Allyn helppokäyttöisyyden tarkistuslista

Allyn helppokäyttöisyystarkistuslista perustuu WCAG 2.2 AA (Web Content Accessibility Guidelines) -standardiin. Se on kansainvälinen helppokäyttöisyysstandardi, jota suurin osa uudesta lainsäädännöstä ja laillisista vaatimuksista noudattaa.

Lisäksi Ally suorittaa useita muitakin tarkistuksia, joiden tarkoituksena on parantaa sisällön laatua ja käytettävyyttä entisestään.


Mitä sisältöä Ally tarkistaa?

Ally tarkistaa tällä hetkellä seuraavat sisältötyypit:

 • verkkosivut ja HTML-sisältö
 • Kuvat Graphics that appear in the system. Administrators can set different images to appear in various parts of the user interface. Can be used for navigation.
 • PDF-tiedostot
 • Microsoft® Word ‑tiedostot
 • Microsoft® Powerpoint® ‑tiedostot
 • OpenOffice-/LibreOffice-tiedostot
 • ladatut HTML-tiedostot

sisältöeditorin (WYSIWYG) sisältö.

Editoijat eivät tällä hetkellä näe järjestelmän sisältöeditorilla luodun sisällön helppokäyttöisyysarvoja.

Ally tarkistaa myös järjestelmän WYSIWYG-sisältöeditorilla luotujen sisältötyyppien helppokäyttöisyyden. Tiedot näytetään sivustoraportissa HTML-muodossa. Ne näytetään vietynä CSV-tiedostona muodossa application/x-page.

Allyn hallintotyökalun helppokäyttöisyyden tarkistuslista


HTML-tarkistuslista

 • Yhteysavain-attribuutin arvon on oltava ainutkertainen
  • WCAG 2.2 – 2.1.1 Näppäimistö
 • Aktiivisilla -elementeillä on oltava vaihtoehtoinen teksti
  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Muu kuin tekstisisältö
 • Elementit saavat käyttää vain sallittuja ARIA-attribuutteja
  • WCAG 2.1 – 4.1.1 Jäsennys
  • WCAG 2.2 – 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • Vaaditut ARIA-attribuutit on annettava
  • WCAG 2.2 – 4.1.1 Jäsennys
  • WCAG 2.2 – 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • Tiettyjen ARIA-roolien tulee sisältää määrätyt alakohdat
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
 • Tiettyjen ARIA-roolien tulee sisältyä määrättyihin yläkohtiin
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
 • Käytettyjen ARIA-roolien on noudatettava voimassa olevia arvoja
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
  • WCAG 2.1 – 4.1.1 Jäsennys
  • WCAG 2.2 – 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • ARIA-attribuuttien on noudatettava voimassa olevia nimiä
  • WCAG 2.1 – 4.1.1 Jäsennys
 • ARIA-attribuuttien on noudatettava voimassa olevia arvoja
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
  • WCAG 2.1 – 4.1.1 Jäsennys
  • WCAG 2.2 – 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • <blink>-elementit ovat vanhentuneet eikä niitä saa käyttää
  • WCAG 2.2 – 2.2.2 Keskeytys, pysäytys, piilotus
 • Painikkeissa on oltava selvästi erottuva teksti
  • WCAG 2.2 – 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • Sivussa on oltava tapa ohittaa toistuvat sisältölohkot
  • WCAG 2.1 – 2.4.1 Lohkojen ohitus
 • Jos valintaruutujen syötöillä on sama nimiattribuutti, niiden on oltava osa ryhmää
 • Tekstielementeissä on oltava riittävä värikontrasti taustaan nähden
  • WCAG 2.1 – 1.4.3 Kontrasti (vähimmäisarvo)
  • Suuri ongelma
 • <dl>-elementit saavat sisältää suoraan vain asianmukaisesti järjestettyjä <dt>- ja <dd>-ryhmiä sekä <script>- tai <template>-elementtejä (pieni)
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
 • <dt>- ja <dd>-elementteihin täytyy sisältyä <dl>
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
 • Upotetun YouTubeTM -videon <audio>-elementeissä on oltava <track> tekstityksiä varten

  Automaattisesti luodut YouTube-tekstitykset eivät ole kelvollisia tekstityksiä.

