Mae'r fideos a rhestrau chwarae hyn ar gael yn Saesneg yn unig.

Angen cymorth gyda Blackboard Learn? Eisiau dysgu rhywbeth newydd?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i restr chwarae fideos "Ultra".

Gallwch ymgyfarwyddo â nodweddion ymhen munudau. Gwyliwch fideos byr, diddorol Cymorth Blackboard ar ein sianel YouTube.

Gallwch weld y rhestr lawn o fideos i fyfyrwyr am dewis pa rai rydych eisiau eu gwylio, neu gallwch wylio sawl fideo yn olynol am bwnc penodol gan ddefnyddio'r rhestrau chwarae canlynol.

Rhestr chwarae fideos: Gweithio yn eich Cwrs

Rhestr chwarae fideos: Gosod eich Dewisiadau ac Awyrgylch

Rhestr Chwarae Fideos: Cadw Trefn ar Bethau a Chyfathrebu


Cymerwch olwg ar Blackboard Learn gyda'r profiad Ultra!

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i restrau chwarae fideos "Gwreiddiol".

Bwrw golwg arni! Byddwch yn dwlu ar y manylion hyfryd yn ein dyluniad modern. Mae'r rhyngweithiau greddfol, llyfn yn hawdd ac yn hwyl i'w defnyddio.

Mae'r fideos a rhestrau chwarae hyn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rhestr chwarae fideos: Blackboard Learn gyda phrofiad Ultra ar gyfer Myfyrwyr