Pa fformat ddylwn i ei ddefnyddio?

Ddim yn siŵr pa fformat i'w lawrlwytho? Gadewch i ni eich helpu i benderfynu. Mae'r tabl hwn yn dangos ar gipolwg y fformatau gorau ar gyfer eich anghenion gwahanol.

Efallai na fyddwch yn gweld pob fformat amgen yn eich rhestr o ddewisiadau i'w lawrlwytho. Mae'r fformatau a gynhyrchir yn dibynnu ar fath y cynnwys gwreiddiol.

Buddion fformat amgen
Eich anghenion Braille electronig Sain PDF, OCR PDF, Wedi’i Thagio HTML, Semantic ePub Fersiwn Cyfieithiedig BeeLine Reader
Addasu testun, ffont a lliw cefndir         Ydy Ydy    
Addasu cyflymder chwarae sain   Ydy            
Cymudo   Ydy Ie Ie   Ie Ie Ydy
Cymudo, gyrru   Ydy            
Copïo, pastio a chwilio     Ydy Ie Ie Ie Ydy  
Fformat yn addasu i ddyfais, ymatebol         Ydy Ie   Ydy
Amlygu, cymryd nodiadau, a llyfrnodi     Ydy Ie   Ydy    
Dangosyddion dyfeisiadau symudol   Ydy     Ie Ie   Ydy
All-lein Ydy Ie Ie Ie Ie Ie Ie Ydy
Ffafrio gwrando   Ydy            
Ffafrio darllen Ydy   Ie Ie Ie Ie Ie Ydy
Printio Ydy   Ie Ie Ie Ie Ydy  
Testun i leferydd ag addasu cyflymder     Ydy Ie Ie Ydy    
Iaith wahanol             Ydy  

Sain

Mae'r fformat amgen sain yn darllen y testun yn y cynnwys gwreiddiol yn uchel. Mae hyn hefyd yn cynnwys disgrifiadau amgen ar gyfer delweddau, os ydynt yn cael eu darparu.

Mae'r fformat sain yn cael ei gadw fel MP3. Mae MP3s yn ffeiliau sain o ansawdd uchel wedi'u cywasgu, y gellir eu chwarae ar unrhyw gyfrifiadur neu ddyfais symudol.

Bydd fformatau sain yn methu os yw'r ddogfen wreiddiol yn cynnwys dros 100,000 o nodau.

Pam defnyddio sain?

Nid yn unig mae sain o fudd i unigolion sydd â nam ar y golwg, mae ymchwil hefyd wedi profi y gall sain gynyddu dysgu (Boyle et al., 2003).

Efallai fod y rhain yn swnio fel chi. Os felly, mae sain yn opsiwn da.

 • Mae'n well gennych chi wrando na darllen.
 • Rydych chi'n ddysgwr clywedol.
 • Rydych eisiau darllen a gwrando ar y cynnwys ar yr un pryd.
 • Mae gennych lawer o ddeunydd i'w ddarllen ac mae eich llygaid yn mynd yn flinedig.
 • Rydych yn darllen wrth gymudo.
 • Nid ydych eisiau, neu ni allwch, gario deunyddiau print am unrhyw gyfnod o amser.
 • Mae gennych nam ar y golwg.
 • Rydych chi eisiau addasu cyflymder y sain.

  Mae'r rhan fwyaf o chwaraewyr yn caniatáu ichi addasu cyflymder chwarae. Er enghraifft, chwaraewr Windows Media, VIC, Audacity, ac iTunes.

Iaith sain

Mae Ally yn adnabod iaith y cynnwys gwreiddiol ac yn dewis iaith gyfatebol ar gyfer ffeil y fformat sain. Os ydych eisiau cael y cynnwys gwreiddiol mewn iaith wahanol, rhowch gynnig ar fformat y Fersiwn Cyfieithiedig.

Dyma’r ieithoedd sydd ar gael:

 • Benyw Arabeg
 • Benyw Tsieinëeg, Mandarin
 • Benyw Daneg
 • Benyw Iseldireg
 • Benyw Saesneg (UD)
 • Benyw Saesneg (DU)
 • Dyn Saesneg (Awstralia)
 • Benyw Saesneg (Seland Newydd)
 • Benyw Saesneg (India)
 • Benyw Saesneg (De Affrica)
 • Dyn Saesneg (Cymru)
 • Benyw Ffrangeg 
 • Benyw Ffrangeg (Canada)
 • Dyn Almaeneg
 • Benyw Hindi
 • Benyw Islandeg
 • Benyw Eidaleg
 • Dyn Japaneg
 • Benyw Corëeg
 • Benyw Norwyeg (bokmaal)
 • Benyw Pwyleg
 • Benyw Portiwgaleg (Brasil)
 • Benyw Portiwgaleg (Portiwgal)
 • Benyw Rwmaneg
 • Benyw Rwseg
 • Dyn Sbaeneg (Ewrop)
 • Benyw Sbaeneg (UD)
 • Benyw Sbaeneg (Mecsico)
 • Benyw Swedeg
 • Benyw Tyrceg
 • Benyw Cymraeg

Braille electronig

Mae'r ffeil amgen braille electronig yn creu ffeil BRF y gellir ei darllen ar ddangosydd Braille y gellir ei adnewyddu (RBD), ddyfeisiau eraill sy'n darllen Braille, neu o fewn meddalwedd Braille megis Duxbury. 

