Oppilaitoksesi voi muokata sivuston ulkoasua teemojen avulla. Teema sisältää ulkoasuelementit, jotka muokkaavat sivuston sivujen ulkoasua. Teemoja voi määrittää sivusto- ja kurssitasolla. Valittavissa on useita teemoja, myös ulkopuolisten palveluntarjoajien teemoja. Varta vasten Moodleroomsille on suunniteltu kaksi teemaa: Express ja Snap. Niille on tarjolla kattavat ohjeet.

Oppilaitoksesi voi erottautua muista myös päivittämällä etusivunsa.