Cael mynediad at gynnwys mewn cwrs

Ar frig y dudalen, gallwch agor yr offer a ddefnyddir yn aml. Dewiswch yr eiconau i wirio calendr y cwrs, i gymryd rhan mewn trafodaethau dosbarth, cael mynediad at eich graddau ac anfon neges. Pan fyddwch wedi gorffen, dewiswch yr eicon Cynnwys i ddychwelyd i'r holl gynnwys mae'ch hyfforddwr wedi'u gwneud yn weladwy.

Os bydd modd i chi gael mynediad at gynnwys ar ddyddiad yn y dyfodol, gall eich hyfforddwr ddangos yr eitem yn y rhestr cynnwys gyda'r dyddiad hwnnw. Ni allwch ei agor, ond rydych yn cael eich rhybuddio er mwyn i chi wybod bod y gwaith ar ddod.

Pan fydd rhywun yn cyfrannu at sgwrs neu drafodaeth, mae eicon gweithgarwch yn ymddangos nesaf at deitl yr eitem ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

Bydd enw a llun eich hyfforddwr yn ymddangos. Dewiswch y Cofrestr i weld pawb sydd wedi cofrestru ar eich cwrs. Os yw'ch hyfforddwr yn defnyddio nodwedd presenoldeb, gallwch gael mynediad at eich cofnodion o'r panel Manylion a Gweithrediadau.

Gallwch uwchlwytho ffeiliau at apiau gwe sy’n rhedeg yn y “cwmwl” ac nad ydynt wedi’u gosod ar eich cyfrifiadur, megis OneDrive®.

Rhagor am y rhestr

Mwy ar eich gradd presenoldeb


Mathau o gynnwys

Mae'r tabl hwn yn disgrifio'r mathau o gynnwys y gall eich hyfforddwyr eu hychwanegu at gyrsiau.

Disgrifiad o fathau o gynnwys
Eicon Math o Gynnwys Disgrifiad
Aseiniad Mae hyfforddwyr yn defnyddio aseiniadau i asesu eich gwybodaeth am gynnwys ac amcanion cwrs. Mae'ch hyfforddwyr yn aml yn neilltuo graddau i aseiniadau. Mae hyfforddwyr hefyd yn gallu creu aseiniadau ar gyfer grwpiau o fyfyrwyr.
Prawf Mae hyfforddwyr yn defnyddio profion i asesu'ch gwybodaeth. Mae hyfforddwyr hefyd yn gallu creu profion ar gyfer grwpiau o fyfyrwyr.
Dolen i drafodaethau Mae hyfforddwyr yn gallu darparu dolen i drafodaeth wrth ymyl cynnwys cysylltiedig. Er enghraifft, efallai gofynnir i chi ddarllen ffeil ac wedyn ymateb mewn trafodaethau.
Dyddlyfr Gall hyfforddwyr ddefnyddio dyddlyfrau i gyfathrebu’n breifat â chi a gallant raddio eich cyfraniadau.
Dogfen Gall hyfforddwyr greu tudalen neu "daflen" ac ychwanegu testun, sain, fideo, ffeiliau a delweddau. Yn seiliedig ar y gosodiadau neu ar yr hyn a ganiateir gan y porwr, gall ffeiliau sain, fideo a delweddau ymddangos yn fewnol.
Ffeil Dewiswch deitl ffeil i'w lawrlwytho.
SCORM Gall hyfforddwyr ychwanegu pecynnau cynnwys ar y we o gyhoeddwyr academaidd neu ddylunwyr addysgol. Mae pecynnau SCORM yn agor mewn ffenestr newydd a gallant gyfrif tuag at radd.
Sain Mae ffeiliau sain yn ymddangos yn fewnol neu'n agor mewn ffenestri neu dabiau newydd. Gallwch reoli rhewi, chwarae a lefel y sain.
Delwedd Mae delweddau'n ymddangos yn fewnol neu'n agor mewn ffenestri neu dabiau newydd.
Fideo Mae ffeiliau fideo yn ymddangos yn fewnol neu'n agor mewn ffenestri neu dabiau newydd. Gallwch reoli rhewi, chwarae a lefel y sain.
Dolen Dewiswch y ddolen i fynd i wefan neu adnodd.
Ffolder Cynhwysydd cynnwys yw ffolder. Gall hyfforddwyr ddefnyddio ffolderi ac is-ffolderi i grwpio deunydd cysylltiedig, megis ffolder "Astudiaethau Achos Wythnos 1" y tu mewn i ffolder "Aseiniadau Wythnos 1". Mae ffolderi'n ei gwneud yn haws dod o hyd i ddeunyddiau ac yn lleihau'r sgrolio.
Dim eicon Modiwl dysgu Mae Modiwlau yn caniatáu i chi lywio o un eitem o gynnwys i'r nesaf heb ymyriadau neu gliciau ychwanegol. Mae modiwl dysgu yn cadw'ch ffocws ar y wers neu gysyniad.

