Conduit toimii tällä hetkellä seuraavien tiedostomuotojen ja palveluiden kanssa:

 • ladatut CSV- ja XML-tiedostot
 • RESTful-verkkopalveluiden XML-tiedostot.

Conduitin määrittämisen yleiskuvaus

 1. Määritä Conduitin yleiset asetukset käyttäjille, kursseille ja rekisteröitymisille.
 2. Yhdistä CSV- tai XML-tiedoston sarakeotsikot ja tietokentät Conduitin kenttiin valitsemalla Asetukset > Vastaavuudet.
 3. Tiedostojen tai palveluiden asennussijainti:
  • Jos käytät palveluun ladattavia tiedostoja, määritä tiedostojen nimi ja sijainti valitsemalla Asetukset > Tiedostot.
  • Jos käytät RESTful-verkkopalveluita, määritä salasana, mahdollinen HTTPS-käyttö, IP-rajoitukset ja kirjattavat arvosanatiedot valitsemalla Asetukset > Verkkopalvelut.

Conduit-lohkon lisääminen

Ohjeet: valitse Muokkaustila päälle > Lisää lohko > Conduit.

Jos haluat määrittää Conduitin, sinun täytyy ensin lisätä Conduit-lohko sivustosi sivulle.

 1. Valitse sivuston aloitussivulla Muokkaustila päälle.
 2. Lisää Conduit-lohko Lisää lohko -valikosta.

Conduit-asetusten määrittäminen

Ohjeet: valitse Conduit > Asetukset.

Asetukset-välilehdestä löydät kaikki Conduitin asetukset. Yleiset asetukset -sivulla voit määrittää Conduitin ja sivustosi väliset synkronointisäännöt.

 1. Valitse Conduit-lohkosta Asetukset.
 2. Määritä synkronointiasetukset Cron-alueella:
  • Cron käytössä -asetuksella voit määrittää, suoritetaanko Conduit-lohko sivuston Cron-tehtävän aikana vai ei. Jos asetus on käytössä, Cron suorittaa ulkoisten Conduit-taulukoiden ja Moodle-taulukoiden täydellisen synkronoinnin.
  • Määritä, poistetaanko lokit vai arkistoidaanko ne, sekä se, milloin tämä tehdään.

  Arkistoidut lokit tallennetaan hakemistoon archive/conduit/logs zip-tiedostona. Voit ladata nämä tiedostot SFTP:n kautta ja purkaa ne omalla koneellesi. Tiedosto sisältää kaikki SQL insert -lausekkeet, joilla tietueet lisätään takaisin tietokantaan.

