Ynglŷn â phroffiliau

Yn y rhestr lle mae'ch enw yn ymddangos, dewiswch eich enw i gael mynediad at eich proffil. Mae'ch proffil yn ymddangos gydag ychydig o wybodaeth, a ni allwch ddileu'ch proffil. Eich sefydliad sy'n penderfynu beth gallwch ei bersonoli.

  • Llun proffil: Uwchlwythwch lun i ddisodli'r silwét generig.
  • Gwybodaeth Sylfaenol: Diweddaru'ch gwybodaeth bersonol.
  • Cyfrinair: Newid eich cyfrinair system.
  • Gosodiadau Hysbysiadau Cyffredinol: Gosod hysbysiadau ar gyfer gweithgareddau cwrs.

Uwchlwytho llun proffil

Gallwch storio un ffeil delwedd yn eich proffil. Mae pobl eraill yn gweld eich llun mewn negeseuon, trafodaethau, sgyrsiau, grwpiau a chofrestri cyrsiau.

  1. Pwyntiwch at y silwét generig neu eich llun a dewiswch eicon y pensil i uwchlwytho, newid neu gael gwared ar lun.
  2. Yn y panel, dewiswch Uwchlwytho llun proffil newydd i bori am eich llun ar eich cyfrifiadur. Neu, gallwch lusgo ffeil i'r ardal Uwchlwytho.
  3. Cedwir eich delwedd yn awtomatig. Caewch y panel i ddychwelyd i'ch proffil.

Cael gwared ar neu ddisodli'ch llun proffil: Uwchlwythwch neu lusgwch lun arall. I ddychwelyd i'r silwét generig, dewiswch eicon Dileu'r llun hwn i ddileu'ch ffeil delwedd gyfredol.

Golygu'ch gwybodaeth a dewisiadau

Eich proffil yw'r lle i olygu’r wybodaeth sy'n gysylltiedig â'ch persona.

  1. Pwyntiwch at fanylyn megis Enw Llawn a dewiswch yr eicon pensil.
  2. Yn y panel, gwnewch newidiadau a dewiswch Wedi gorffen.

Video: Edit Your Profile


Watch a video about editing your profile

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Edit your profile shows how to edit information attached to your profile and add a profile picture.

Dewis eich rhagenwau

Pan fydd modd golygu rhagenwau, gallwch ddewis gwerthoedd eich rhagenwau yn y dudalen proffil, drwy glicio ar eich enw eich hun yn y ddewislen Llywio Sylfaenol. Os yw gwerthoedd rhagenwau yn bresennol, gallwch glicio arnynt i'w golygu, fel arall, bydd hysbysiad i Ychwanegu rhagenwau yn ymddangos.

Selection of personal pronouns in your profile

I ychwanegu rhagenwau, dewiswch y maes rhagenw. Gallwch ddewis o'r gwymplen neu ddarparu elfen chwilio a hidlo'r prawf. Gallwch ychwanegu mwy nag un gwerth. Cynhelir y drefn dewis yn y dangosydd i ddefnyddwyr eraill, er mwyn i chi eu blaenoriaethu yn ôl eich dewis. Os yw'r gweinyddwr wedi diffinio opsiynau ar gyfer rhagenwau mewn mwy nag un iaith, gallwch ychwanegu'r rhagenwau rydych yn eu defnyddio yn yr ieithoedd rydych yn eu siarad. Gallwch hefyd dynnu unrhyw ragenwau a ddewiswyd.

Create your personal pronouns as a student

Os nad ydych yn gweld opsiynau ar gyfer y rhagenwau gorau i chi, gallwch gyflwyno cais amdanynt os yw'ch sefydliad yn caniatáu gwneud hynny. Anfonir ceisiadau at y gweinyddwr i gael eu hadolygu a'u cymeradwyo.

New personal pronoun request

Gall defnyddwyr eraill weld eich rhagenwau. Yn eich cyrsiau, byddant yn cael eu dangos mewn sawl lleoliad yn yr offer rhyngweithiol, gweithgareddau grŵp a rhestri o enwau. Os nad ydych eisiau i bobl eraill weld eich rhagenwau, dylech dynnu eich rhagenwau.

How personal pronouns are shown in a course's roster

 

Lleoliadau dangos rhagenwau yn y Wedd Cwrs Ultra:

Lleoliadau dangos rhagenwau yn y Wedd Cwrs Ultra
Adran Lleoliad
Asesiadau Grŵp

Gall defnyddiwr weld rhagenwau aelodau grŵp yn y panel trosolwg
Gall defnyddiwr weld rhagenwau aelodau grŵp wrth weithio ar asesiad

Adolygiad gan Gyfoedion Gall ddefnyddwyr sy'n gallu gweld enwau adolygwyr cyfoedion weld eu rhagenwau uwchben eu hadborth wrth weld ymgais myfyriwr
Cofrestr y Cwrs  
Rhestr Gall defnyddwyr weld rhagenwau defnyddwyr eraill yng ngwedd cofrestr y cwrs
Rheoli Defnyddwyr

Gall defnyddiwr weld rhagenwau defnyddwyr wrth chwilio am ddefnyddwyr i'w cofrestru yn y cwrs y gall defnyddiwr ei weld
Rhagenwau defnyddiwr wrth eu golygu yng nghofrestr y cwrs
Gall defnyddiwr weld rhagenwau defnyddiwr wrth olygu eu cymwysiadau

Offer Cyfathrebu  
Trafodaethau Gall defnyddiwr weld rhagenwau defnyddwyr eraill gyda'u hymatebion
Negeseuon

Gall defnyddwyr weld rhagenwau defnyddwyr eraill wrth chwilio am dderbynyddion neges
Gall defnyddwyr weld rhagenwau defnyddwyr eraill yn y panel negeseuon

Llyfr Graddau

Gall hyfforddwyr a graddwyr weld rhagenwau defnyddwyr yn y golwg grid
Gall myfyrwyr weld eu rhagenwau eu hunain wrth weld eu graddau eu hunain

Grwpiau

Gall defnyddiwr weld rhagenwau defnyddwyr mewn grŵp
Gall hyfforddwyr weld rhagenwau myfyrwyr yng ngwedd rheoli'r grŵp

Proffil Defnyddiwr

Gall defnyddiwr weld eu rhagenwau eu hunain yn eu tudalen proffil
Gall defnyddiwr weld eu rhagenwau eu hunain wrth olygu eu proffil yn y panel gosodiadau proffil