BeeLine Reader

Mae BeeLine Reader yn gwneud darllen ar sgrin yn haws ac yn gyflymach. Yn hytrach na defnyddio testun du plaen, mae BeeLine Reader yn arddangos testun gan ddefnyddio graddfa lliwiau ysgafn sy’n helpu arwain eich llygad trwy eich darlleniadau. Mae’r fformat arddangos newydd hwn wedi’i anrhydeddu gan y Cenhedloedd Unedig ac mae’n cael ei ddefnyddio gan ddarllenwyr yn 120 o wledydd ar draws y byd.

Rhagor ar wefan BeeLine Reader

Pam defnyddio BeeLine Reader?

Nid yw techneg graddiant lliw BeeLine Reader ond yn cynyddu cyflymder darllen ond mae hefyd yn gwella ffocws. Mae BeeLine Reader yn boblogaidd ymhlith israddedigion a myfyrwyr ôl-raddedig â beichiau darllen trwm. Mae hyn yn cynnwys rhaglenni fel y gyfraith, meddygaeth, a’r dyniaethau. Mae dull BeeLine Reader hefyd o fudd i bobl sydd â dyslecsia, ADHD, golwg isel, ac unrhyw un a allai brofi anawsterau gydag olrhain gweledol neu ffocysu.

Efallai fod y rhain yn swnio fel chi. Os felly, mae BeeLine Reader yn opsiwn da.

  • Rydych yn darllen llawer ar sgrin a hoffech allu darllen yn haws ac yn gyflymach.
  • Rydych yn darllen wrth gymudo ac mae darllen yn yr amgylchedd hwn yn anodd i chi.
  • Mae'n well gennych ddarllen.
  • Mae gennych lawer o ddeunydd i'w ddarllen ac mae eich llygaid yn mynd yn flinedig.
  • Rydych yn darllen yn hwyr yn y nos, pan fydd eich llygaid yn flinedig.
  • Rydych am allu darllen y cynnwys yn gyflymach.
  • Rydych yn profi dyslecsia, ADHD neu olwg isel.
  • Mae gennych anawsterau gydag olrhain gweledol neu ffocysu.