Mae'r fideo canlynol â sylwebaeth yn rhoi cynrychiolaeth weledol a chlywedol o rywfaint o'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y dudalen hon. I gael disgrifiad manwl o'r hyn sy'n cael ei bortreadu yn y fideo, agorwch y fideo ar YouTube, llywiwch i Mwy o weithredoedd, a dewiswch Agor trawsgrifiad.Fideo: Canolfan Help Blackboard Learn Mae'n dangos sut i lywio tudalen y ganolfan help, sut i chwilio am gynnwys a sut i wahaniaethu rhwng cynnwys y wedd cwrs gwreiddiol ac ultra.

 

→ Defnyddiwch y bar chwilio uchod i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch yn gyflym.