Ynglŷn â gosodiadau hysbysiadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar osodiadau hysbysiadau.

Mae Blackboard Learn yn cyflwyno hysbysiadau yn y moddau hyn:

 • Fy Blackboard: Mae tudalen Diweddariadau yn dangos hysbysiadau ar gyfer pob un o'ch cyrsiau ac mae tudalen Postiadau yn dangos trafodaethau heb eu darllen, blogiau, cyfnodolion a wikis.
 • Negeseuon e-bost, testun neu llais: Gallwch dderbyn hysbysiadau yn y moddau hyn os yw'ch sefydliad yn eu caniatáu.
 • Modiwlau'r Hafan: O fewn cwrs, mae Modiwlau'r Hafan yn dangos hysbysiadau ar gyfer y cwrs hwnnw yn unig.
 • Hysbysiadau gwthio ap Blackboard: Os yw'ch sefydliad yn defnyddio ap Blackboard, gallwch gael hysbysiadau yn ymddangos ar sgrin eich dyfais symudol.
 • Dangosfwrdd Hysbydiadau: Mae'n bosib bydd y Dangosfwrdd Hysbysiadau yn ymddangos ar dab Fy Sefydliad fel modd arall o weld hysbysiadau ar gyfer pob un o'ch cyrsiau. Gall eich sefydliad ailenwi'r tabiau.

Video: Notifications in the Original Experience (Students)


Watch a video about notifications

Doesn't seem familiar? Jump to the "Ultra" video about notifications.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Notification Settings shows how to set your notification options.

Mathau o hysbysiad

Mae Blackboard Learn yn eich hysbysu pan mae'r digwyddiadau hyn yn digwydd:

 • Os oes cyhoeddiadau ar gael
 • Os oes aseiniadau ar gael
 • Os oes aseiniadau yn ddyledus neu'n hwyr
 • Os oes cynnwys ar gael
 • Os oes cwrs neu sefydliad ar gael
 • Os derbynnir neges cwrs
 • Os oes eitem yn ddyledus
 • Os oes eitem wedi cael ei raddio
 • Os oes arolwg ar gael
 • Os oes arolwg yn ddyledus neu'n hwyr
 • Os oes prawf ar gael
 • Os oes prawf yn ddyledus neu'n hwyr
 • Mae gennych flogiau, dyddlyfrau neu drafodaethau heb eu darllen

Mwy ar hysbysiadau gwthio ap Blackboard


Golygu'ch gosodiadau hysbysiadau

Rheoli'r gosodiadau hysbysiadau ar gyfer pob un o'ch cyrsiau. O'r ddewislen nesaf at eich enw ym mhennyn y dudalen, dewiswch Gosodiadau ac yna dewiswch Golygu Gosodiadau Hysbysiadau.

Eich sefydliad sy'n rheoli a yw'r opsiynau hyn ar gael. Os yw'ch sefydliad wedi diffinio gosodiadau hysbysiadau, caiff y gosodiadau hyn eu defnyddio yn hytrach na'ch gosodiadau personol.

 1. Golygu Gosodiadau Cyffredinol: Dewiswch fformat eich e-bost - neges unigol ar gyfer pob hysbysiad neu grynhoad dyddiol - a'r amserlen atgoffa ar gyfer dyddiadau dyledus.
 2. Swp-olygu Gosodiadau Hysbysiadau: Newidiwch y gosodiadau hysbysiad ar gyfer pob un o'ch cyrsiau ar unwaith. Gallwch ddewis pa hysbysiadau rydych eu derbyn a'r modd o'u cyflwyno.
 3. Golygu Gosodiadau Cwrs Unigol: Newidiwch y gosodiadau hysbysiad ar gyfer cwrs unigol.
 4. Golygu Gosodiadau Sefydliad Unigol: Newidiwch y gosodiadau hysbysiad ar gyfer cyfundrefn unigol.

Hysbysiadau cyffredinol

Gyda'r gosodiadau cyffredinol, gallwch ddewis a ydych am dderbyn hysbysiadau ar e-bost ac os ydych eisiau cael eich atgoffa am ddyddiadau dyledus.

