Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Olrhain Cynnydd

Mae olrhain cynnydd yn caniatáu i chi olrhain eich cynnydd ar gwrs o ran cynnwys yn eich cwrs.

Cynnydd eitem gynnwys

Gallwch adolygu eich cynnydd ar dudalen Cynnwys y Cwrs wrth ochr enw'r eitem. Mae statws cynnydd yr eitem yn cael ei ddangos mewn cylch.

Image of the Course Content page, with progress tracking status for each item. One item has an empty circle, another a checkmark, and one with a colored half-circle.

Mae ymddangosiad y cylch yn newid yn seiliedig ar eich cynnydd:

  • Bydd yn wag os nad ydych wedi cyrchu'r eitem eto
  • Caiff ei lenwi'n rhannol os rydych wedi agor yr eitem neu wedi'i chyrchu drwy Ally
  • Bydd tic gwyrdd pan fyddwch wedi marcio'r eitem fel cwblhawyd neu wedi cyflwyno'r eitem

Gallwch farcio eitemau fel dogfennau, ffeiliau a uwchlwythwyd, neu ddolenni fel cwblhawyd. Os ydych eisiau adolygu'r eitem eto, gallwch fynd yn ôl a dad-farcio'r eitem. Mae'n rhaid marcio dyddlyfrau a thrafodaethau fel eu bod wedi'u cwblhau â llaw os nad ydynt yn rhan o ddilyniant mewn modiwl dysgu. 

Mae rhai eitemau yn cael eu marcio'n awtomatig fel eu bod wedi'u cwblhau pan fyddwch yn eu cyflwyno.

  • Aseiniadau
  • Cynnwys LTI a Raddir
  • Profion

Cynnydd modiwl dysgu

Mae Modiwlau Dysgu yn dangos crynodeb o'ch cynnydd mewn modiwl. Mae'r bar cynnydd yn dangos y nifer o eitemau rydych wedi'u cwblhau neu wedi dechrau arnynt allan o gyfanswm y modiwl. Mae eitemau wedi'u cwblhau yn las, eitemau rydych wedi dechrau arnynt yn ddu, ac eitemau heb eu hagor yn llwyd.

Dewiswch Dechrau i fynd i'r eitem gyntaf yn y modiwl. Dewiswch Parhau i fynd i'r eitem nesaf yn y modiwl.

The progress indicator displays at the top level of the Learning Module and includes the total number of items in the Learning Module

Mae hofran dros y bar cynnydd yn dweud wrthych am y nifer o eitemau rydych wedi'u cwblhau neu wedi dechrau arnynt allan o'r nifer o eitemau sydd wedi'u rhyddhau.

Student hovers over the progress bar for more details, showing items with different statuses

Unwaith bod yr holl eitemau mewn ffolder neu fodiwl wedi'u cwblhau, bydd yn marcio'r ffolder gyfan neu'r modiwl cyfan fel eu bod wedi'u cwblhau'n awtomatig.