Os yw'ch hyfforddwr wedi pennu graddau presenoldeb, gallwch weld eich gradd presenoldeb gyffredinol a chofnodion manwl.

Ar gyfer pob cyfarfod dosbarth, gall hyfforddwyr nodi a oeddech yn bresennol, yn hwyr, yn absennol neu wedi'ch esgusodi. Pennir canran allan o 100 i bob statws. Mae'ch gradd presenoldeb gronnol yn seiliedig ar 100 y cant.

Gall eich hyfforddwyr ddefnyddio'ch gradd presenoldeb fel rhan o radd gyffredinol eich cwrs. Hefyd, mae gan rai sefydliadau a rhaglenni bolisïau presenoldeb sy'n mynnu bod hyfforddwyr yn olrhain nifer y cyfarfodydd dosbarth y mae myfyrwyr wedi'u colli.


Gwirio'ch graddau presenoldeb

Gallwch weld eich presenoldeb cyffredinol mewn cwrs o'r ardaloedd cwrs hyn:

  • Tudalen Graddau Cyrsiau
  • Tudalen Graddau cyffredinol
  • Tudalen Cynnwys y Cwrs
  • Ffrwd gweithgarwch

Tudalen Graddau Cyrsiau

Mewn cwrs, dewiswch eicon y Llyfr Graddau ar y bar llywio i gael mynediad at eich tudalen Graddau Cyrsiau ac i weld eich gradd presenoldeb gyffredinol. Dewiswch Presenoldeb i agor y panel i weld manylion pob cyfarfod cwrs. Gallwch weld crynodeb a gweld yn hawdd sawl cyfarfod dosbarth rydych wedi'u colli.

Rhagor am y dudalen Graddau Cwrs

Tudalen Graddau Cyffredinol

Yn y rhestr lle mae eich enw yn ymddangos, dewiswch Graddau.

Mae eich graddau wedi'u trefnu yn ôl cwrs a thymor yn nhrefn yr wyddor. Dewiswch y ddolen Presenoldeb i weld y manylion.

Rhagor am y dudalen Graddau gyffredinol

Tudalen Cynnwys y Cwrs

Ar ôl i'ch hyfforddwyr bennu graddau presenoldeb, gallwch gael mynediad at y manylion ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Dewiswch y ddolen Presenoldeb yn y panel Manylion a Gweithrediadau.

Ffrwd gweithgarwch

Gallwch weld eich gradd presenoldeb gyffredinol o'ch ffrwd gweithgarwch, ond ni allwch gael mynediad at y manylion.

Rhagor am y ffrwd gweithgarwch


Gwylio fideo am wirio graddau

Mae'r fideo canlynol â sylwebaeth yn rhoi cynrychiolaeth weledol a chlywedol o rywfaint o'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y dudalen hon. I gael disgrifiad manwl o'r hyn sy'n cael ei bortreadu yn y fideo, agorwch y fideo ar YouTube, llywiwch i Mwy o weithredoedd, a dewiswch Agor trawsgrifiad.Fideo: Mae Gwirio graddau yn esbonio sut i wirio'ch graddau yn Blackboard Learn.

Fideo Gwirio graddau

Presenoldeb a'ch gradd gyffredinol

Gall eich hyfforddwr ddefnyddio'ch gradd presenoldeb wrth gyfrifo'ch gradd gyffredinol.

Mae'r radd gyffredinol yn eich helpu i olrhain sut rydych yn perfformio ym mhob un o'ch cyrsiau. Gallwch weld a ydych ar y trywydd cywir ar gyfer y radd rydych chi ei eisiau neu os oes angen i chi wella.

Os yw'ch hyfforddwr wedi gosod y radd gyffredinol, mae'n ymddangos ar eich tudalen Graddau cyffredinol ac y tu mewn i'ch cwrs ar y dudalen Graddau Cyrsiau. Dewiswch y radd i ddysgu mwy am sut caiff ei chyfrifo.

Mae'r panel Gradd Gyffredinol yn dangos i chi sut caiff eitemau a chategorïau eu pwysoli. Mae'r ganran a restrir gyda phob cofnod yn dynodi faint mae'n cyfrannu at gyfrifiad eich gradd gyffredinol.

Rhagor am y radd gyffredinol