Voit tehdä sisällöstäsi esteettömään käyttöön soveltuvaa muutamin yksinkertaisin tavoin!

  1. Järjestä sisältö kuvaavien otsikoiden avulla. Otsikot ovat erittäin tärkeitä helppokäyttöisen sisällön luomisessa. Niiden avulla sisällössä on helppoa siirtyä haluttuun kohtaan – ja niiden avulla aputyökaluja käyttäviltä käyttäjiltä voi säästyä runsaasti aikaa. Pidä asiat yksinkertaisena: käytä otsikkotyylejä, jotka sisältyvät valmiiksi käyttämääsi sisällönluontityökaluun.
  2. Älä ilmaise asioiden tärkeyttä pelkästään fonttityyleillä. Näytönlukijat eivät tunnista lihavoinnin ja värien kaltaisia fonttityylejä. Kun haluat antaa tärkeän visuaalisen merkin, muista luoda sille myös esteettömyystyökaluille soveltuva vaihtoehto. Jos lause on tärkeä, käytä sen lopussa esimerkiksi huutomerkkiä. Näytönlukijat tunnistavat huuto- ja kysymysmerkit ja muotoilevat lauseet niiden mukaisesti. Näytönlukija ei siis lue ääneen sanaa kysymysmerkki, vaan ääntää koko lauseen kysymyslauseelle tyypillisellä intonaatiolla.
  3. Lisää kuviisi vaihtoehtoiset tekstit. Kysy ensin itseltäsi, mikä kuvan tarkoitus on. Jos et tiedät kuvan tarkoitusta, älä käytä kuvaa ollenkaan! Tässä tapauksessa se on vain ylimääräistä sälää, joka aiheuttaa ongelmia oppimishäiriöisille. Lisää tämän jälkeen kuvallesi vaihtoehtoinen teksti, joka on yksinkertainen, ytimekäs ja tarkasti kuvaa kuvaava. Esimerkki: alt="Tämä on kuva jakautuvasta solusta". Jos kuva on kaavio, joka sisältää monimutkaisempia tietoja, sille tarvitaan pidempi kuvaus – tai sisältö on esitettävä myös tekstimuodossa.
  4. Tee linkeistä kuvaavia. Jokaisen linkin tulisi kuvata, mitä käyttäjä voi odottaa linkkiä napsauttaessaan. Verkko- ja URL-osoitteet eivät anna tällaisia tietoja, joten niitä ei tulisi käyttää. Kerro käyttäjille, jos linkki avautuu uuteen ikkunaan, sillä uudet ikkunat voivat aiheuttaa hämmennystä.
  5. Käytä luetteloita taulukoiden asemesta aina mahdollisuuksien mukaan. Taulukoita voi muokata apuvälineitä varten, mutta näytönlukijoiden käyttäjien täytyy muistaa monimutkaisia näppäinkomentoja niissä siirtymiseksi ja niiden ymmärtämiseksi. Jos käytät taulukoita, käytä sarakeotsikoita (<th>). Tämän avulla näytönlukija lukee sarakeotsikon kaikista soluista, joiden läpi käyttäjä kulkee. Tämä antaa kontekstia solun sisällöstä. Kun nimeät sarakkeita ja lisäät tietoja soluihin, huomioi se, miten näytönlukija solun lukisi.
  6. Lisää videoihin kuvailevat tekstitykset. Kun lisäät sisältöösi kuvailevan tekstityksen, myös kuulovammaiset voivat hyödyntää sisältöä. Saat lisätietoja ohjeartikkelista Tee tekstityksiä videosisällölle.
  7. Muotoile tiedostot esteettömään käyttöön soveltuviksi. Eräs näkövammaisten opiskelijoiden yleisimmistä valituksen aiheista on se, että he eivät voi käyttää liitetiedostoja. Jos käytät liitetiedostoja, muotoile ne sopivin otsikoin, jotta niitä voidaan käyttää näytönlukijoiden avulla. Käytä Microsoft Officen, Adoben tai muun tekstinkäsittelytyökalun muotoilu- ja tyyliasetuksia, kun luot tiedostoihin soveltuvia otsikoita ja luetteloita. Saat lisätietoja ohjeartikkelista Muotoile kaikille soveltuvia asiakirjoja.
  8. Muotoile PDF-tiedostot oikein. PDF-liitetiedostot täytyy muotoilla oikein, jotta niitä voi lukea näytönlukijalla. Jos tulostat tiedoston digitaalisesti PDF-muodossa tai tallennat tiedoston PDF-tiedostona, se saatetaan tallentaa vain yhtenä kuvana. Vaikka tiedosto näyttää tavalliselle käyttäjälle täysin oikealta, näytönlukija ei voi lukea sitä ollenkaan. Saat lisätietoja esteettömään käyttöön soveltuvien PDF-tiedostojen luomisesta Adobe Acrobat -sivuston ohjeartikkelista Meet PDF Accessibility Standards.
  9. Anna opiskelijoille selkeät vaatimukset ja ohjeet kaikissa tehtävissä ja kokeissa. Oppimishäiriöistä tai kognitiivisista häiriöistä kärsivillä voi olla vaikeuksia yksinkertaisiinkin tehtäviin keskittymisessä. Selkeät ohjeet ja ymmärrettävät vaatimukset auttavat heitä keskittymään, mikä parantaa menestysmahdollisuuksia.

Esteettömyyden MOOC

Ilmoittaudu synkroniselle Esteettömyyden MOOC: inklusiivisten verkkokurssien suunnittelu -kurssille. Opi tarjoamaan helppokäyttöisempiä (eli esteettömämpiä) verkkokursseja ja sisältöjä opiskelijoillesi. Tämä kurssi on vain pieni osa Blackboardin pyrkimyksiä kasvattaa tietoisuutta parhaista käytännöistä, jotka tukevat inklusiivisempia ja esteettömämpiä oppimisympäristöjä.

Universal Design and Accessibility for Online Learning Course Archive (verkkokurssiarkiston esteettömyys, helppokäyttöisyys ja kaikille soveltuvan sisällön luominen)

Lataa kopio kurssiarkistosta, jota voit räätälöidä oman oppilaitoksesi tarpeisiin. Tämä arkisto (1,9 Mt) on yhteensopiva Blackboard Learn 9.1 SP 8:n ja tätä uudempien versioiden kanssa. Älä pura tai avaa arkistoa. Ylläpitäjän täytyy palauttaa kurssi järjestelmään.