Mae’r adroddiadau Defnydd yn dangos manylion am sut mae’ch myfyrwyr a hyfforddwyr yn defnyddio Ally. Dysgu pa mor aml mae myfyrwyr yn lawrlwytho fformat amgen ac mae hyfforddwyr yn trwsio problemau hygyrchedd.

Mae’r adroddiad yn daenlen sydd wedi cael ei rhannu ym mhum taflen waith.

  1. Lansiadau Fformatau Amgen
  2. Fformatau Amgen Wythnosol
  3. Lansiadau Adborth i Hyfforddwyr
  4. Adborth i Hyfforddwyr Wythnosol
  5. Data

Mae gan bob taflen waith fanylion sy’n gysylltiedig ag ystod dyddiadau a ddewiswch.


Creu adroddiad Defnydd

  1. O Adroddiad Hygyrchedd Sefydliadol Ally dewiswch y tab Defnydd.
  2. Dewiswch ystod dyddiadau o'r adroddiad.
  3. Dewiswch y botwm Lawrlwytho’r adroddiad defnydd.

Efallai na fyddwch yn gweld data pan fyddwch yn agor yr adroddiad am y tro cyntaf. Efallai gwarchodir y ffeil wedi’i lawrlwytho. Galluogwch olygiadau i weld y data.


Lansiadau Fformatau Amgen

Mae’r daflen waith Lansiadau Fformatau Amgen yn dangos defnydd a dosbarthiad o fformatau amgen dros ystod dyddiadau penodol.

Defnydd Fformatau Amgen

Mae’r daflen waith yn dechrau gyda manylion am y nifer o weithiau mae’r panel Fformatau Amgen wedi’i agor a pha mor aml mae fformat amgen wedi’i lawrlwytho.

Mae graddfa drosi yn dangos y canran o lawrlwythiadau allan o'r cyfanswm o amserau y mae'r panel wedi’i agor.

Missing media item.

Dosbarthiad yn ôl Fformatau Amgen

Gweld pa fformatau amgen sy’n boblogaidd, neu wedi’u lawrlwytho amlaf, gan eich myfyrwyr. Rhestrir pob fformat amgen gyda'r nifer o weithiau mae wedi cael ei lawrlwytho.