Ylläpitäjien täytyy määrittää Tiedonkeruu-moduuli, jotta tietojen kerääminen sivuston kursseilta olisi mahdollista. Tiedot voivat sisältää oppilaan keskiarvon, kurssin aktiviteettitiedot ja tiedon siitä, kuinka monta viestiä opiskelija on kirjoittanut tai kuinka monta kertaa hän on tarkastellut aktiviteettia.


Tiedonkeruu-lohkon määrittäminen kurssitietojen keräämiseksi

Ohjeet: valitse Ylläpito > Sivuston hallinta > Lisäosat > Lohkot > Tiedonkeruu.

 1. Valitse Sivuston hallinta > Lisäosat > Lohkot > Tiedonkeruu.
 2. Määritä kerättävien kurssitietojen yleiset asetukset.
  • Määritä, suljetaanko piilotetut kurssit pois. Yleensä piilotetuilla kursseilla ei ole mitään tietoja.
 3. Määritä kerättävien kurssitietojen tyyppi.
  • Määritä, onko kurssitietojen kerääminen käytössä.
  • Valitse, kerätäänkö kurssin arvosanat.
  • Määritä, miten usein tiedot kerätään. Mahdollisia asetuksia ovat joka tunti, joka päivä ja neljän viikon välein.
 4. Määritä kerättävien kurssi- ja käyttäjätietojen yhdistelmä.

  Voit kerätä tietoja käyttäjistä ja kursseista, joille he ovat rekisteröityneet. Sisällytetyille käyttäjille on määritetty arvioitavat roolit (arviointikirjaroolit) ja kursseille, joille he ovat rekisteröityneet, on lisätty Tiedonkeruu-lohko.

 • Valitse, onko kurssi- ja käyttäjätietojen kerääminen käytössä.
 • Valitse mukaan otettavat tietopisteet:
  • Kurssillaoloaika päättyy: Tämä kirjaa ajankohdan, jolloin käyttäjän rekisteröinti kurssilta poistetaan. Tämä tieto kerätään, kun roolimääritys poistetaan.
  • Kurssillaoloaika alkaa: Tämä kirjaa ajankohdan, jolloin käyttäjän rekisteröidään kurssille. Tämä tieto kerätään, kun rooli määritetään.
  • Kurssin arvosana: tämä kirjaa käyttäjän arvosanan kurssilta.
  • Kurssin suoritus: Tämä kirjaa, kuinka monta prosenttia kurssista käyttäjä on suorittanut, ja milloin käyttäjä suorittaa kurssin kokonaan. Suoritusprosentti perustuu kurssin arvioituihin tentteihin ja tehtäviin. Aktiviteetti katsotaan suoritetuksi, kun käyttäjälle on annettu siitä arvosana arviointikirjassa.
  • Katselu: Tämä kirjaa, kuinka monta kertaa käyttäjä on tarkastellut kurssia, ja milloin hän on tarkastellut sitä viimeksi. Tämä tieto perustuu Moodlen lokitaulukkoon.
 • Määritä, miten usein tiedot kerätään. Mahdollisia asetuksia ovat kahden tunnin välein, joka viikko ja neljän viikon välein.
 • Määritä kerättävien aktiviteettitietojen tyyppi.

  Voit kerätä tietoja kurssin aktiviteeteista, esimerkiksi kotitehtävistä ja kokeista.

  • Valitse, onko kurssin aktiviteettitietojen kerääminen käytössä.
  • Valitse mukaan otettavat tietopisteet:
   • Arvosana: tämä kerää aktiviteetin arvosanatiedot.
   • Nimi: tämä kerää aktiviteetin nimen.
   • Lajittelujärjestys: Tämä kerää aktiviteetin lajittelujärjestyksen kurssilla. Se perustuu aktiviteetin sijoitteluun osioissa.
  • Määritä, miten usein tiedot kerätään. Mahdollisia asetuksia ovat joka kerta, kolmen tunnin välein ja 12 viikon välein.
 • Määritä kerättävien aktiviteetti- ja toimintotietojen yhdistelmä.

  Voit kerätä tietoja kurssin kullekin aktiviteetille kirjatuista toiminnoista, esimerkiksi tehtävien viestien määrästä tai kokeiden katselukertojen määrästä.

 • Valitse, onko aktiviteetti- ja toimintotietojen kerääminen käytössä.
 • Valitse mukaan otettavat tietopisteet:
  • Viesti: tämä kerää aktiviteetin viestit.
  • Katselu: tämä kerää aktiviteetin katselukerrat.
 • Määritä, miten usein tiedot kerätään. Mahdollisia asetuksia ovat neljän tunnin välein, kuuden tunnin välein ja joka viikko.
 • Määritä kerättävien aktiviteetti- ja käyttäjätietojen yhdistelmä.

  Voit kerätä tietoja käyttäjistä ja heidän kurssiaktiviteeteistaan. Sisällytetyille käyttäjille on määritetty arvioitavat roolit (arviointikirjaroolit) ja kursseille, joille he ovat rekisteröityneet, on lisätty Tiedonkeruu-lohko.

  • Valitse, onko aktiviteetti- ja käyttäjätietojen kerääminen käytössä.
  • Valitse mukaan otettavat tietopisteet:
   • Suorituskerta: kerää käyttäjän aktiviteetin suorituskertojen määrän, arvioitujen suorituskertojen määrän ja edellisen suorituskerran päivämäärän.
   • Arvosana: tämä kirjaa käyttäjän arvosanatiedot aktiviteetista.
   • Viesti: Tämä kirjaa, kuinka monta kertaa käyttäjä on kirjoittanut viestin aktiviteetissa, sekä edellisen viestin päivämäärän. Tämä tieto perustuu Moodlen lokitaulukkoon.
   • Katselu: Tämä kirjaa, kuinka monta kertaa käyttäjä on tarkastellut aktiviteettia, ja milloin hän on tarkastellut sitä viimeksi. Tämä tieto perustuu Moodlen lokitaulukkoon.
  • Määritä, miten usein tiedot kerätään. Mahdollisia asetuksia ovat joka kerta, joka päivä ja joka viikko.
 • Määritä kerättävien SCORM- ja seurantatietojen yhdistelmä.

  SCORM-aktiviteetti lisää seurantatiedot yhteen taulukkoon, jossa on tietue jokaiselle suorituskerran vuorovaikutukselle. Voit kerätä nämä tiedot, jos haluat normalisoida kurssin SCORM-aktiviteettien seurantatiedot luomalla tietueen jokaiselle SCORM-aktiviteetin suorituskerralle.

  • Valitse, onko SCORM- ja seurantatietojen kerääminen käytössä.
  • Valitse mukaan otettavat tietopisteet:
   • Seuraa: tämä normalisoi SCORM-seurantatiedot yhteen taulukkoon, jossa on yksi tietue jokaiselle suorituskerralle (jokaisen vuorovaikutuksen asemesta).
  • Määritä, miten usein tiedot kerätään. Mahdollisia asetuksia ovat tunnin välein, neljän tunnin välein ja neljän viikon välein.
 • Kun olet valmis, valitse Tallenna muutokset.

Tietopisteiden kerääminen

Kun määrität kerättävät tietotyypit, voit tarkastella lokeja ja kerätä tietoja manuaalisesti.

Lisätietoja tietopisteiden keräämisestä