Beth yw WebDAV?

Gallwch ddefnyddio WebDAV i rannu ffeiliau dros y rhyngrwyd. Mae WebDAV yn gydnaws â'r rhan fwyaf o systemau gweithredu. Pan fyddwch yn creu WebDAV, sydd hefyd yn cael ei alw'n ffolder gwe, gallwch reoli'r holl ffeiliau ar gyfer eich cwrs.

Ar Mac, byddwch yn creu lleoliad a rennir yn hytrach na ffolder gwe.

Defnyddiwch ffolderi gwe i gwblhau'r camau gweithredu hyn:

 • Creu ffolderi a symud eitemau rhwng ffolderi yn hawdd
 • Ailenwi ffeiliau a ffolderi a’u dileu
 • Llusgo cynnwys o yriannau a ffolderi gwahanol i mewn i’r ffolder gwe neu leoliad a rennir.
 • Gweld a golygu ffeil mewn ffolder gwe yn hawdd Nid oes rhaid i chi lawrlwytho'r ffeil, ei olygu a'i huwchlwytho eto.

Efallai bydd eich sefydliad yn cyfyngu mynediad at y nodwedd hon.


Ynglŷn ag enwau ffeiliau

Dyma’r nodau y gellir eu defnyddio mewn enwau ar ffeiliau:

 • a-z
 • 0-9
 • atalnod llawn '.'
 • tanlinell '_'

Cefnogir pob nod ISO 8859 safonol Ni chaniateir unrhyw nodau neu symbolau tramor.

Newidir pob bwlch i danlinell '_' yn enw'r ffeil a lwythir i fyny. Ni chefnogir nodau arbennig mewn enwau ffeil.


Creu ffolder gwe ar gyfer Microsoft Windows©

I gysylltu â ffolder gwe, defnyddiwch gyfeiriad gwe ffolder y Content Collection ac enw defnyddiwr a chyfrinair dilys.

 1. Yn y Content Collection, dewiswch Creu Ffolder Gwe, ar gyfer y ffolder lefel uchaf. Mae cychwyn o'r lleoliad hwn yn sicrhau mynediad WebDAV i bob ffolder a gynhwysir yn y Content Collection. Gallwch ddewis unrhyw ffolder yn y Content Collection, ond rhaid i lwybr y ffolder gwe fod yn llai na 240 nod. Mae gan bob ffolder a ddewisir gyfeiriad gwahanol.
 2. Ar dudalen Defnyddio Ffolderi Gwe, de-gliciwch a chopïwch yr URL sy’n ymddangos ar gyfer Cyfeiriad Gwe cyfredol. Byddwch yn gludo'r cyfeiriad yn ystod un o'r camau sydd i ddod.

Ar ôl i chi gopïo'r URL, dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer eich system gweithredu er mwyn cwblhau'r cyswllt.

Creu Ffolderi Gwe yn Windows 10

Gan ddefnyddio cyfeiriad gwe'r ffolder, dilynwch y camau hyn i greu'r ffolder gwe yn Windows XP.

 1. Agorwch y Chwilotwr Ffeiliau.
 2. Dewiswch Y Cyfrifiadur hwn  yn y ddewislen ar y chwith.
 3. Dewiswch Ychwanegu lleoliad rhwydwaith  yn y rhuban ar dop y dudalen.
 4. Pan ofynnir i chi lle rydych eisiau creu'r lleoliad rhwydwaith, dewiswch Dewis lleoliad rhwydwaith personol. Dewiswch Nesaf.
 5. Pan ofynnir i chi am leoliad eich gwefan, gludwch y cyfeiriad gwe copïoch chi yn y camau uchod. Dewiswch Nesaf.
 6. Pan ofynnir i chi nodi enw defnyddiwr a chyfrinair, teipiwch eich enw defnyddiwr a chyfrinair Blackboard Learn. Dewiswch  Iawn.
 7. Cewch eich annog i gofnodi enw ar gyfer y lleoliad. Nodwch enw a dewiswch Nesaf.
 8. Ar dudalen Cwblhau'r Dewin Ychwanegu Lleoliad Rhwydwaith , dewiswch Gorffen.
 9. Bydd y ffolder gwe'n agor. Bydd nawr yn cael ei restri yn Cyfrifiadur o dan Lleoliad Rhwydwaith.

Creu Ffolderi Gwe yn Windows 7 a Windows Vista

Gan ddefnyddio cyfeiriad gwe'r ffolder, dilynwch y camau hyn i greu'r ffolder gwe yn Windows 7.

