Heblaw am y cynnwys ar y safle help hwn, sydd ar gael mewn amryw iaith, mae'r adnoddau cysylltiedig ar gael yn Saesneg yn unig.

Rydych yn gwybod eich bod yn brysur. I'ch helpu i ddefnyddio'ch technoleg Blackboard yn llwyddiannus i gynyddu ymrwymiad myfyrwyr, i arbed amser i chi ac i wella perfformiad myfyrwyr, cynigwn nifer o adnoddau, digwyddiadau a chyfleoedd hyfforddiant.


Cael Atebion i'ch Cwestiynau

Blackboard Help

Cael help i ddefnyddio cynnyrch Blackboard gyda fideos, awgrymiadau arfer gorau, tiwtorialau a mwy.

help.blackboard.com

Cymuned Blackboard

Cysylltu, rhannu a dysgu gan eich cyfoedion. Postiwch gwestiwn ar y bwrdd trafod, dilynwch sgyrsiau rhwng eich cyfoedion neu cyflwyno adborth ar gynnyrch yn y gyfnewidfa syniadau. Mae mannau cymunedol ar wahân ar gyfer gweinyddwyr systemau a datblygwyr.

community.blackboard.com
community.blackboard.com/developers
community.blackboard.com/community/systemadministrator

Cyfnewidfa Syniadau Blackboard

 nodwedd yr hoffech i ni ei ychwanegu at ein cynnyrch? Rhannwch eich syniadau, gweld syniadau a gyflwynwyd gan eich cyfoedion, a phleidleisio ar y prif ofynion am welliannau.

community.blackboard.com/community/ideas


Gwasanaethau Cefnogaeth

Cyfrif Twitter Blackboard Support

Dilynwch y cyfrif hwn i ryngweithio gyda chefnogaeth i gleientiaid, i ddysgu am ddiweddariadau i gynnyrch ac i adolygu gwybodaeth rhyddhau.

@blackboardhelp

Statws Gwasanaethau Blackboard

Gweld diweddariadau amser real a gosod hysbysiadau ac argaeledd a statws cyfredol gwasanaethau Blackboard sy'n seiliedig ar y cwmwl.

status.blackboard.com


Cymerwch olwg ar Gynnyrch Diweddaraf Blackboard

Nodiadau Rhyddhau ar gyfer Learn SaaS, Hunan-Letya a Lletya a Gefnogir

Cadw i fyny gyda'r gwelliannau diweddaraf i swyddogaethau, trwsiadau chwilod a gwaith cynnal a chadw cyffredinol i Blackboard Learn.

help.blackboard.com/Learn/Administrator/Hosting/Release_Notes
help.blackboard.com/Learn/Administrator/SaaS/Release_Notes

Blackboard Collaborate

Cofrestrwch ar gyfer eich treial am ddim o'n datrysiad un clic ar we-gynadledda ac ystafell ddosbarth rithwir. Ymrwymwch â'ch dysgwyr gyda'r datrysiad cydweithredol hwn sy'n hawdd ei defnyddio.

blackboard.com/collabtrial


Dysgwch o'ch Cyfoedion ac Arbenigwyr Blackboard

Blackboard Learn ac Oriau'r Swyddfa Dechnegol

Ymunwch yn y gyfres hon o weminarau unwaith y pythefnos a hwylusir gan Gymorth a Chymuned Blackboard i glywed am y nodweddion newydd diweddaraf, cynnyrch newydd a ryddhawyd a'r prif broblemau hysbys a'u trafod.

community.blackboard.com/groups/learn-office-hours
Oriau Swyddfa Dechnegol: https://community.blackboard.com/groups/home/78

Grŵp Rhithwir SaaS

Mae Grŵp Rhithwir SaaS yn cwrdd bob wythnos i gydweithio a rhannu eu profiadau. Mae'r grŵp hwn ar gyfer cwsmeriaid Blackboard sydd naill ai'n defnyddio neu'n ystyried defnyddio SaaS yn eu hawyrgylch ar Blackboard Learn.

community.blackboard.com/groups/saas-virtual-user-group

Cyfres Gweminarau Map Dysgu Addysgu a Dysgu Blackboard

Ymunwch â'n arweinwyr Rheoli Cynnyrch wrth iddynt roi'r newyddion diweddaraf i chi ar y newydd bethau a'r pethau sy'n dod yn fuan ar gyfer eich hoff gynnyrch Blackboard gan gynnwys Blackboard Learn (profiad Gwreiddiol a phrofiad Ultra), Blackboard Collaborate, a'n hapiau symudol (Blackboard a Blackboard Instructor). Bob chwarter, rydym yn cynnal gweminarau map er mwyn sicrhau eich bod yn ymwybodol o'r newyddion diweddaraf ar y cynnyrch Addysgu a Dysgu a ddefnyddir gan eich sefydliad bob dydd.

community.blackboard.com/groups/productroadmaps

Cylchlythyr Diweddariadau Cynnyrch Addysgu a Dysgu Blackboard

Mae'r cylchlythyr misol hwn yn sôn am bopeth sydd angen i chi wybod am Blackboard Learn, Blackboard Collaborate, Blackboard Ally a'r apiau symudol.

bbbb.blackboard.com/NAHE_ProductNewsletterSubscribe

Tanysgrifiwch i Garfannau Addysgu a Dysgu

Mae paratoi i ddiweddaru Learn neu i symud i brofiad Ultra ar gyfer Collaborate neu Learn yn gofyn am gynllunio, paratoi a chefnogaeth ofalus. Dyna pam rydym yn hapus i allu cynnig rhaglenni carfan sy'n eich darparu â gwybodaeth werthfawr ac arferion gorau er mwyn sicrhau eich llwyddiant. Cynigwn carfannau unwaith y chwarter. Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau ar y sesiynau sydd ar ddod.

community.blackboard.com/groups/cohorts

Dogfennaeth Blackboard i Ddatblygwyr

Gallwch ganfod pob dogfen sydd ei hangen arnoch i ddechrau adeiladu integreiddiadau yn erbyn cynhyrchion Blackboard yma:

docs.blackboard.com