  • WCAG 2.2 – 1.2.2 Tekstitykset (esitallennetut)
  • Suuri ongelma

  Googlen tietosuojakäytäntö

 • id-attribuutin arvon on oltava ainutkertainen
  • WCAG 2.2 – 2.4.2 Sivun nimi
 • Otsikoiden on oltava näkyvissä
  • Suuri ongelma
 • Otsikko-rakenne ei ala yhdestä
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
  • Suuri ongelma
 • Otsikot eivät saa olla tyhjiä
  • WCAG 2.2 – 2.4.6 Otsikot ja ohjetekstit
  • Suuri ongelma
 • Kehyksillä on oltava ainutkertaiset otsikkoattribuutit
  • WCAG 2.2 – 2.4.1 Lohkojen ohitus
 • <html>-elementillä on oltava kieliattribuutti
  • WCAG 2.2 – 3.1.1
 • Otsikkorakenne on virheellinen, otsikkotasojen tulee kasvaa vain yhdellä
  • Pieni ongelma
 • Kuvissa on oltava vaihtoehtoinen tekstikuvaus
  • WCAG 2.2– 1.1.1 Muu kuin tekstisisältö
  • Suuri ongelma
 • Painikkeiden ja linkkien tekstiä ei saa toistaa kuvan vaihtoehtoisessa kuvauksessa
  • Suuri ongelma
 • Kuvapainikkeilla on oltava vaihtoehtoinen teksti
  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Muu kuin tekstisisältö
  • Suuri ongelma
 • Lomake-elementeillä on oltava ohjetekstit
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
  • WCAG 2.2 – 3.3.2 Ohjetekstit tai ohjeet
  • Suuri ongelma
 • Lomake-elementeillä on oltava näkyvä ohjeteksti
  • Suuri ongelma
 • <html>-elementillä on oltava kelvollinen arvo kieliattribuutille
  • WCAG 2.2 – 3.1.1 Sivun kieli
  • Pieni ongelma
 • Asettelutaulukoissa ei saa käyttää datataulukon elementtejä
  • WCAG 2.1 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
 • Linkeissä on oltava selvästi erottuva teksti
  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Muu kuin tekstisisältö
  • WCAG 2.2 – 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
  • Pieni ongelma
 • Linkit toimivat eivätkä ole rikkoutuneita

  Tämä tarkistus on käytettävissä tällä hetkellä vain Ally-verkkosivustoissa ja Web Community Manager (WCM) -palveluille.