 3. Määritä tapahtumien sähköposti-ilmoitukset:
  • Valitse, millaisista tapahtumista lähetetään sähköpostit. Mahdollisia asetuksia ovat seuraavat:
   • Ei mitään: mistään tapahtumista ei lähetetä sähköposti-ilmoituksia.
   • Tiedosto- ja verkkopalvelu: Vain tiedosto- ja verkkopalveluja koskevista tapahtumista lähetetään sähköposti-ilmoitus. Ylläpidon cron-tapahtumia ei huomioida.
   • Sisältää lokin: tiedosto- ja verkkopalvelutapahtumista sekä ylläpidon cron-tapahtumista lähetetään sähköposti-ilmoitus vain, kun niistä on loki.
   • Virheet ja varoitukset: tapahtumista, joista on annettu varoituksia ja virheitä, lähetetään sähköposti-ilmoitus.
   • Vain virheet: vain virhelokin sisältävistä tapahtumista lähetetään sähköposti-ilmoitus.
   • Kaikki: kaikista tapahtumista, muun muassa tiedosto- ja verkkopalveluista sekä ylläpidon cron-tapahtumista, lähetetään ilmoitus sähköpostiosoitteisiin riippumatta niiden tilasta.
  • Valitse ilmoitusten vastaanottajat Lähetys-ruudussa.
  • Valitse, liitetäänkö tapahtumatietueet liitteinä.
 4. Conduit-Moodle-hakukentät-kohdassa voit määrittää, miten tiedot haetaan sivustostasi Conduitin tietoihin vertaamista varten.
  • Määritä Käyttäjä-tietueen yhdistämiskenttä. Mahdollisia asetuksia ovat username, idnumber ja email.
  • Määritä Kurssi-tietueen yhdistämiskenttä. Mahdollisia asetuksia ovat shortname ja idnumber.
  • Määritä kurssirekisteröitymisen Rooli-tietueen yhdistämiskenttä. Mahdollisia asetuksia ovat name ja shortname.
 5. Määritä, miten Conduitiin lähetettävät käyttäjätiedot käsitellään ja miten Conduit lähettää nämä tiedot Moodleen.
  • Määritä, mitä Moodle-käyttäjätileille tehdään, jos käyttäjä poistetaan lähetetystä CSV-, XML- tai verkkopalvelutiedostosta. Mahdollisia toimintoja ovat Pidä, Jäädytä ja Poista. Vain jäädytetyt käyttäjät palautetaan automaattisesti, jos ne ovat mukana seuraavassa latauksessa.
  • Määritä salasanan tiiviste, jota Conduit odottaa CSV- tai XML-tiedostoissa tai verkkopalvelupyynnössä.
  • Luo salasana -luettelossa voit määrittää, luodaanko yksilöllinen salasana ja lähetetäänkö se käyttäjän sähköpostiosoitteeseen.
  • Jos haluat, että Moodle luo salasanan näille käyttäjille, määritä arvo Luo salasana, jos se on -ruudussa. Esimerkiksi: jos arvoksi määritetään changeme, uusi yksilöivä salasana luodaan ja lähetetään sähköpostitse kaikille käyttäjille, joiden salasana on changeme.
  • Määritä, täytyykö käyttäjien vaihtaa salasana ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä.
  • Määritä, päivittääkö Conduit kaikki käyttäjätilit vai ei. Jos määrität asetukseksi Kyllä, Conduit päivittää kaikki käyttäjät määritetystä todennustyypistä riippumatta,
 6. Määritä, miten Conduitiin lähetettävät kurssitiedot käsitellään ja miten Conduit lähettää nämä tiedot Moodleen.
  • Jos haluat, että Conduit luo kurssit Moodleen, jätä Luo kurssit automaattisesti -asetukseksi Kyllä.
  • Päivitä kurssit automaattisesti -asetuksella voit valita, päivitetäänkö Conduitin muutokset Moodlen kursseihin.
  • Poista kurssit automaattisesti -asetuksella voit valita, päivitetäänkö Conduitissa poistettavaksi määritetyt kurssit automaattisesti myös Moodlesta.
  • Määritä, arkistoidaanko kurssit automaattisesti.

   Kun Conduit poistaa kurssin, kurssi varmuuskopioidaan automaattisesti ennen poistamista. Varmuuskopio tallennetaan kansioon SITEFILES/backupdata/autoarchive/. Sekä varmuuskopiotiedosto että arkisto kirjataan. Jos virheitä ilmenee, kurssia ei poisteta ja virhe kirjataan.