 1. O'r ddewislen nesaf at eich enw ym mhennyn y dudalen, dewiswch Gosodiadau ac yna dewiswch Golygu Gosodiadau Hysbysiadau.
 2. Ar dudalen Golygu Gosodiadau Hysbysiadau, dewiswch Golygu Gosodiadau Cyffredinol.
 3. Ar dudalen Gosodiadau Cyffredinol, gallwch ddewis derbyn e-bost ar gyfer pob hysbysiad neu e-bost dyddiol yn crynhoi holl hysbysiadau'r diwrnod hwnnw.
  • Negeseuon Unigol: Anfonir e-byst ar gyfer pob hysbysiad. Nodwch fod nifer y negeseuon trafodaeth heb eu darllen, postiadau blog a chofnodion dyddlyfr bob tro'n cael eu hanfon fel e-bost crynhoad dyddiol. Gall eich hyfforddwr anfon e-bost am gyhoeddiadau cwrs pwysig hyd yn oed os ydych wedi analluogi hysbysiadau o'r fath.
  • E-bost Crynhoad Dyddiol: Caiff yr holl hysbysiadau eu casglu a'u hanfon unwaith y diwrnod ar amser a bennir gan eich sefydliad.
 4. Dewiswch Ie i osod atgoffwr dyddiad dyledus a dewiswch sawl diwrnod cyn y dyddiad dyledus yr hoffech gael eich hysbysu. Caiff yr atgoffwr e-bost hwn ei anfon fel crynhoad ar ffurf e-bost neu fel e-byst unigol, yn seiliedig ar yr opsiwn dewiswch chi.
 5. Dewiswch Cyflwyno.

Dewis sut a phryd rydych yn cael hysbysiadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar ddewis gosodiadau hysbysiadau.

Gallwch ddewis math yr hysbysiadau derbyniwch chi a sut yr hoffech iddynt gael eu hanfon atoch.

 1. O'r ddewislen nesaf at enw ym mhennyn y dudalen, dewiswch Gosodiadau a dewiswch Golygu Gosodiadau Hysbysiadau.
 2. Ar dudalen Golygu Gosodiadau Hysbysiadau, dewiswch y ddolen ar gyfer Cyrsiau rwyf wedi cofrestru arnynt i newid gosodiadau hysbysiadau ar gyfer pob un o'ch cyrsiau ar yr un pryd. Neu, gallwch wneud newidiadau ar gyfer cyrsiau unigol. Dewiswch enw cwrs yn adran Golygu Gosodiadau Cwrs Unigol.
 3. Ar dudalen Newid Gosodiadau, gwiriwch fod Cyrchfan eich Hysbysiadau yn gywir. Os nad ydynt, gallwch eu newid yn eich Gwybodaeth Bersonol.
 4. Yn adran Gosodiadau, dewiswch sut yr hoffech i'ch hysbysiadau gael eu hanfon atoch. Dewiswch y blwch ticio ar ben pob colofn i dderbyn yr holl hysbysiadau a ddewiswyd gennych yn yr un modd. Cliriwch y blwch ticio ar gyfer unrhyw hysbysiad dydych chi ddim eisiau ei derbyn.
  • Dangosfwrdd: Yn ddiofyn, mae pob math o hysbysiad yn ymddangos ar dudalen Diweddariadau a Postiadau Fy Blackboard ac yn hafan y cwrs. Maen nhw hefyd yn ymddangos yn y Dangosfwrdd Hysbysiadau os oes gan eich sefydliad fynediad at nodweddion ymrwymiad cymunedol.
  • Symudol: Dewiswch ba hysbysiadau gwthio rydych eisiau iddynt ymddangos ar eich dyfais symudol. Mae hysbysiadau gwthio ap Blackboard yn ymddangos ar sgrin eich dyfais hyd yn oed os nad ydych yn agor yr ap.
  • E-bost, Neges destun, a Testun-i-lais: Anfonir negeseuon hysbysu e-bost, neges destun a llais-i-destun gyda'r wybodaeth ddarparoch chi yn eich gwybodaeth bersonol.
 5. Dewiswch Cyflwyno.

Troir hysbysiadau e-bost, symudol, SMS a thestun-i-lais i ffwrdd yn ôl rhagosodiad. Os nad ydych yn gweld colofn ar gyfer y dull hysbysu, nid yw'r opsiwn hwnnw ar gael yn eich sefydliad.

Mae angen i chi ddewis Crynhoad E-bost Dyddiol yn eich gosodiadau hysbysiadau cyffredinol er mwyn dewis hysbysiadau e-bost ar gyfer yr eitemau hyn:

 • Nifer y negeseuon trafodaeth heb eu darllen
 • Nifer y postiadau blog heb eu darllen
 • Nifer y cofnodion dyddlyfr heb eu darllen

Dangosfwrdd Hysbysiadau

Y Dangosfwrdd Hysbysiadau yw un ffordd mae'n bosib y byddwch yn gallu gweld hysbysiadau ar gyfer yr holl gyrsiau rydych wedi cofrestru arnynt. Os yw'ch sefydliad yn ei defnyddio, mae'r Dangosfwrdd Hysbysiadau yn ymddangos fel dab eilaidd ar dab Fy Sefydliad.