 • <ul> ja <ol> saavat sisältää suoraan vain <li>-sisältöelementtejä
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
 • <li>-elementtien täytyy sisältyä kohteeseen <ul> tai <ol>
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
 • <marquee>-elementit ovat vanhentuneet eikä niitä saa käyttää
  • WCAG 2.2 – 2.2.2 Keskeytys, pysäytys, piilotus
 • Ajoitettua päivitystä ei saa käyttää
  • WCAG 2.2 – 2.2.1 Ajoituksen säätö
  • WCAG 2.2 – 2.2.4 Keskeytykset
  • WCAG 2.2 – 3.2.5 Muutos pyynnöstä
 • Zoomausta ja skaalausta ei saa poistaa käytöstä (2x)
  • WCAG 2.2 – 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen
 • Zoomauksen ja skaalauksen on sallittava enimmäisarvo 5
 • <object>-elementeillä on oltava vaihtoehtoinen teksti
  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Muu kuin tekstisisältö
 • Jos radiosyötöillä on sama nimiattribuutti, niiden on oltava osa ryhmää
 • Sisällön on sisällyttävä aluemerkintään
 • laajuusattribuuttia on käytettävä oikein taulukoissa
 • Palvelimen kuvakarttoja ei saa käyttää
  • WCAG 2.2 – 2.1.1 Näppäimistö
 • Sivun ensimmäisen linkin pitää olla ohituslinkki
 • Elementtien sarkainindeksi ei saa olla suurempi kuin nolla
 • The <caption>-elementti ei saa sisältää samaa tekstiä kuin yhteenvetoattribuutti
 • Data- tai otsikkosoluja ei saa käyttää datataulukon tekstityksiin
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
  • Suuri ongelma
 • Kaikkiin muihin kuin tyhjiin <td>-elementteihin, jotka sijaitsevat suuremmassa kuin 3 x 3 -kokoisessa taulukossa, on liitettävä taulukon ylätunniste
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
  • Suuri ongelma
 • Kaikkien <table>-elementin solujen, jotka käyttävät ylätunnisteen attribuuttia, on viitattava vain saman taulukon muihin soluihin
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
 • Kaikilla <th>-elementeillä ja elementeillä, joiden rooli = sarakkeen/rivin otsikko, on oltava datasolut, joita ne kuvaavat
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
 • Tiedostoilla on oltava <title>-elementti, joka auttaa navigoinnissa
  • WCAG 2.2 – 2.4.2 Sivun nimi
 • lang-attribuutilla on oltava kelvollinen arvo
  • WCAG 2.2 – 3.1.2 Osien kieli
  • Pieni ongelma
 • Upotetuissa YouTube <video>-elementeissä on oltava <track> tekstityksiä varten
  • WCAG 2.2 – 1.2.2 Vain ääni ja vain video (esitallennettu)
  • WCAG 2.2 – 1.2.3 Äänikuvaus tai mediavaihtoehto (esitallennettu)
  • Suuri ongelma
 • <video>elementeissä on oltava äänikuvauskappale
  • WCAG 2.2 – 1.2.5 Äänikuvaus (esitallennettu)
  • Suuri ongelma

Kuvien tarkistusluettelo

Sisältää JPG-, JPEG-, GIF-, PNG-, BPM- ja TIFF-tiedostot.

 • Kuva voi aiheuttaa kohtauksia
  • WCAG 2.2 – 2.3 Kohtaukset
  • Vakava ongelma
 • Kuvalla ei ole vaihtoehtoista kuvausta
  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Muu kuin tekstisisältö
  • Suuri ongelma
 • Kuvassa on tekstiä, joka ei kuulu vaihtoehtoiseen kuvaukseen
  • WCAG 2.2 – 1.4.5 Tekstiä sisältävät kuvat
  • Pieni ongelma
 • Kuvassa on kontrastiongelmia
  • WCAG 2.1 – 1.4.3 Kontrasti (vähimmäisarvo)
  • WCAG 2.2 – 1.4.6 Kontrasti (parannettu)
  • Suuri ongelma

PDF-tarkistuslista

 • PDF on viallinen
  • Vakava ongelma
 • PDF on salattu
  • Vakava ongelma
 • PDF on skannattu
  • WCAG 2.2 – 1.4.5 Tekstiä sisältävät kuvat
  • Vakava ongelma
 • PDF:ää ei ole merkitty
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
  • WCAG 2.2 – 1.3.2 Merkityksellinen jakso
  • Suuri ongelma
 • PDF:n kieltä ei ole määritetty
  • WCAG 2.2 – 3.1.1 Sivun kieli
  • Pieni ongelma
 • PDF:n kieltä ei ole määritetty oikein
  • WCAG 2.2 – 3.1.1 Sivun kieli
  • Pieni ongelma
 • PDF:ssä on kuvia, joissa ei ole vaihtoehtoisia kuvauksia
  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Muu kuin tekstisisältö
  • Suuri ongelma
 • PDF:ssä on kontrastiongelmia
  • WCAG 2.1 – 1.4.3 Kontrasti (vähimmäisarvo)
  • WCAG 2.2 – 1.4.6 Kontrasti (parannettu)
  • Suuri ongelma
 • PDF:ssä ei ole otsikoita

  Tämä helppokäyttöisyystarkistus on tällä hetkellä pakollinen vain PDF-tiedostoille, joissa on vähintään kolme sivua.

