Mikä arviointikirja on?

Arviointikirja on enemmän kuin vain tapa tallentaa opiskelijoiden arvosanat. Se on dynaaminen ja vuorovaikutteinen työkalu, jonka avulla voit tallentaa tietoja, laskea arvosanoja ja seurata opiskelijoiden edistymistä. Voit luoda raportteja, joiden avulla voit jakaa tietoja opiskelijoiden vanhemmille, ylläpitäjille ja muille sidosryhmille.

Arviointikirjassa voit määrittää ja hallita opiskelijoiden arvosanoja tehtävien, tenttien, keskusteluviestien, päiväkirjojen, blogien ja wikien suorituksista. Voit myös luoda uusia arvosanasarakkeita mille tahansa arvioitaville aktiviteeteille, kuten projektitöille, osallistumiselle tai läsnäololle.

Lisätietoja arviointikirjan käytöstä


Arviointikirjan määrittäminen oletukseksi

Ohjeet: valitse Ylläpito > Sivuston hallinta > Arvosanat.

Sivuston ylläpitäjä voi määrittää arviointikirjan ohjaajien oletusraportiksi.

 1. Valitse Sivuston hallinta > Arvosanat > Yleiset asetukset.
 2. Valitse Yleiset asetukset -sivun Opettajaprofiilin raportti -luettelosta Arviointikirja.
 3. Valitse Tallenna muutokset.
 4. Valitse Sivuston hallinta > Arvosanat > Raporttiasetukset >  Arviointikirja.
 5. Määritä arviointikirjan asetukset Arviointikirja-sivulla:
  • Valitse arviointikirjan yhdellä sivulla näytettävien opiskelijoiden määrä.
  • Jos haluat näyttää arviointikirjassa vain rekisteröityneet käyttäjät, valitse Näytä vain aktiiviset rekisteröinnit. Jos haluat näyttää myös passiiviset käyttäjät, poista tämän asetuksen valinta.
  • Määritä, sisällytetäänkö solut, joissa ei ole arvosanaa, kun lasketaan kategorian tai arviointikohteen keskiarvoa. Jos et halua sisällyttää tyhjiä arvosanoja mukaan, valitse Arvosanat sarakkeiden keskiarvoissa -luettelosta Muut kuin tyhjät arvosanat.

   Ota AJAX käyttöön-, Näytä laskut-, Näytä näytä/piilota-kuvakkeet- ja Näytä lukot -asetukset määritetään config.php-tiedostossa. Niitä voi ainoastaan tarkastella tällä sivulla, ei muokata.

  • Jos haluat sisällyttää arviointikirjaan lisärivin, joka näyttää kunkin kategorian ja arviointikohteen keskiarvon, valitse Näytä sarakkeiden keskiarvo -asetus.
  • Jos haluat sisällyttää arviointikirjaan lisärivin, joka näyttää kunkin kategorian ja arviointikohteen vaihteluvälit, valitse Näytä vaihteluvälit -asetus.
  • Jos haluat näyttää käyttäjien profiilikuvat nimen vieressä arviointikirjassa, valitse Näytä käyttäjäprofiilien kuvat.
  • Jos haluat näyttää keskiarvon laskemiseen käytetyn arvosanojen määrän sulkeissa kunkin keskiarvon jäljessä, valitse Näytä arvosanojen määrä keskiarvoissa. Määrä näytetään sulkeissa kunkin keskiarvon jälkeen.
  • Valitse sarakkeen keskiarvojen näyttötyyppi.

   Mahdollisia asetuksia ovat Todellinen, Prosentteina, Kirjaimet ja Peri (joka näyttää kategorian tai arviointikohteen määritetyn tyypin).

  • Valitse vaihteluvälin näyttötyyppi.

   Mahdollisia asetuksia ovat Todellinen, Prosentteina, Kirjaimet ja Peri (joka näyttää kategorian tai arviointikohteen määritetyn tyypin).

  • Desimaaleja sarakkeen keskiarvoissa -luettelossa voit valita kunkin keskiarvon näytettävien desimaalien määrän. Jos haluat määrittää desimaalien määrän käytetyn kategorian tai arviointikohteen mukaan, voit valita asetukseksi Peri.
  • Desimaaleja vaihteluväleissä -luettelossa voit valita kullakin arvosanojen vaihteluvälillä näytettävien desimaalien määrän. Jos haluat määrittää desimaalien määrän käytetyn kategorian tai arviointikohteen mukaan, voit valita asetukseksi Peri.
  • Yhteenvedon paikka -asetus määrittää, näytetäänkö kategorian ja kurssin yhteispistesarakkeet ensimmäisenä vai viimeisenä luettelossa.
 6. Kun olet valmis, valitse Tallenna muutokset.