Ylläpitäjät voivat ladata palveluun CSV-tiedoston, joka sisältää luettelon oppilaitoksen sivustoon lisättävistä kursseista. Jos haluat lisätä oppilaitokselle useita kursseja, tällä tavalla voit luoda uudet kurssit nopeammin.


Uploadcourse.csv-tiedoston peruskentät

Voit luoda tekstitiedoston, jolla voit ladata palveluun useita kursseja kerralla. Tämän tiedoston täytyy olla CSV-tiedosto.

Voit sisällyttää uploadcourse.csv-tiedostoon monia kenttiä, mutta siinä on vain kolme pakollista kenttää: shortname, fullname ja category tai category_idnumber tai category_path.

 • shortname: Tämä on kurssin lyhenne. Tämä on pakollinen kenttä kaikissa toiminnoissa paitsi uuden kurssin luomisessa.
 • fullname - The full name of the course. Tämä on pakollinen kenttä uusille kursseille.
 • category: Tämä määrittää kategorian, johon kurssi lisätään. Tämä kenttä on ensisijainen kenttiin category_idnumber ja category_path verrattuna.

  Kurssin luomista varten täytyy määrittää vain yksi kategoriakentistä.

 • category_idnumber - The identification number of the category to place the course. Tämä kenttä on ensisijainen kenttään category_path verrattuna.

  Kurssin luomista varten täytyy määrittää vain yksi kategoriakentistä.

 • category_path: Tämä on sen kategorian polku, johon kurssi lisätään.

  Jos haluat lisätä kurssin kategoriaan nimeltä Scifi, joka löytyy Elokuvat-kategorian alta, anna arvo seuraavassa muodossa: Elokuvat / Scifi. The separator must be [space]/[space] and the category MUST exist - it will not be created. Jos haluat lisätä kurssin ylätason kategoriaan nimeltä Elokuvat, anna arvo muodossa Elokuvat.

  Kurssin luomista varten täytyy määrittää vain yksi kategoriakentistä.

Kaikkien kenttien nimet täytyy kirjoittaa pienin kirjaimin. Ne täytyy erottaa toisistaan pilkuin (,) ilman välilyöntejä kenttien välissä. Jokaisen kurssin täytyy olla omalla rivillään tekstitiedostossa.

shortname,fullname,category,category_idnumber,category_path

Jos haluat lisätietoja kentistä, joita voit sisällyttää uploadcourse.csv-tiedostoon, siirry kohtaan Uploadcourse.csv-tiedoston lisäkentät.


Kurssitiedoston lataaminen palveluun

Ohjeet: valitse Ylläpito > Sivuston hallinta > Kurssit > Lataa kurssit.

 1. Valitse Sivuston hallinta > Kurssit > Lataa kurssit.
 2. Lataa kurssit -sivulla voit joko vetää CSV-tiedoston Tiedosto-ruutuun tai napsauttaa Valitse tiedosto ja etsiä sekä valita sitten haluamasi tiedoston.
 3. Muokkaa yleiset asetukset haluamiksesi. Blackboard kuitenkin suosittelee jo määritettyjen oletusarvojen käyttämistä:
  • Jos CSV-tiedostosi erottaa kentät toisistaan jollain muulla erottimella kuin pilkulla, määritä käyttämäsi erotin CSV-erotin-luettelossa.
  • Jos CSV-tiedostosi on koodattu jollain muulla kuin UTF-8-koodauksella, määritä käyttämäsi koodaus sille varatussa luettelossa.
  • Valitse esikatseltavien rivien määrä sille varatusta luettelosta. Järjestelmä tarkistaa CSV-tiedoston virheiden varalta.
 4. Valitse haluamasi tuontiasetukset:
  • Lataustila-luettelossa voit valita, voidaanko kursseja luoda ja/tai päivittää.

   Mahdollisia asetuksia ovat seuraavat: Luo vain uudet kurssit, ohita nykyiset, Luo kaikki, lisää lyhenne tarvittaessa, Luo uudet kurssit, päivitä nykyiset ja Päivitä vain nykyiset kurssit.

