeleteRyhmän jäsenyyksien poisto epäonnistui käyttäjälle, jonka rekisteröinti on poistettu: (muuttuja) = (muuttuja).Kurssin käyttäjän ryhmäjäsenyyttä ei poistettu. Tämä on yleensä tietokantaongelma, josta tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:enrolmentsupdateRekisteröinnin päivitys epäonnistui: kurssi (muuttuja) = (muuttuja), käyttäjä (muuttuja) = (muuttuja). Syy: (muuttuja).Kurssin ja käyttäjän rekisteröitymisen päivittäminen epäonnistui. Tämä on yleensä tietokantaongelma, josta tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:groups_memberscreateRyhmän jäsenyyden luonti epäonnistui: kurssi (muuttuja) = (muuttuja), ryhmä = (muuttuja), käyttäjä (muuttuja) = (muuttuja). Varmista, että käyttäjä on rekisteröity kurssille.Ryhmäjäsenyyden luominen epäonnistui. Tämä saattaa johtua siitä, että ryhmää tai käyttäjää ei ole olemassa. Jos molemmat ovat olemassa ja Conduit-tiedot ovat oikein, tämä tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:groups_membersdeleteRyhmän jäsenyyden poisto epäonnistui: kurssi (muuttuja) = (muuttuja), ryhmä = (muuttuja), käyttäjä (muuttuja) = (muuttuja).Kurssin, ryhmän ja käyttäjän ryhmäjäsenyyden poistaminen epäonnistui. Tämä on yleensä tietokantaongelma, josta tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:groupsclearsqlConduit-ryhmien uudelleennimeämisen SQL-käsky epäonnistui.Conduit yritti nimetä ryhmää uudelleen, mutta tämä epäonnistui. Tämä on tietokantaongelma, josta tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:groupscreateRyhmän luonti epäonnistui: kurssi (muuttuja) = (muuttuja), ryhmän nimi = (muuttuja).Ryhmän luominen kurssilla epäonnistui. Kurssi ei voinut olla olemassa. Muussa tapauksessa tämä on tietokantaongelma, josta tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:groupsdeleteKurssin poisto epäonnistui: kurssi (muuttuja) = (muuttuja), ryhmän nimi = (muuttuja).Conduit ei onnistunut poistamaan ryhmää. Tämä on yleensä tietokantaongelma, josta tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:groupslogupdateConduit-ryhmien tapahtumalokin päivityksen SQL-käsky epäonnistui.Conduit ei onnistunut päivittämään ryhmien tapahtumalokitaulukkoa. Tämä on tietokantaongelma, josta tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:groupsmembersrenamesqlConduit-ryhmien Conduit-ryhmäjäsenten uudelleennimeämisen SQL-käsky epäonnistui.Conduit yritti nimetä ryhmäjäsenyyksiä uudelleen, mutta tämä epäonnistui. Tämä on yleensä tietokantaongelma, josta tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:groupsrenamesqlConduit-ryhmien Moodle-ryhmiksi uudelleennimeämisen SQL-käsky epäonnistui.Conduit yritti nimetä ryhmää uudelleen, mutta tämä epäonnistui. Tämä on yleensä tietokantaongelma, josta tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:groupsupdateRyhmän päivitys epäonnistui: kurssi (muuttuja) = (muuttuja), ryhmän nimi = (muuttuja).Kurssin ryhmän päivitys epäonnistui joko siksi, että kurssia ei ollut olemassa, tai koska kyseessä on tietokantaongelma. Tässä tapauksesta asiasta tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:invalidactionVirheellinen toiminto: (muuttuja). Kelvolliset toiminnot: (muuttuja).Lähetettyä toimintoa ei voi käyttää palvelun tai minkään palvelun kanssa. Tarkista toiminto ja hyväksytyt toiminnot tästä oppaasta.
error:moodlecoursenotfoundMoodle-kurssia ei löydy, mutta sen pitäisi olla sama kuin Conduit-kurssi: (muuttuja) = (muuttuja).Conduit löysi kurssin tietokannasta, mutta sitä ei löydy koodin avulla. Yleensä tämä ongelma johtuu kirjainkoosta. Ota yhteyttä sovellusasiantuntijaan.
