Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r profiad Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Gallwch gyflwyno aseiniad gyda darllenydd sgrin JAWS.

 1. O brif dudalen eich cwrs, dewch o hyd i'r adran lle mae'r aseiniad wedi'i leoli. Gofynnwch i'ch hyfforddwr os nad ydych yn gwybod enw'ch adran.
 2. Defnyddiwch fysell H i ddod o hyd i enw'r aseiniad i'w gyflwyno. Bydd yn Bennawd 3. Pwyswch fysell Enter ar ei enw i barhau.

  Os mai nid dolen yw Pennawd 3 yr aseiniad, mae'n golygu eich bod wedi dewis y ddolen anghywir. Gofynnwch i'ch hyfforddwr am enw'r aseiniad i edrych am.

 3. Fel arall, adolygwch yr Hanes Cyflwyniadau.
  • Os ydych eisoes wedi cyflwyno ymgais ar gyfer yr aseiniad hwn, byddwch yn cyrraedd ar dudalen yn rhestru'r ymgeisiau. Defnyddiwch fysell y saeth tuag at i lawr i adolygu cynnwys y dudalen hon, sy'n cynnwys eich graddau (os oes rhai) ar gyfer yr ymgais, a dolenni i lawrlwytho'ch cyflwyniad gwreiddiol.
  • Os yw'ch hyfforddwr wedi caniatáu cyflwyno mwy nag un cyflwyniad, byddwch yn gweld botwm Parhau ar waelod y dudalen. Dewiswch hwn i symud ymlaen i'r Dudalen Uwchlwytho Aseiniad.
 4. Adolygu gwybodaeth yr aseiniad. Yma, fe welwch chi'r pwyntiau posib ar gyfer yr aseiniad hwn ynghyd â chyfarwyddiadau'r aseiniad ac unrhyw atodiadau a ddarparwyd gan eich hyfforddwr.
 5. Os mai aseiniad cyflwyno testun yw hwn, gallwch ysgrifennu cynnwys yr aseiniad mewn maes ar y dudalen hon. Gallwch hefyd uwchlwytho atodiadau. Bydd eich hyfforddwr yn dweud wrthych pa un sy'n briodol. Dewiswch ddolen Ysgrifennu Cyflwyniad i ehangu'r Golygydd Cynnwys Cyfoethog lle gallwch ysgrifennu cynnwys yr aseiniad.
 6. Uwchlwytho ffeil. Dewch o hyd i'r testun Atodi Ffeil ynghyd â botwm Pori o dan y testun. Dewiswch Pori er mwyn gweld deialog Agor safonol Windows®.
 7. Fel arall, ychwanegwch sylwadau. Gallwch ddod o hyd i Olygydd Cynnwys Cyfoethog yma lle gallwch ychwanegu sylwadau. O dan y Golygydd Cynnwys Cyfoethog mae botymau er mwyn Canslo, Cadw Drafft neu Cyflwyno aseiniad. Os byddwch yn cadw'ch aseiniad, bydd yn ymddangos yma eto y tro nesaf i chi lwytho'r dudalen.

Ar ôl i chi gyflwyno'ch aseiniad, gallwch ddychwelyd i'r dudalen Adolygu Hanes Cyflwyniadau.

Rhagor am gyflwyno aseiniadau