Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Mae angen i ymgynghorwyr athletwyr, rhieni, hyfforddwyr chwaraeon a defnyddwyr eraill fonitro cynnydd myfyrwyr yn eu cyrsiau i gefnogi myfyrwyr yn effeithiol ar eu taith ddysgu. Mae'r rôl Arsylwr yn caniatáu i ddefnyddwyr weld cynnydd myfyrwyr heb angen bod yn hyfforddwyr. Gallwch greu cysylltiadau arslwyr â myfyrwyr yn unigol neu mewn sypiau gan ddefnyddio ffeil wastad. 

Gall arsylwyr gyrchu'r wybodaeth ganlynol: 

  • Dyddiad Mynediad Diwethaf. Gweld pryd cafodd y myfyriwr fynediad i'r cwrs ddiwethaf. 
  • Tab Graddau'r Myfyriwr. Mae'r tab hwn yn darparu manylion am raddau a enillwyd, gan gynnwys y radd gyffredinol, dyddiadau cyflwyno sydd ar ddod a dyddiadau cyflwyno blaenorol, gwybodaeth am unrhyw eithriadau a roddwyd i'r myfyriwr, a dangosyddion hwyrni. 
Grades tab of a student on an Observer dashboard
  • Tab Cynnydd Myfyriwr. Yn canolbwyntio ar arddangos taith y myfyriwr drwy gynnwys y cwrs, mae'r tab hwn yn dangos elfennau sy'n weladwy i'r myfyriwr ynghyd â'u statws cwblhau neu arwydd cynnydd. 
Progress tab of a student on an Observer dashboard

I weld cynnydd myfyriwr, mae'n rhaid galluogi olrhain cynnydd ar y cwrs. 

Gall arsylwyr gyrchu dangosfwrdd penodol lle gallant ddewis y myfyriwr maent eisiau arsylwi arno ac wedyn dewis y cwrs penodol maent eisiau canolbwyntio arno. Mae cyrsiau Gwreiddiol ac Ultra ar gael ac mae modd arsylwi arnynt o'r dangosfwrdd hwn. 

I arsylwi ar fyfyriwr, ewch i Offer. Dewiswch Dangosfwrdd Arsylwr i fynd i'ch dangosfwrdd.

The Observer Dashboard, showing two students available for observation