error:moodlegroupnotfoundMoodle-ryhmää ei löydy, mutta sen pitäisi olla olemassa. Ryhmän tunnus = (muuttuja), kurssi (muuttuja) = (muuttuja).Conduit löysi ryhmän tietokannasta, mutta sitä ei löydy koodin avulla. Yleensä tämä ongelma johtuu kirjainkoosta. Ota yhteyttä sovellusasiantuntijaan.
error:moodleusernotfoundMoodle-käyttäjää ei löydy, mutta tietokannassa on Conduit-käyttäjä: (muuttuja) = (muuttuja).Conduit löysi käyttäjän tietokannasta, mutta sitä ei löydy koodin avulla. Yleensä tämä ongelma johtuu kirjainkoosta. Ota yhteyttä sovellusasiantuntijaan.
error:mustbearraySuoritetun resurssin on oltava matriisi.Tämä on koodausongelma. Ota yhteyttä sovellusasiantuntijaan.
error:role_assigncreateRoolimäärityksen luonti epäonnistui seuraavilla määrityksillä: (muuttuja) = (muuttuja), (muuttuja) = (muuttuja), (muuttuja) = (muuttuja), (muuttuja) = (muuttuja). Syy: (muuttuja).Kurssin ja käyttäjän roolimääritys epäonnistui ilmoitetusta syystä. Tämä saattaa johtua siitä, että käyttäjää, roolia tai kurssia ei ollut olemassa, tai koska kyseessä on tietokantaongelma. Tässä tapauksesta asiasta tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:syncexception(muuttuja)::(muuttuja)() keskeytettiin virheen takia: (muuttuja).Conduitin ja Moodlen välinen synkronointiprosessi keskeytyi. Ota yhteyttä sovellusasiantuntijaan.
error:unexpectedexceptiononactionOdottamaton virhe tapahtui suoritettaessa toimintoa (muuttuja): (muuttuja). Virheilmoitus: (muuttuja) Virheenkorjaustiedot: (muuttuja).Palvelussa ilmeni odottamaton virhe. Ota yhteyttä sovellusasiantuntijaasi ja kerro hänelle virheen tiedot ja virheenkorjaustiedot.
error:usercreateKäyttäjän luonti epäonnistui: (muuttuja) = (muuttuja).Käyttäjää, jonka hakukenttä ja tunnus määritettiin, ei luotu. Tämä on yleensä tietokantaongelma, josta tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:usercreatenousernameKäyttäjänimi puuttuu. Käyttäjää ei luotu. Virheenkorjaustiedot: (muuttuja).Käyttäjää ei luotu, koska käyttäjänimeä ei annettu.
error:userdeleteKäyttäjän poisto epäonnistui: (muuttuja) = (muuttuja).Käyttäjää, jonka hakukenttä ja tunnus määritettiin, ei poistettu. Tämä on yleensä tietokantaongelma, josta tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:userdeleteenrolmentsPoistetun käyttäjän rekisteröintien poistaminen epäonnistui: (muuttuja) = (muuttuja).Käyttäjä poistettiin, mutta virheen vuoksi hänen rekisteröitymistensä poistaminen ei onnistunut. Tämä on yleensä tietokantaongelma, josta tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:userdeleterole_assignPoistetun käyttäjän roolimäärityksien poistaminen epäonnistui: (muuttuja) = (muuttuja).Käyttäjä poistettiin, mutta virheen vuoksi hänen roolimääritystensä poistaminen ei onnistunut. Tämä on yleensä tietokantaongelma, josta tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:userfieldvaluenotfoundKäyttäjän haku epäonnistui: (muuttuja) = (muuttuja). Kenttä/arvo-pari ei ehkä ole yksilöivä, tai käyttäjää ei ole.Conduit ei löydä käyttäjää annetulla hakukentän arvolla. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että Moodlessa on useita käyttäjiä, joilla on sama hakukentän arvo. Näin voi käydä, jos Moodle-tietokannan sähköpostiosoitteiden ja tunnistenumeroiden ei tarvitse olla yksilöllisiä.