  • Jos päivität kursseja, valitse tiedoille käytettävä työkalu Lataustila-luettelossa.

   Voit käyttää CSV-tiedoston tietoja ja/tai oletusasetuksia. Mahdollisia asetuksia ovat seuraavat: Päivitä vain CSV-tiedoilla, Päivitä CSV-tiedoilla ja oletusarvoilla ja Täytä CSV-tiedoista puuttuvat tiedot ja oletusarvot.

  • Valitse, sallitko kurssien poistamisen.
  • Valitse, sallitko kurssien nimien vaihtamisen.
  • Valitse, sallitko kurssien palautukset.
 5. Valitse Esikatsele ja tarkista tiedosto virheiden varalta.

  Jos jatkat lataamista ja kurssista löytyy virhe, kurssi ohitetaan.

  Kun tiedot on tarkistettu, Lataa kurssit -sivulle tulee lisää käytettävissä olevia tietoja.

 6. Valitse suoritettava kurssiprosessi:
  • Jos luot kursseja ilman shortname-kenttää (pakollinen kenttä), voit luoda shortname-kentän arvon eli lyhenteen automaattisesti Lyhenteen luonnin malli -ruudun avulla.

   Kirjoita siihen jompikumpi hyväksytyistä paikkamerkeistä: Jos haluat luoda lyhenteen tunnistenumeron perusteella, kirjoita %i. Jos haluat luoda lyhenteen kurssin koko nimen perusteella, kirjoita %f .

  • Jos sinulla on mallipohja kaikkien kurssien luomiseksi, vedä se Palauta tästä tiedostosta latauksen jälkeen -ruutuun tai valitse mallitiedosto siinä. Palautustiedosto on varmuuskopiotiedosto (MBZ), jonka voit tuoda kurssille luomisen tai päivityksen jälkeen.
  • Jos sinulla on kurssi, jota haluat käyttää mallipohjana kaikkien kurssien luomiseksi, kirjoita kurssin lyhenne Palauta tästä tiedostosta latauksen jälkeen -ruutuun.
  • Valitse latauksen jälkeisen palauttamisen luettelossa, palautetaanko kurssi lataamisen tai päivittämisen jälkeen vai ei.
 7. Määritä oletuskurssiarvot, joita ei ole määritetty CSV-tiedostossa. Nämä oletusarvot määritetään palveluun ladatuille kursseille.
  • Valitse kurssikategoria, johon kurssit lisätään.
  • Määritä, ovatko kurssit näkyvissä sivuston kurssiluettelossa.
  • Valitse Kurssin aloituspäivämäärä -ruudussa kurssin ensimmäinen viikko.

   Tämä päivämäärä on kurssin aktiviteettien lokitiedostojen ensimmäinen päivämäärä.

  • Valitse kurssisivun muoto.

   Tämän asetuksen täytyy olla kelvollinen kurssimuotolisäosan nimi, esimerkiksi Viikot, Kansionäkymämuoto, Yhden toiminnan muoto tai Aiheet.

  • Jos haluat määrittää tietyn teeman palveluun ladatuille kursseille, valitse se Pakota teema -luettelosta.
  • Jos haluat määrittää tietyn kielen ladatuille kursseille, valitse se Pakota kielivalinta -luettelosta.

   Blackboard suosittelee, että jätät Pakota kielivalinta- ja Pakota teema -asetuksiksi Älä pakota. Jos päivität näitä tietoja, ohjaajat eivät voi vaihtaa palveluun ladatun kurssin teemaa eivät opiskelijat valita omaa kieltään.

  • Jos haluat määrittää kurssilla näytettävien uutisaiheiden määrän valmiiksi, valitse haluamasi määrä Näytä uutisaiheet: -luettelossa. Jos määrität arvoksi 0 (nolla), uutislohkoa ei näytetä ollenkaan.
  • Määritä, näytetäänkö arviointikirja opiskelijoille kursseilla.
  • Määritä, näytetäänkö aktiviteettiraportit kursseilla.
  • Määritä Tiedostojen kokoraja -alueella kursseille ladattavien tiedostojen suurin lähetyskoko.
  • Ryhmien käyttö -luettelossa voit määrittää, sallitaanko aliryhmien luominen kurssilla.