Beth os nad ydw i'n gweld rhai o'r cynnwys?

Os bydd modd i chi gael mynediad at gynnwys ar ddyddiad yn y dyfodol, gall eich hyfforddwr ddangos yr eitem yn y rhestr cynnwys gyda'r dyddiad hwnnw. Ni allwch ei agor, ond rydych yn cael eich rhybuddio er mwyn i chi wybod bod y gwaith ar ddod.

Efallai bydd angen i chi gwblhau gwaith cwrs arall ac ennill gradd benodol cyn i chi allu cael mynediad at eitem. Eich hyfforddwr sy'n gosod y rheolau mynediad a gall ddewis dangos y rheol i chi. Er enghraifft, os oes angen i chi ennill 80 pwynt neu ragor, byddwch yn gweld yr eicon clo ar dudalen Cynnwys y Cwrs nesaf at y cynnwys neu ffolder. Dewiswch y ddolen dan yr eitem i weld y rheol mynediad.

Gall eich hyfforddwr osod sawl rheol mynediad. Mae angen i chi fodloni'r holl reolau mynediad cyn i chi allu cael mynediad at y cynnwys.


Ally yn Learn - Myfyriwr

Gweld fformatau amgen ffeil

Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mae gan bob myfyriwr alluoedd a dewisiadau dysgu unigryw. Pan fydd eich hyfforddwr yn darparu cynnwys mwy hygyrch, mae pob unigolyn yn gallu dewis fformatau sy'n gweithio orau iddyn nhw/ Os yw'ch sefydliad yn defnyddio Blackboard Ally, gall hyfforddwyr ddefnyddio'r offeryn i helpu sicrhau bod cynnwys cyrsiau'n hygyrch i bob myfyriwr.

Ar ôl i'ch hyfforddwr atodi ffeil at gwrs, bydd Ally yn creu fformatau amgen o'r ffeil yn seiliedig ar y ffeil wreiddiol. Er enghraifft, os mai PDF yw'r ffeil wreiddiol, bydd Ally yn creu fformat sain, braille electronig ac ePub o'r un cynnwys. Mae'r fformatau hyn ar gael gyda'r ffeil wreiddiol felly mae popeth mewn un lleoliad cyfleus.

Mae'r fformatau amgen a grëir yn dibynnu ar fath y ffeil wreiddiol. Os nad ydych yn gweld opsiwn i lawrlwytho fformatau amgen, nid yw Ally wedi'i alluogi ar gyfer y cwrs hwnnw neu ni chefnogir y math hwnnw o gynnwys.

Dod o hyd i ffeil yn eich cwrs. Dewiswch yr eicon lwytho Fformatau Amgen i lawr. Dewiswch y fersiwn sydd orau i'ch anghenion chi! Dewiswch Lawrlwytho i gadw'r fformat amgen ar eich dyfais.

Rhagor am fformatau amgen cynnwys cyrsiau