Ynglŷn â phroffiliau

Yn y rhestr lle mae'ch enw yn ymddangos, dewiswch eich enw i gael mynediad at eich proffil. Mae'ch proffil yn ymddangos gydag ychydig o wybodaeth, a ni allwch ddileu'ch proffil. Eich sefydliad sy'n penderfynu beth gallwch ei bersonoli.

Uwchlwytho llun proffil

Gallwch storio un ffeil delwedd yn eich proffil. Mae eraill yn gweld eich llun yn negeseuon, trafodaethau, sgyrsiau, grwpiau a chofrestri cyrsiau.

  1. Pwyntiwch at y silwét generig neu eich llun a dewiswch eicon y pensil i uwchlwytho, newid neu gael gwared ar lun.
  2. Yn y panel, dewiswch Uwchlwytho llun proffil newydd i bori am eich llun ar eich cyfrifiadur. Neu, gallwch lusgo ffeil i'r ardal Uwchlwytho.
  3. Cedwir eich delwedd yn awtomatig. Caewch y panel i ddychwelyd i'ch proffil.

Cael gwared ar neu ddisodli'ch llun proffil: Uwchlwythwch neu lusgwch lun arall. I ddychwelyd i'r silwét generig, dewiswch eicon Dileu'r llun hwn i ddileu'ch ffeil delwedd gyfredol.

Golygu'ch gwybodaeth a dewisiadau

Eich proffil yw'r lle i olygu’r wybodaeth sy'n gysylltiedig â'ch persona.

  1. Pwyntiwch at fanylyn megis Enw Llawn a dewiswch yr eicon pensil.
  2. Yn y panel, gwnewch newidiadau a dewiswch Wedi gorffen.

Video: Edit Your Profile


Watch a video about editing your profile

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Edit your profile shows how to edit information attached to your profile and add a profile picture.