   Mahdollisia asetuksia ovat seuraavat: Ei ryhmiä, Erilliset ryhmät (jäsenet näkevät vain omat ryhmänsä) ja Näkyvät ryhmät (jokainen jäsen näkee muut ryhmät, mutta voi työskennellä vain omassa ryhmässään).

  • Määritä pakotettu ryhmien käyttö (onko se pakollista vai ei).

   Jos ryhmätila pakotetaan palveluun ladatuilla kursseilla, kurssin yksittäisten aktiviteettien ryhmäasetusta ei voi muokata.

 8. Valitse Lataa kurssit.
 9. Valitse Jatka.

Uploadcourse.csv-tiedoston lisäkentät

Kun lisäät useita kursseja sivustoosi kerralla lataamalla tiedoston, sinun täytyy määrittää tietyt pakolliset kentät. Voit kuitenkin hyödyntää muitakin kenttiä. Kaikkien kenttien nimet täytyy kirjoittaa pienin kirjaimin. Ne täytyy erottaa toisistaan pilkuin (,) ilman välilyöntejä kenttien välissä. Jos sinulla on tyhjiä kenttiä, sinun täytyy silti sisällyttää pilkut, jotka ilmaisevat, että kentät ovat tyhjiä. Jokaisen merkinnän on oltava erillisellä rivillä.

Tässä on esimerkki uploadcourse.csv-tiedostosta, jossa on lisätietoja:

shortname,fullname,category,summary,enrolment_1,enrolment_1_role,
enrolment_1_enrolperiod,role_student

courserestored,Course restored,1,a summary,manual,student,1 month,courserestored2,Course restored 2,1,a summary,,,,courserestored3,Course restored 3,1,a summary,,,,padawancourserestored4,Course restored 4,1,"a summary, with comma",manual,student,1 month,padawan

Kurssitietokentät

 • shortname: Tämä on kurssin lyhenne. Tämä on pakollinen kenttä kaikissa toiminnoissa paitsi uuden kurssin luomisessa.
 • fullname - The full name of the course. Tämä on pakollinen kenttä uusille kursseille.
 • idnumber: tämä on kurssin tunnistenumero.
 • category: Tämä määrittää kategorian, johon kurssi lisätään. Tämä kenttä on ensisijainen kenttiin category_idnumber ja category_path verrattuna.

  Kurssin luomista varten täytyy määrittää vain yksi kategoriakentistä.

 • category_idnumber - The identification number of the category to place the course. Tämä kenttä on ensisijainen kenttään category_path verrattuna.

  Kurssin luomista varten täytyy määrittää vain yksi kategoriakentistä.

 • category_path: Tämä on sen kategorian polku, johon kurssi lisätään.

  Jos haluat lisätä kurssin kategoriaan nimeltä Scifi, joka löytyy Elokuvat-kategorian alta, anna arvo seuraavassa muodossa: Elokuvat / Scifi. The separator must be [space]/[space] and the category MUST exist - it will not be created. Jos haluat lisätä kurssin ylätason kategoriaan nimeltä Elokuvat, anna arvo muodossa Elokuvat.

  Kurssin luomista varten täytyy määrittää vain yksi kategoriakentistä.