 1. Agorwch Cychwyn a Cyfrifiadur.
 2. Ar waelod y cwarel ar y dde, de-gliciwch a dewiswch Ychwanegu lleoliad rhwydwaith.
 3. Bydd y  Dewin Ychwanegu Lleoliad Rhwydwaith  yn agor. Dewiswch Nesaf.
 4. Pan ofynnir i chi lle rydych eisiau creu'r lleoliad rhwydwaith, dewiswch Dewis lleoliad rhwydwaith personol. Dewiswch Nesaf.
 5. Pan ofynnir i chi am leoliad eich gwefan, gludwch y cyfeiriad gwe copïoch chi yn y camau uchod. Dewiswch Nesaf.
 6. Pan fyddwch chi’n cael eich annog i gofnodi enw defnyddiwr a chyfrinair, teipiwch eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Blackboard Learn. Dewiswch Iawn.
 7. Cewch eich annog i gofnodi enw ar gyfer y lleoliad. Nodwch enw a dewiswch Nesaf.
 8. Ar dudalen Cwblhau'r Dewin Ychwanegu Lleoliad Rhwydwaith , dewiswch Gorffen. Os byddwch chi’n cael eich annog i gofnodi enw defnyddiwr a chyfrinair eto, teipiwch eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Blackboard Learn. Dewiswch Iawn.
 9. Bydd y ffolder gwe'n agor. Bydd nawr yn cael ei restri yn Cyfrifiadur o dan Lleoliad Rhwydwaith.

Datrys problemau gyda Windows 7:

 1. Ar rai fersiynau o Windows, ni allwch gysylltu â ffolderi gwe heb ddefnyddio SSL. Mae erthygl Sail Wybodaeth Microsoft KB841215 yn disgrifio sut i ddatrys y broblem hon.
 2. Os yw Office 2003 wedi'i osod, ymddengys bod ffolderi gwe ddim yn gweithio. Dylai uwchraddio i Office 2007 ddatrys hyn.

Datrys problemau ar gyfer Windows Vista:

 1. Ar rai fersiynau o Windows, ni allwch gysylltu â ffolderi gwe heb ddefnyddio SSL. Mae erthygl Sail Wybodaeth Microsoft KB841215 yn disgrifio sut i ddatrys y broblem hon.

Gosod Ffolderi Gwe yn Windows XP

Gan ddefnyddio cyfeiriad gwe'r ffolder, dilynwch y camau hyn i greu'r ffolder gwe yn Windows XP.

 1. Agorwch Fy Nghyfrifiadur.
 2. Dewiswch Y Rhwydwaith.
 3. Dewiswch Ychwanegu Lle ar y Rhwydwaith.
 4. Bydd y Dewis Ychwanegu Lle ar y Rhwydwaith yn agor. Dewiswch Nesaf.
 5. Pan ofynnir i chi lle rydych eisiau creu'r lle ar y rhwydwaith, dewiswch Dewis lleoliad arall ar y rhwydwaith. Dewiswch Nesaf.
 6. Pan ofynnir i chi am leoliad eich lle ar y rhwydwaith, gludwch y cyfeiriad gwe copïoch chi yn y camau uchod. Dewiswch Nesaf.
 7. Pan fyddwch chi’n cael eich annog i gofnodi enw defnyddiwr a chyfrinair, teipiwch eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Blackboard Learn. Dewiswch Iawn.
 8. Byddwch yn cael eich procio i nodi enw ar gyfer y Lle ar y Rhwydwaith. Nodwch enw a dewiswch Nesaf.
 9. Ar dudalen Cwblhau'r Dewin Ychwanegu Lleoliad Rhwydwaith , dewiswch Gorffen.
 10. Os byddwch chi’n cael eich annog i gofnodi enw defnyddiwr a chyfrinair eto, teipiwch eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Blackboard Learn. Dewiswch Iawn.
 11. Bydd y ffolder gwe'n agor. Bydd nawr yn cael ei restri yn Y Rhwydwaith.

Datrys problem ar gyfer Windows XP:

 1. Mewn rhai fersiynau o Windows, fel Gweinyddwr Windows 2003 x64, bydd y camau hyn yn methu. Yn yr achosion hynny, agorwch anogwr cmd (Dechrau/Rhedeg "cmd.exe") a dilynwch y gorchymyn: defnyddiwch * https://cdev-saas-ultra-test.blackboard.com/bbcswebdav/courses/ocean.org.101 i greu eich cyswllt eich hun â'r ffolder gwe.
 2. Ar rai fersiynau o Windows, ni allwch gysylltu â ffolderi gwe heb ddefnyddio SSL. Mae erthygl Sail Wybodaeth Microsoft KB841215 yn disgrifio sut i ddatrys y broblem hon.

Symud ffeiliau i'r ffolder gwe

 1. Gyda'r ffolder gwe ar agor, llywiwch i'r ffolder lle hoffech ychwanegu ffeiliau neu ffolderi.
 2. Mewn ffenestr ar wahân, dewch o hyd i’r ffolder ar eich cyfrifiadur sy’n cynnwys y ffeiliau a’r ffolderi yr hoffech eu trosglwyddo.
 3. Ar ôl agor y ffolder a’ch ffolder gwe, bydd modd llusgo a gollwng ffeiliau neu ffolderi i symud eitemau rhyngddynt. Dewiswch eitem a’i llusgo i’r ffolder gyrchfan. Gollyngwch yr eitem yn y ffolder trwy ryddhau'r botwm ar y llygoden. Bydd unrhyw ffeiliau a ffolderi y byddwch yn eu copïo i'r ffolder gwe'n cael eu copïo i'r Content Collection.
 4. Os oes yn well gennych, gallwch hefyd ddefnyddio swyddogaeth copïo a gludo i symud ffeiliau rhwng y ffolder gwe a lleoliad ar eich cyfrifiadur.
 5. Yn y Content Collection, dewiswch Adnewyddu i weld y ffeiliau wedi'u huwchlwytho.