  • Määritä oletuskategoria automaattisesti luoduille kursseille, joista puuttuvat kategoriatiedot.
  • Määritä, luodaanko kategoria automaattisesti, kun automaattisesti luodut kategoriat kuuluvat kategoriaan, jota ei ole olemassa Moodlessa.
  • Jos käytät sivustossasi alakategorioita, määritä kategoriaerottimena käytettävä merkki. Jos Moodle-sivustossasi ei ole kategorioita, jätä tämä ruutu tyhjäksi.
  • Jos käytät sivustossasi metakursseja, määritä ylätason erottimena käytettävä merkki. Jos Moodle-sivustossasi ei ole metakursseja, jätä tämä ruutu tyhjäksi.
  • Jos haluat piilottaa kurssin sen päättymisen jälkeen, valitse Piilota kurssin päättymispäivän jälkeen.
  • Käsittele kategorioiden nimiä tietuetunnuksina:
   • Kun kurssikategorian arvo on luku, Conduit käsittelee arvoa Moodle-kategoriatietokannan tietuetunnuksena.
   • Esimerkkejä:
    • Jos käytät kurssikategorian tunnuslukua 2017 ja otat tämän asetuksen käyttöön, Conduit etsii Moodle-kategorian, jonka tietokantatietue on 2017. Kun käytät kurssikategorian nimiä tietuetunnuksina, vain luvut sallitaan kurssikategorian kentässä.
    • Jos käytät kurssikategorian tunnuslukua 2017 ja poistat tämän asetuksen käytöstä, Conduit etsii Moodle-kategorian, jonka nimi on 2017.
   • Kun yhdistät arvoja (esimerkiksi Bio/435), Conduit etsii Moodle-kategorian, jonka nimi on 435 ja joka on kategorian Bio alakategoria.
  • Valitse kurssien automaattisessa luomisessa käytettävä oletusmallipohja.
  • Määritä, onko Conduit-kurssimallipohjatoiminto käytössä. Vaihtoehdot:
   • Ei
   • Palauta varmuuskopiosta: Valitse tämä, jos haluat että kurssi palautetaan kurssien varmuuskopiosta, joka on tallennettu kohtaan Kurssiasetukset > Varmuuskopiot. Tiedostonimen on oltava varmuuskopioalueella täsmälleen sama kuin Palautettava mallipohja -ruudussa.
   • Palauta nykyinen versio: jos haluat tehdä varmuuskopion ja sitten palauttaa kurssin nykyisen version, joka vastaa oletusmallipohjaa (joka liittyy oletusmallipohjan kenttään) tai automaattisesti luoduille kursseille määritettyä mallipohjaa (löytyy Vastaavuudet-välilehdestä), valitse tämä asetus.
   • Palautettava mallipohja: tämä on käytettävän varmuuskopiotiedoston nimi, kun Palauta-asetukseksi on valittu Palauta varmuuskopiosta. Jos tähän asetukseen määritetään arvoksi esimerkiksi conduit_template.mbz ja kurssin varmuuskopiotiedostoissa on varmuuskopio nimeltä conduit_template.mbz, Conduit käyttää tätä varmuuskopiotiedostoa mallipohjana. Muussa tapauksessa Conduit luo oman varmuuskopiotiedoston ja antaa sille nimen conduit_template.mbz.
 7. Määritä, miten Conduitiin lähetettävät rekisteröitymistiedot käsitellään ja miten Conduit lähettää nämä tiedot Moodleen.
  • Poista rekisteröinnit automaattisesti -kohdassa voit määrittää, poistetaanko käyttäjät kursseilta automaattisesti. Jos rekisteröitymismerkintä poistetaan Conduitissa, käyttäjä poistetaan kurssilta Moodlessa.
 8. Määritä, miten Conduitiin lähetettävät ryhmätiedot käsitellään ja miten Conduit lähettää nämä tiedot Moodleen.
  • Määritä, luodaanko Conduitissa käytettävissä olevat ja Moodlesta puuttuvat ryhmät automaattisesti.
  • Määritä, päivitetäänkö Moodlen ryhmät automaattisesti Conduitin päivitetyillä tiedoilla.
  • Määritä, poistetaanko Moodlen ryhmät automaattisesti, jos ryhmä on merkitty poistettavaksi Conduitissa.
 9. Määritä, miten Conduitiin lähetettävät ryhmän jäsenten tiedot käsitellään ja miten Conduit lähettää nämä tiedot Moodleen.
  • Valitse, määritetäänkö jäsenet ryhmiin automaattisesti, kun Conduitin ryhmäjäsentietoja ei ole Moodlessa.
  • Määritä, poistetaanko ryhmän jäsenet Moodlessa automaattisesti, jos ryhmän jäsen on merkitty poistettavaksi Conduitissa.
 10. Kun olet valmis, valitse Tallenna muutokset.