error:usergroupsmembersdeletePoistetun käyttäjän ryhmäjäsenyyksien poistaminen epäonnistui: (muuttuja) = (muuttuja).Käyttäjä poistettiin, mutta virheen vuoksi hänen ryhmäjäsenyyksiensä poistaminen ei onnistunut. Tämä on yleensä tietokantaongelma, josta tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:userinsertcustomMukautettujen profiilitietojen lisääminen epäonnistui (kentän lyhenne = (muuttuja), käyttäjä (muuttuja) = (muuttuja).Mukautettujen profiilitietojen lisääminen käyttäjän mukautettuun profiilikenttään epäonnistui. Profiilikenttä on ehkä poistettu, mutta tämä on kuitenkin luultavasti tietokantaongelma, josta tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:userpruneYlimääräisten profiilitietojen poistaminen Conduit-taulukoista epäonnistui: käyttäjä (muuttuja) = (muuttuja).Conduit-käyttäjätaulukon ylimääräisten tietojen poistaminen epäonnistui. Tämä on tietokantaongelma, josta tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:userrevive(muuttuja) tilin palautus epäonnistui.Käyttäjätilin jäädytyksen poisto epäonnistui, joten käyttäjä voi edelleen kirjautua sivustoon. Tämä on yleensä tietokantaongelma, josta tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:usersuspendKäyttäjän jäädyttäminen epäonnistui: (muuttuja) = (muuttuja).Conduit ei voinut jäädyttää käyttäjätiliä. Käyttäjä voi edelleen käyttää tiliään. Tämä on yleensä tietokantaongelma, josta tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:userupdateKäyttäjän päivitys epäonnistui: (muuttuja) = (muuttuja).Conduit ei voinut päivittää käyttäjää annetun hakukentän arvon avulla. Tämä on yleensä tietokantaongelma, josta tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:userupdatecustomMukautettujen profiilitietojen päivitys epäonnistui (kentän lyhenne = (muuttuja), käyttäjä (muuttuja) = (muuttuja).Conduit ei onnistunut päivittämään käyttäjän mukautettua profiilikenttää. Tämä on yleensä tietokantaongelma, josta tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:userupdatepasswordKäyttäjä (muuttuja) = (muuttuja) päivitti salasanansa, mutta uutta salasanaa tallennettu ConduitiinKäyttäjän salasana on päivitetty Moodlessa, mutta sen päivittäminen Conduitiin epäonnistui. Tämä ongelma tulisi ilmoittaa sovellusasiantuntijalle.
error:xmlschemaerrorsSuoritetun XML-skeeman tarkistus epäonnistui. Virhe: (muuttuja).Verkkopalveluun välitetty XML tai tiedostona ladattu XML ei läpäissyt tarkistusta. Lataa verkkopalvelun XML-skeema ja tarkista XML-skeema.

Varoitusviestit

VaroitusTekstiKuvaus
warning:categorynumbernotexistConduit-kurssilla (muuttuja) = (muuttuja) on numeroarvoinen kategoria, joka ei vastaa mitään kategoriatietueen tunnusta Moodle-tietokannassa. Arvo on (muuttuja).Kurssin kategoriaa ei ole Moodlessa, joten sitä ei voida määrittää kurssille. Tämä tarkoittaa sitä, että kurssi luodaan kurssiasetuksissa määritettyyn oletuskategoriaan.
warning:coursedeleteenrolmentsPoistetun kurssin rekisteröitymisten poisto epäonnistui: (muuttuja) = (muuttuja).Kurssi poistettiin, mutta Conduit ei voinut poistaa sen rekisteröitymisiä. Nämä tietueet voi poistaa Muokkaa-välilehdessä.
warning:coursedeletegroupsPoistetun kurssin ryhmien poisto epäonnistui: (muuttuja) = (muuttuja).Kurssi poistettiin, mutta Conduit ei voinut poistaa sen ryhmiä. Nämä tietueet voi poistaa Muokkaa-välilehdessä.
warning:coursedeleterole_assignPoistetun kurssin roolimääritysten poisto epäonnistui: (muuttuja) = (muuttuja).Kurssi poistettiin, mutta Conduit ei voinut poistaa sen roolimäärityksiä. Nämä tietueet voi poistaa Muokkaa-välilehdessä.
warning:groupsmemberscleanupRyhmäjäsenyyksien poistaminen Conduitista epäonnistui kurssilla (muuttuja) = (muuttuja), ryhmän nimi = (muuttuja).Kurssi poistettiin, mutta Conduit ei voinut kurssin ryhmäjäsenyyksiä. Nämä tietueet voi poistaa Muokkaa-välilehdessä.
warning:role_assigninvalidVirheellinen roolimääritys: tunnus = (muuttuja), konteksti = (muuttuja), moodle-avain = (muuttuja), käyttäjäavain = (muuttuja), rooliavain = (muuttuja). Tarkistus: moodle-avain on (muuttuja), käyttäjäavain on (muuttuja) ja rooliavain on (muuttuja).Määritettävää roolia ei ole olemassa Moodlessa, joten se on lisättävä tai Conduit-merkintää täytyy muokata olemassa olevalla roolilla.