Meddyliwch am Ddangosydd Braille y gellir ei Adnewyddu (RBD) fel cyfrifiadur heb fonitor. Mae mwyafrif y dyfeisiau hyn yn gallu cysylltu â'r we, creu dogfennau, cyrchu calendrau, a gwneud llawer o'r swyddogaethau sylfaenol a ddarperir gan gyfrifiadur. Gall y dyfeisiau hyn fod yn ddyfeisiau annibynnol. Hefyd, gellir eu cysylltu â ffôn clyfar, iPad neu liniadur. Mae'r rhan fwyaf o ddyfeisiau RBD yn gallu darllen un llinell o Braille ar y tro yn unig. 

Gwyliwch y fideos hyn i ddysgu rhagor.

Pam defnyddio braille electronig?

Er bod sain yn wych ar gyfer deall wrth ddarllen, mae'r rhai hynny sy'n darllen braille yn ennill cyfraddau llythrennedd uwch ar gyfartaledd (Erthygl manteision braille). Â braille, gall defnyddwyr â nam ar eu golwg wybod sillafu, atalnodi a fformat y testun ar dudalen.

Efallai fod y rhain yn swnio fel chi. Os felly, mae braille electronig yn opsiwn da.

 • Mae gennych nam ar y golwg.
 • Rydych chi'n gyfarwydd â braille.
 • Mae'n well gennych ddarllen.
 • Rydych eisiau darllen a gwrando ar y cynnwys ar yr un pryd.

ePub

Mae'r dewis ePub yn creu ffeil gyhoeddi ddigidol y gellir ei gweld ar ddyfeisiau symudol. Gellir ail-redeg ffeiliau ePub. Mae hyn yn golygu bod y cynnwys a ddangosir yn addasu'n awtomatig i'r ddyfais mae'n cael ei weld arni.

Dyma rai apiau a awgrymir ar gyfer dogfennau ePub.

Pam defnyddio ePub?

Mae ePubyn nerthol. Gydag e, gall darllenwyr gymryd nodiadau, amlygu cynnwys, addasu testun a chefndir, ac mewn rhai achosion, defnyddio negeseuon testun-i-lais.

Efallai fod y rhain yn swnio fel chi. Os felly, mae ePub yn opsiwn da.

 • Rydych chi eisiau addasu maint ffont a lliw cefndir.
 • Rydych chi am amlygu cynnwys, cymryd nodiadau, a llyfrnodi tudalennau pwysig.
 • Rydych chi am allu copïo, gludo a chwilio testun.
 • Rydych chi eisiau defnyddio testun-i-lais ac addasu cyflymder y llais.
 • Mae'n well gennych ddarllen.
 • Rydych yn darllen wrth gymudo.

HTML Semantig

Beth yw HTML Semantig? Caiff tagiau ac elfennau - megis blockquote, paragraffau a phenawdau - eu hychwanegu i ychwanegu ystyr at dudalen. Mae'r tagiau ac elfennau hyn yn cynorthwyo defnyddwyr darllenyddion sgrin â strwythur cynnwys da.

Gwelir HTML Semantig mewn porwr ac mae'n addasu i'r ddyfais rydych yn ei weld arni.

Mae Semantic HTML ar gael all-lein ar eich dyfais symudol, os nad ydych chi'n cau eich porwr.

Pam defnyddio Semantic HTML?

Mae Semantic HTML yn ddelfrydol pan fydd gan y cynnwys gynlluniau cymhleth.

Efallai fod y rhain yn swnio fel chi. Os felly, mae Semantic HTML yn opsiwn da.

 • Rydych chi eisiau addasu maint ffont a lliw cefndir.
 • Rydych chi am amlygu cynnwys, cymryd nodiadau, a llyfrnodi tudalennau pwysig.
 • Rydych chi am allu copïo, gludo a chwilio testun.
 • Rydych chi eisiau defnyddio testun-i-lais ac addasu cyflymder y llais.
 • Mae'n well gennych ddarllen.
 • Rydych yn defnyddio darllenydd sgrin.

PDF OCR

Mae OCR yn golygu Adnabod Nodau Gweledol. Crëir dewisiadau amgen PDF OCR os yw'r cynnwys gwreiddiol yn PDF o ddelwedd. Mae technoleg OCR yn dadansoddi'r cynnwys ac yn trosi'r ddelwedd yn destun y gallwch chwilio ynddo.

Dim ond cystal ag ansawdd y cynnwys gwreiddiol yw'r trosiad. Os yw'r cynnwys yn anodd ei ddadansoddi, efallai y bydd camgymeriadau.

Pam defnyddio PDF OCR?

Efallai fod y rhain yn swnio fel chi. Os felly, mae PDF OCR yn opsiwn da.

 • Rydych chi am allu copïo, gludo a chwilio testun.
 • Rydych chi eisiau defnyddio testun-i-lais ac addasu cyflymder y llais.
 • Mae'n well gennych ddarllen.
 • Rydych yn darllen wrth gymudo.
 • Rydych yn defnyddio darllenydd sgrin.

PDF Wedi’i Thagio

Mae dewis amgen PDF â thag yn defnyddio tagiau ac elfennau -megis dyfyniad bloc, paragraff, a phennawdau - i ychwanegu ystyr at dudalen. Mae'n cynorthwyo defnyddwyr darllen sgrîn â strwythur cynnwys da.

Pam defnyddio PDF â thag?

Efallai fod y rhain yn swnio fel chi. Os felly, mae PDF â thag yn opsiwn da.

 • Rydych chi am allu copïo, gludo a chwilio testun.
 • Rydych chi eisiau defnyddio testun-i-lais ac addasu cyflymder y llais.
 • Mae'n well gennych ddarllen.
 • Rydych yn darllen wrth gymudo.
 • Rydych yn defnyddio darllenydd sgrin.