Ar ôl i chi gopïo pob ffeil a ffolder, datgysylltwch o'r ffolder gwe. Os nad ydych yn datgysylltu, bydd y cyswllt â'r gweinydd ar yn aros ar agor tan i chi ddiffodd y cyfrifiadur. Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur mae eraill yn ei defnyddio hefyd, bydd ganddynt fynediad at bopeth yn y Content Collection.

Pan mae angen i chi ddefnyddio'r ffolder gwe yn y dyfodol, ewch i Y Rhwydwaith a dewiswch y llwybr byr i'r ffolder gwe greoch chi.


Creu lleoliad a rennir ar gyfer Mac©

I gysylltu â ffolder gwe, o'r enw lleoliad a rennir ar Mac, defnyddiwch gyfeiriad gwe ffolder y Content Collection gydag enw defnyddiwr a chyfrinair dilys.

 1. Yn y Content Collection, dewiswch Creu Ffolder Gwe, ar gyfer y ffolder lefel uchaf. Mae cychwyn o'r lleoliad hwn yn sicrhau mynediad WebDAV i bob ffolder a gynhwysir yn y Content Collection. Gallwch ddewis unrhyw ffolder y tu mewn i'r Content Collection, ond rhaid i'r llwybr lleoliad a rennir fod yn llai na 240 nod. Mae gan bob ffolder a ddewisir gyfeiriad gwahanol.
 2. Ar dudalen Defnyddio Lleoliad a Rennir, copïwch yr URL sy’n ymddangos ar gyfer Cyfeiriad Gwe cyfredol. Byddwch yn gludo’r cyfeiriad mewn camau diweddarach.
 3. Ar far Finder, dewiswch Go > Connect to Server.
 4. Yn ffenestr Connect to Server, gludwch yr URL a gopïoch chi yng ngham 2 i mewn i flwch Server Address. Pwyswch Connect.

  Cliciwch ar y symbol plws wrth ymyl y cyfeiriad a ludwyd i’w gynnwys ym mlwch Favorite Servers. Pan fyddwch yn cadw’r cyfeiriad fel eich hoff weinydd, fydd dim rhaid ichi ei gopïo a’i ludo bob tro. Yn y dyfodol, dechreuwch gyda cham 3 i gysylltu â'r lleoliad hwn a rennir.

 5. Os bydd ffenestr WebDAV File System Authentication yn ymddangos, teipiwch eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair ar gyfer Blackboard Learn. Dewiswch Iawn.
 6. Ar ôl i chi gysylltu â'r lleoliad a rennir, bydd eicon y rhwydwaith Mac yn ymddangos ar eich bwrdd gwaith. Dwbl-gliciwch yr eicon i agor y lleoliad a rennir. Mae'r lleoliad a rennir yn arddangos y ffeiliau a'r ffolderi yn y Content Collection.

Symud ffeiliau i'r lleoliad a rennir

 1. Gyda'r lleoliad a rennir ar agor, llywiwch i'r ffolder lle rydych eisiau ychwanegu ffeiliau neu ffolderi.
 2. Mewn ffenestr ar wahân, dewch o hyd i'r ffolder ar eich cyfrifiadur sy'n cynnwys y ffeiliau a ffolderi rydych eisiau eu trosglwyddo.
 3. Gyda'ch ffolder a'r ffolder gwe ar agor, gallwch lusgo a gollwng ffeiliau neu ffolderi er mwyn symud eitemau rhyngddyn nhw. Dewiswch eitem a’i llusgo i’r ffolder gyrchfan. Gollyngwch yr eitem yn y ffolder trwy ryddhau'r botwm ar y llygoden. Bydd unrhyw ffeiliau a ffolderi y byddwch yn eu copïo i'r lleoliad a rennir yn cael eu copïo i'r Content Collection.
 4. Os oes yn well gennych, gallwch hefyd ddefnyddio swyddogaeth copïo a gludo i symud ffeiliau rhwng y lleoliad a rennir a lleoliad ar eich cyfrifiadur.
 5. Yn y Content Collection, dewiswch Adnewyddu i weld y ffeiliau wedi'u huwchlwytho.

Ar ôl i chi ddefnyddio'r lleoliad a rennir, efallai bydd rhai ffeiliau'n ymddangos gydag enwau ffeil dyblyg sy'n cychwyn gyda "._" neu ".DS Store." Gallwch eu dileu'n ddiogel o'r Content Collection.

Pan fyddwch wedi copïo pob ffeil a ffolder, caewch y ffenestr a llusgwch eicon rhwydwaith Mac i'r sbwriel i ddatgysylltu o'r lleoliad a rennir. Os nad ydych yn datgysylltu, bydd yr eicon a'r cyswllt â'r gweinydd ar yn aros ar agor tan i chi ddiffodd y cyfrifiadur. Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur mae eraill yn ei defnyddio hefyd, bydd ganddynt fynediad at bopeth yn y Content Collection.