Tietoviestit

TiedotTekstiKuvaus
none:coursecreateKurssi luotiin: (muuttuja) = (muuttuja).Kurssi, jonka hakukentän arvo täsmää, luotiin.
none:coursedeleteKurssi merkitty poistettavaksi: (muuttuja) = (muuttuja).Kurssi, jonka hakukentän arvo täsmää, merkittiin poistettavaksi Moodlesta.
none:coursedeleteenrolmentsPoistetun kurssin rekisteröinnit poistettiin: (muuttuja) = (muuttuja).Kurssin, jonka hakukentän arvo täsmää, rekisteröinnit poistettiin.
none:coursedeletegroupsPoistetun kurssin ryhmät poistettiin: (muuttuja) = (muuttuja).Kurssin, jonka hakukentän arvo täsmää, ryhmät poistettiin.
none:coursedeletemoodleKurssi poistettiin: (muuttuja) = (muuttuja).Kurssi, jonka hakukentän arvo täsmää, poistettiin.
none:coursedeleterole_assignPoistetun kurssin roolimääritykset poistettiin: (muuttuja) = (muuttuja).Poistetun kurssin, jonka hakukentän arvo täsmää, roolimääritykset poistettiin.
none:courseupdateKurssi päivitettiin: (muuttuja) = (muuttuja).Kurssi, jonka hakukentän arvo täsmää, päivitettiin.
none:enrolmentscreateRekisteröinti luotiin: kurssi (muuttuja) = (muuttuja), käyttäjä (muuttuja) = (muuttuja).Kurssille, jonka hakukentän arvo täsmää, luotiin rekisteröinti käyttäjälle, jonka hakukentän arvo täsmää.
none:enrolmentsdeleteRekisteröinti poistettiin: kurssi (muuttuja) = (muuttuja), käyttäjä (muuttuja) = (muuttuja).Kurssilta, jonka hakukentän arvo täsmää, poistettiin rekisteröinti käyttäjälle, jonka hakukentän arvo täsmää.
none:enrolmentsgroupsmembersdeleteRyhmän jäsenyydet poistettiin käyttäjälle, jonka rekisteröinti on poistettu: (muuttuja) = (muuttuja).Ryhmäjäsenyys poistettiin käyttäjältä, jonka rekisteröinti kurssilta on poistettu.
none:enrolmentsupdateRekisteröinti päivitettiin: kurssi (muuttuja) = (muuttuja), käyttäjä (muuttuja) = (muuttuja).Kurssin, jonka hakukentän arvo täsmää, rekisteröinti päivitettiin käyttäjälle, jonka hakukentän arvo täsmää.
none:groups_memberscreateRyhmäjäsenyys luotiin: kurssi (muuttuja) = (muuttuja), ryhmä = (muuttuja), käyttäjä (muuttuja) = (muuttuja).Kurssille, jonka hakukentän arvo täsmää, luotiin ryhmäjäsenyydet ryhmälle, jonka nimi ja hakukentän arvo täsmää.
none:groups_membersdeleteRyhmäjäsenyys merkittiin poistettavaksi: kurssi (muuttuja) = (muuttuja), ryhmä = (muuttuja), käyttäjä (muuttuja) = (muuttuja).Kurssin, jonka hakukentän arvo täsmää, ryhmäjäsenyydet merkittiin poistettavaksi ryhmälle, jonka nimi ja hakukentän arvo täsmää.
none:groups_membersdeletemoodleRyhmäjäsenyys poistettiin: kurssi (muuttuja) = (muuttuja), ryhmä = (muuttuja), käyttäjä (muuttuja) = (muuttuja).Kurssin, jonka hakukentän arvo täsmää, ryhmäjäsenyydet poistettiin ryhmästä, jonka nimi ja hakukentän arvo täsmää.
none:groupscreateRyhmä luotiin: kurssi (muuttuja) = (muuttuja), ryhmän nimi = (muuttuja).Ryhmä luotiin kurssille, jonka nimi ja hakukentän arvo täsmää.
