Miten asiakaskehitys toimii?

Blackboard Open LMS tarjoaa työkaluja ja toimintoja, jotka vastaavat sen asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita. Varmistaaksemme, jotta Blackboard Open LMS vastaa jatkossakin asiakkaidemme kehittyviä tarpeita, olemme luoneet Client Contributor Programin eli asiakkaiden osallistamisohjelman. Sen avulla asiakkaat voivat osallistua Blackboard Open LMS:n kehittämiseen.

Miten usein Blackboard Open LMS julkaisee päivityksiä Moodle-ydinpalvelulle ja muille Blackboard Open LMS -kehitysversioille?

Blackboard Open LMS:n ja Moodlen ydinpalvelun julkaisumallit eroavat täysin toisistaan. Moodlen ydinpalvelun kehittäjät toimivat ketterän kehitysmallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että Moodlen ydinkooditietokannan päivitykset julkaistaan käyttäjille ladattaviksi heti, kun niiden katsotaan olevan turvallisia ja toimintakuntoisia. Blackboard Open LMS taas julkaisee päivityksiä puolen vuoden välein. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki Blackboard Open LMS -kehitysversiot ja Moodle-ytimen merkittävät päivitykset, jotka on kehitetty edellisen kuuden kuukauden aikana, kootaan yhteen puolen vuoden välein ja asennetaan asiakkaiden sivustoihin kahdesti vuodessa (yleensä kesä- tai heinäkuussa ja joulukuussa). Blackboard Open LMS julkaisee päivityksiä puolen vuoden välein kahdesta tärkeästä syystä: 1) Tällä tavoin voidaan rajoittaa vaikutuksia, joita uudet toiminnot ja käyttöliittymän muutokset aiheuttavat käyttäjille. 2) Tällä tavoin Moodle-ytimen ja Blackboard Open LMS -kehitysversioiden päivitykset voidaan testata kattavammin. Näin voimme taata koodin turvallisuuden, toimintavarmuuden, luotettavuuden ja suorituskyvyn.

Mikä Blackboard Open LMS on?

Blackboard Open LMS on Moodle-ytimeen perustuva verkko-opiskelupalvelu, joka yhdistää toimintojen ja ominaisuuksien parannukset, luotettavat palvelut sekä kattavan tuen yhdeksi edulliseksi ja räätälöitäväksi avaimet käteen -ratkaisuksi. Avoimen lähdekoodin Moodlen käyttöönotto, ylläpito ja käyttö edellyttääkin yleensä syvällistä Moodle-osaamista sekä investointeja isännöinti-infrastruktuuriin ja IT-henkilöstöön, kun taas Blackboard Open LMS tarjoaa tarvepohjaisia konsultointipalveluita, joiden avulla asiakkaat voivat joustavasti muovata omaa verkko-oppimisympäristöään valitsemalla siihen vain tarvitsemansa toiminnot ja palvelut.

Mitä avoin lähdekoodi tarkoittaa?

Avoin lähdekoodi tarkoittaa ohjelmointikoodin tietynlaista käyttöoikeusmallia. Tällainen käyttöoikeusmalli kannustaa maailmanlaajuista kehittäjäyhteisöä kehittämään koodia yhteistyössä. Sen ansiosta voit ladata ja käyttää ohjelmistoja maksutta ja halutessasi muokata tällaisen ohjelmiston lähdekoodia. Blackboard Open LMS perustuu avoimeen lähdekoodiin, mutta siinä on lisätoimintoja ja parannettuja palveluita, jotka tekevät siitä tehokkaamman.

Mikä Blackboard Open LMS on?

Blackboard Open LMS on verkkokoulutusratkaisujen palveluntarjoaja, joka edistää Moodlen laajentumista antamalla oppilaitoksille (yliopistot sekä 1. ja 2. aste) sekä viranomaisille entistä helpomman tavan tarjota kursseja sekä sisältöä verkossa. Blackboard Open LMS toimii palveluina tarjottavien pilviohjelmistojen toimintamallilla. Tällä tavoin se voi tarjota avaimet käteen -ratkaisuja, joilla asiakkaat voivat ottaa Moodle-sivustoja käyttöön nopeasti ilman avoimen lähdekoodin ratkaisun käyttöönoton ja ylläpidon edellyttämiä taloudellisia investointeja ja henkilöstövaatimuksia.