  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
  • Suuri ongelma
 • PDF:ssä ei ole asianmukaista otsikkorakennetta
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
  • Pieni ongelma
 • PDF:n otsikkorakenne ei ala ykkösestä
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
  • Suuri ongelma
 • PDF:n otsikkorakenteessa on yli kuusi tasoa
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
  • Pieni ongelma
 • PDF:ssä on taulukoita, joissa ei ole otsikoita
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
  • Suuri ongelma
 • PDF:ssä ei ole otsikkoa
  • WCAG 2.2 – 2.4.2 Sivun nimi
  • Pieni ongelma

Office-tiedoston tarkistusluettelo

Tämä käsittää Microsoft® Wordin ja LibreOffice Writerin.

 • Tiedosto on viallinen
  • Vakava ongelma
 • Asiakirja  on salattu
  • Vakava ongelma
 • Tiedoston kieltä ei ole määritetty
  • WCAG 2.2 – 3.1.1 Sivun kieli
  • Pieni ongelma
 • Tiedoston kieltä ei ole määritetty oikein
  • WCAG 2.2 – 3.1.1 Sivun kieli
  • Pieni ongelma
 • Tiedostossa on kuvia, joissa ei ole vaihtoehtoisia kuvauksia

  Kun käytät Office 365:n verkkoversiota, muista täyttää "Kuvaus"-kenttä  Vaihtoehtoinen teksti -paneelissa.

  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Muu kuin tekstisisältö
  • Suuri ongelma
 • Tiedostossa on tekstiä, jonka kontrasti on riittämätön
  • WCAG 2.1 – 1.4.3 Kontrasti (vähimmäisarvo)
  • WCAG 2.2 – 1.4.6 Kontrasti (parannettu)
  • Suuri ongelma
 • Tiedostossa ei ole yhtään otsikoita

  Tämä helppokäyttöisyystarkistus on tällä hetkellä pakollinen vain Word-tiedostoille, joissa on vähintään 12 kappaletta.

  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
  • Suuri ongelma
 • Tiedostossa ei ole asianmukaista otsikkorakennetta
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
  • Pieni ongelma
 • Tiedoston otsikkorakenne ei ala ykkösestä
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
  • Suuri ongelma
 • Tiedoston otsikkorakenteessa on yli kuusi tasoa
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
  • Pieni ongelma
 • Tiedostossa on taulukoita, joissa ei ole otsikoita
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
  • Suuri ongelma

Esitysdian tarkistuslista

Tämä käsittää Microsoft® PowerPoint® - ja LibreOffice Impress -ohjelmat.

 • Esitys on muotoiltu väärin
  • Vakava ongelma
 • Esitys on salattu
  • Vakava ongelma
 • Esityksessä ei ole määritettyä kieltä
  • WCAG 2.2 – 3.1.1 Sivun kieli
  • Pieni ongelma
 • Esitykselle ei ole määritetty oikeaa kieltä
  • WCAG 2.2 – 3.1.1 Sivun kieli
  • Pieni ongelma
 • Esityksessä on kuvia ilman vaihtoehtoisia kuvauksia
  • WCAG 2.2 – 1.1.1 Muu kuin tekstisisältö
  • Suuri ongelma
 • Esityksessä on tekstiä, jonka kontrasti on riittämätön
  • WCAG 2.1 – 1.4.3 Kontrasti (vähimmäisarvo)
  • WCAG 2.2 – 1.4.6 Kontrasti (parannettu)
  • Suuri ongelma
 • Esityksessä ei ole otsikoita

  Tämä helppokäyttöisyystarkistus pakottaa vähintään yhden otsikon jokaista PowerPoint-tiedoston seitsemää diaa kohden.

  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
  • Suuri ongelma
 • Esityksessä on taulukoita, joissa ei ole otsikoita
  • WCAG 2.2 – 1.3.1 Tiedot ja suhteet
  • Suuri ongelma