none:groupsdeleteRyhmä merkittiin poistettavaksi: kurssi (muuttuja) = (muuttuja), ryhmän nimi = (muuttuja).Ryhmä, jonka hakukentän arvo täsmää, merkittiin poistettavaksi kurssilta, jonka hakukentän arvo täsmää.
none:groupsdeletemoodleRyhmä poistettiin: kurssi (muuttuja) = (muuttuja), ryhmän nimi = (muuttuja).Ryhmä poistettiin kurssilta, jonka nimi ja hakukentän arvo täsmää.
none:groupsmemberscleanupRyhmäjäsenyydet poistettiin Conduitista kurssilla (muuttuja) = (muuttuja), ryhmän nimi = (muuttuja).Kurssin, jonka hakukentän arvo täsmää, ryhmäjäsenyydet poistettiin ryhmästä, jonka nimi ja hakukentän arvo täsmää.
none:groupsupdateRyhmä päivitettiin: kurssi (muuttuja) = (muuttuja), ryhmän nimi = (muuttuja).Kurssin, jonka hakukentän arvo täsmää, ryhmä, jonka hakukentän arvo täsmää, päivitettiin.
none:role_assigncreateRoolimääritys luotiin seuraavasti: (muuttuja) = (muuttuja), (muuttuja) = (muuttuja), (muuttuja) = (muuttuja), (muuttuja) = (muuttuja).Kurssille, jonka hakukentän arvo täsmää, luotiin roolimääritys käyttäjälle, jonka hakukentän arvo ja nimi täsmäävät.
none:role_assigndeleteRoolimääritys poistettiin seuraavasti: (muuttuja) = (muuttuja), (muuttuja) = (muuttuja), (muuttuja) = (muuttuja), (muuttuja) = (muuttuja).Kurssin, jonka hakukentän arvo täsmää, roolimääritys poistettiin käyttäjältä, jonka hakukentän arvo ja nimi täsmäävät.
none:role_assignupdateRoolimääritys päivitettiin seuraavasti: (muuttuja) = (muuttuja), (muuttuja) = (muuttuja), (muuttuja) = (muuttuja), (muuttuja) = (muuttuja).Kurssin, jonka hakukentän arvo täsmää, roolimääritys päivitettiin käyttäjältä, jonka hakukentän arvo ja nimi täsmäävät.
none:simpletest1Simpletest (muuttuja) (muuttuja).Simpletest on palauttanut muuttujan arvon. Blackboard Open LMS käyttää tätä testaukseen.
none:simpletest2Simpletest (muuttuja).Simpletest on palauttanut muuttujan arvon. Blackboard Open LMS käyttää tätä testaukseen.
none:usercreateKäyttäjä luotiin: (muuttuja) = (muuttuja).Käyttäjä, jonka hakukentän arvo täsmää, luotiin.
none:userdeleteKäyttäjä poistettiin: (muuttuja) = (muuttuja).Käyttäjä, jonka hakukentän arvo täsmää, poistettiin.
none:userdeleteenrolmentsPoistetun käyttäjän rekisteröinnit poistettiin: (muuttuja) = (muuttuja).Käyttäjän, jonka hakukentän arvo täsmää, rekisteröinti poistettiin.
none:userdeleterole_assignPoistetun käyttäjän roolimääritykset poistettiin: (muuttuja) = (muuttuja).Käyttäjän, jonka hakukentän arvo täsmää, roolimääritykset poistettiin.
none:usergroupsmembersdeletePoistetun käyttäjän ryhmäjäsenyydet poistettiin: (muuttuja) = (muuttuja).Käyttäjän, jonka hakukentän arvo täsmää, ryhmäjäsenyydet poistettiin.
none:userrevivePalautettiin (muuttuja) tiliä.Käyttäjä, jonka hakukentän arvo täsmää, palautettiin.
none:usersuspendKäyttäjä jäädytettiin: (muuttuja) = (muuttuja).Käyttäjä, jonka hakukentän arvo täsmää, jäädytettiin, minkä seurauksena hän ei voi kirjautua sisään.
none:userupdateKäyttäjä päivitettiin: (muuttuja) = (muuttuja).Käyttäjä, jonka hakukentän arvo täsmää, päivitettiin.
none:userupdatepasswordKäyttäjä (muuttuja) = (muuttuja) päivitti salasanansa ja uusi salasana tallennettiin Conduitiin.Käyttäjän, jonka hakukentän arvo täsmää, salasana Moodlesta päivitettiin Conduitiin.