 • visible: Jos kurssi on näkyvissä, anna arvoksi 1. Jos se on piilotettu, anna arvoksi 0.
 • startdate: tämä on kurssin alkamisaika.
 • summary: tämä on kurssin yhteenveto/kuvaus.
 • format - The course format to use. Tämän asetuksen arvon täytyy olla kelvollinen kurssimuotolisäosan nimi, esimerkiksi weeks tai topics.
 • theme: tämä on kurssilla käytettävä teema.
 • lang: tämä on kurssilla käytettävä kieli.
 • newsitems: tämä on kurssilla näytettävien uutisaiheiden määrä.
 • showgrades: Jos haluat näyttää arviointikirjan opiskelijoille, anna asetukseksi 1. Jos haluat piilottaa sen, anna arvoksi 0.
 • showreports: Jos haluat näyttää aktiviteettiraportit opiskelijoille, anna asetukseksi 1. Jos haluat piilottaa ne, anna arvoksi 0.
 • legacyfiles: Jos haluat käyttää vanhoja kurssitiedostoja, anna arvoksi 1. Jos et halua käyttää niitä, anna arvoksi 0.
 • maxbytes: Tämä määrittää tavuina, kuinka suuria tiedostoja kurssille voi enintään ladata. Jos haluat käyttää sivuston rajoitusta, anna arvoksi 0.
 • groupmode: määritä ryhmäasetus (0 = ei ryhmiä, 1 = erilliset ryhmät ja 2 = näkyvät ryhmät).
 • groupmodeforce: Jos haluat pakottaa ryhmätilan, määritä arvoksi 1. Jos et halua pakottaa sitä, määritä arvoksi 0.
 • enablecompletion: Jos haluat käyttää aktiviteettien suoritusten seurantaa, anna arvoksi 1. Jos et halua käyttää sitä, anna arvoksi 0.

Rekisteröintikentät

Jotkin kentät voidaan luoda siten, että ne ottavat käyttöön ja määrittävät kurssin rekisteröitymistapoja. Kenttien nimien täytyy olla enrolment_[number] (rekisteröitymistavalle) ja enrolment_[number]_property (sen ominaisuuksille).

Tässä on esimerkki rekisteröitymiskentistä:

enrolment_1: manualenrolment_1_role: studentenrolment_1_enrolperiod: 1 monthenrolment_2: selfenrolment_2_startdate: 2013-01-30

 • enrolment_[number] : tämä on kurssin rekisteröitymistavan nimi.
 • enrolment_[number]_delete - 1 to delete this enrollment method from the course, if set to 1 all the other properties will be ignored.
 • enrolment_[number]_disable - 1 to disable this enrollment method from the course, if set to 1 all the other properties will be ignored.
 • enrolment_[number]_startdate - The enrollment start date.
 • enrolment_[number]_enddate: tämä on rekisteröitymisen päättymispäivä.
 • enrolment_[number]_enrolperiod - Number of seconds, or a value understood by strtotime() such as 4 days.
 • enrolment_[number]_role - The role short name.
 • enrolment_[number]_[property] - Where property is understood by the specified enrollment method.

Kaikki rekisteröitymistavat eivät vielä ole yhteensopivia kurssien lataamisen kanssa (MDL-43127).

Roolien uudelleennimeämisen kentät

Voit nimetä kurssien käyttäjärooleja uudelleen seuraavasti:

role_[shortname]: tämä määrittää roolin [shortname] uuden nimen.

Tässä on esimerkki roolien uudelleennimeämiskentistä:

role_student: Apprenticerole_teacher: Masterrole_mycustomrole: Council

Opettajaroolin lyhenne on editingteacher ja muokkausoikeudettoman opettajan roolin lyhenne on teacher.

Kurssitoimintokentät

Voit määrittää tietueelle suoritettavan toiminnon lisäämällä seuraavia kenttiä. Nämä asetukset ovat ensisijaisia Kurssiprosessi-alueen asetuksiin nähden.

 • delete: jos haluat poistaa kurssin, anna arvoksi 1.
 • rename: tällä voit määrittää lyhenteen, jonka haluat antaa kurssin uudeksi nimeksi.
 • backupfile: tällä voit määrittää absoluuttisen polun varmuuskopiotiedostoon (.mbz), jonka haluat tuoda kurssille.
 • templatecourse: tällä voit määrittää sen kurssin lyhenteen, josta haluat tuoda tietoja.
 • reset - 1 to reset the course.

Parhaat käytännöt – nopeuttaminen

Kun tuot varmuuskopiotiedoston tai kurssin sisältöä, suosittelemme, että otat käyttöön asetuksen keeptempdirectoriesonbackup. Tämä nopeuttaa latauksen käsittelyä, jos tuot useita kertoja samasta lähteestä.