Yn ôl i’r Datganiad Preifatrwydd

Mae'r dudalen hon yn egluro beth sy'n newydd yn ein Datganiad Preifatrwydd ac yn dangos hanes y newidiadau ers fersiwn Mai 2018.

Mai 2018

Rydym wedi ailgynllunio ein Datganiad Preifatrwydd yn llwyr, ond nid ydym wedi newid sut yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Dyma’r prif welliannau:

  • Rydym yn defnyddio iaith symlach.
  • Fe wnaethom gynnwys crynodeb ar y dechrau ar gyfer y rhai nad oes ganddynt amser i ddarllen yr holl fanylion.
  • Rydyn ni'n esbonio'n well ym mha amgylchiadau yr ydym yn 'rheolwr data,' pryd fyddwn yn defnyddio gwybodaeth bersonol ar ran ein cleientiaid fel 'prosesydd data,' a beth mae hyn yn ei olygu i chi.
  • Fe wnaethom strwythuro'r wybodaeth allweddol mewn tair adran (defnyddwyr y wefan, defnyddwyr ein cleientiaid a defnyddwyr ein fersiynau treial) i adlewyrchu bod y ffordd yr ydym yn defnyddio'ch gwybodaeth yn dibynnu ar eich perthynas â ni.
  • Rydyn ni'n disgrifio'n fwy manwl pa wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut yr ydym yn ei defnyddio, a gyda phwy rydyn ni'n ei rhannu.
  • Rydym yn amlinellu ein gweithgareddau marchnata yn gliriach.

Mehefin 2017

Dewch o hyd i fersiwn archif Mehefin 2017 o'n Polisi Preifatrwydd yma.