Mae'r adroddiad Asesu a Graddio yn eich helpu i ddeall ac ateb: 

  • Faint o gyflwyniadau a raddiwyd o fewn yr amser graddio? 

  • Pa mor gyflym y mae cyflwyniadau yn cael eu graddio? 

  • Pa mor hir mae'n ei gymryd i raddio yn ôl math o gyflwyniad? 

  • Faint o gyflwyniadau sydd angen eu graddio? 

  • Pa gyfran o gyflwyniadau sy'n cael eu graddio o fewn yr amser graddio fesul Nod Hierarchaeth Sefydliadol? 

  • Sut mae Nodau Hierarchaeth Sefydliadol yn eu cymharu o ran graddio? 

  • Pa gyrsiau sy'n cael eu graddio o fewn yr amser graddio? 

 

Ffynhonnell Data: Blackboard Learn 

 

Defnyddio Rheolyddion 

Gallwch ddefnyddio'r adran Rheolyddion i hidlo a mireinio'r data a ddangosir ym mhob tab adroddiad yn seiliedig ar eich anghenion. Mae gan bob tab set benodol o Rheolyddion neu hidlyddion y gallwch eu defnyddio. Gallwch fynd yn ôl unrhyw bryd i ailosod eich rheolyddion.  

Cael disgrifiad mwy manwl o bob rheolydd yn adran Rheolyddion Blackboard Data Reporting ein Rhestr Termau

 

Faint o gyflwyniadau a raddiwyd o fewn yr amser graddio? 

Mae'r siart toesen hwn yn cymharu'r gyfran o gyflwyniadau mae hyfforddwyr wedi'u graddio cyn ac ar ôl yr Amser Graddio a Ddisgwylir (diwrnodau) a ddewisoch. 

Ystyriwch:  

  • Os yw hyfforddwr wedi dychwelyd gradd cyn neu ar eich Amser Graddio a Ddisgwylir (diwrnodau), mae'r gradd o fewn i'r amser graddio.  

  • Os yw hyfforddwr wedi dychwelyd gradd ar ôl eich Amser Graddio a Ddisgwylir (diwrnodau), mae'r gradd y tu allan i'r amser graddio. 

 

Pa mor gyflym y mae cyflwyniadau yn cael eu graddio? 

Mae'r histogram hwn yn cyfrif y nifer o gyflwyniadau yn ôl pa mor gyflym maent yn cael eu graddio mewn diwrnodau ac a ydynt O fewn yr amser graddio neu Tu allan i'r amser graddio yn seiliedig ar yr Amser Graddio a Ddisgwylir (diwrnodau) a ddewisoch. 

 

Pa mor hir mae'n ei gymryd i raddio yn ôl math o gyflwyniad? 

Mae'r tabl hwn yn mesur y nifer o ddiwrnodau ar y lleiaf, ar gyfartaledd, ar y mwyaf a'r canolrif o ddiwrnodau mae'n eu cymryd i raddio math penodol o gyflwyniad. Mae'r tabl yn mesur faint o gyflwyniadau sydd angen eu graddio yn ôl math o gyflwyniad hefyd.  

Ystyriwch:  

  • Mae cyfrifiadau ar y mwyaf, ar y lleiaf ac ar gyfartaledd yn cynnwys pwyntiau data sy'n wahanol yn sylweddol i arsylwadau eraill. 

 

Faint o gyflwyniadau sydd angen eu graddio? 

Mae'r KPIs yn dangos y nifer a'r gyfran o gyflwyniadau sydd angen eu graddio.  

 

Pa gyfran o gyflwyniadau sy'n cael eu graddio o fewn yr amser graddio fesul Nod Hierarchaeth Sefydliadol? 

Mae'r siart bar stac hwn yn mesur y canran o gyflwyniadau sy'n cael eu graddio O fewn yr amser graddio a Thu allan i'r amser graddio o fewn y Nod Hierarchaeth Sefydliadol rydych wedi'i ddewis. 

 

Sut mae Nodau Hierarchaeth Sefydliadol yn eu cymharu o ran graddio? 

Mae'r tabl hwn yn dangos sut mae'r Nodau Hierarchaeth Sefydliadol rydych wedi'u dewis yn eu cymharu o ran y nifer o gyrsiau, y nifer o gofrestriadau hyfforddwyr, y nifer o fyfyrwyr gweithredol, cyflwyniadau a raddiwyd o fewn y KPI, cyfanswm y cyflwyniadau heb eu graddio, yr amser graddio ar gyfartaledd mewn diwrnodau, y nifer o gyflwyniadau ar gyfartaledd sydd heb eu graddio fesul cwrs.  

Ystyriwch:  

 

Pa gyrsiau sy'n cael eu graddio o fewn yr amser graddio? 

Mae'r tabl yn dangos y cyrsiau o fewn y Nod Hierarchaeth Sefydliadol sydd â chyflwyniadau a raddiwyd o fewn yr amser graddio yn seiliedig ar yr Amser Graddio a Ddisgwylir (diwrnodau) a ddewisoch. Yn ychwanegol, mae'n dangos ar gyfer y cyrsiau hynny eu nifer o gofrestriadau hyfforddwyr, y nifer o fyfyrwyr gweithredol, y nifer o gyflwyniadau heb eu graddio, a'r amser graddio ar gyfartaledd mewn diwrnodau.