Cyflwynir gwybodaeth mewn blychau a elwir yn fodiwlau, megis Fy Nghyhoeddiadau , Fy Nhasgau, a Beth sy'n Newydd. Mae'r system yn cynhyrchu'r wybodaeth ym mhob modiwl. Yn y Wedd Cwrs Wreiddiol, mae tudalennau modiwlau'n dangos hysbysiadau ar gyfer y cwrs rydych ynddo.

Y tu mewn i'ch cyrsiau, efallai byddwch yn gweld Hafan ar ddewislen y cwrs. Mae'r Hafan yn debyg i'r Dangosfwrdd Hysbysiadau, ond mae'n dangos modiwlau hysbysiadau ar gyfer y cwrs rydych ynddo.

Mwy ar y modiwlau hysbysiadau


Hysbysiadau gwthio ap Blackboard

Gallwch reoli pa hysbysiadau gwthio sy'n ymddangos ar eich dyfais symudol. Mae’r math o hysbysiadau gwthio a gynhyrchir yn dibynnu ar a oes gennych y profiad Blackboard Learn Gwreiddiol neu’r profiad Blackboard Learn Ultra.

Rhagor am hysbysiadau gwthio ap Blackboard


Hysbysiadau neges destun a thestun-i-lais

Mae'n bosib bod hysbysiadau neges destun a thestun-i-lais ar gael yn eich sefydliad. Cyflwynir y mathau o negeseuon hyn gan system Blackboard Learn bob 20 munud yn ôl rhagosodiad. Gall eich sefydliad osod amserlen gyflwyno er mwyn i chi beidio ag anfon neu dderbyn negeseuon yng nghanol y nos. Caiff negeseuon sy'n cael eu creu y tu allan i'r amserlen gyflwyno eu dal yn ôl tan i'r amser anfon newydd gychwyn.

 • Gyda negeseuon testun, gall hyfforddwyr anfon negeseuon o gwrs Blackboard Learn i ffonau symudol myfyrwyr. Mae rhaid i hyfforddwyr anfon neges yn gyntaf cyn y gall myfyrwyr ymateb.
 • Mae testun-i-lais yn darllen hysbysiadau allan a anfonir at eich ffôn. Mae’r opsiwn hwn ar gael yn unig pan fydd pecyn iaith rhagosodedig y system wedi’i osod i'r Saesneg neu'r Sbaeneg.

Os yw'ch sefydliad wedi gosod negeseuon testun a thestun-i-lais, caiff y nodweddion eu rhestru ar eich tudalen Golygu Gosodiadau Hysbysiadau. Eich hyfforddwyr sy'n dewis defnyddio'r offer hyn i anfon hysbysiadau atoch ai peidio. Rhaid i chi roi rhif ffôn symudol ar eich Gwybodaeth Bersonol a thanysgrifio i negeseuon testun a thestun-i-lais yn eich gosodiadau hysbysiadau.


ULTRA: Ynglŷn â gosodiadau hysbysiadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar hysbysiadau.

Os welwch restr lle mae'ch enw yn ymddangos, mae'ch cyrisau'n ymddangos ym mhrofiad Ultra. Mae'r system hysbysiadau ymlaen o hyd.

Ar banel Gosodiadau Hysbysiadau eich ffrwd gweithgarwch, gallwch ddewis pa hysbysiadau derbyniwch chi am weithgareddau ym mhob un o'ch cyrsiau Gwreiddiol ac Ultra:

 • Ffrwd Gweithgarwch: Dewiswch pa weithgareddau sy’n ymddangos ar eich tudalen Ffrwd.
 • E-bost: Os ydych eisiau derbyn hysbysiadau e-bost, ychwanegwch gyfeiriad e-bost at eich tudalen proffil. Yna, dewiswch ba mor aml ac am ba weithgareddau rydych eisiau derbyn hysbysiadau.
 • Negeseuon testun: Os ydych eisiau derbyn negeseuon testun ar eich ffôn symudol, ychwanegwch rif ffôn at eich tudalen proffil. Yna, dewiswch ba mor aml ac am ba weithgareddau rydych eisiau derbyn hysbysiadau.
 • Hysbysiadau gwthio: Bydd negeseuon yn ymddangos ar eich dyfais symudol os ydych wedi gosod ap Blackboard i fyfyrwyr. Gallwch ddewis pa hysbysiadau sy’n cael eu hanfon at eich dyfais.

Mwy ar eich tudalen proffil.

Video: Notifications in the Ultra Experience (Students)


ULTRA: Watch a video about notifications

Doesn't seem familiar? Jump to the "Original" video about notifications.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Notification Settings shows how to set your notification options.


ULTRA: Dewis sut a phryd rydych yn cael hysbysiadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am fanylion ar ddewis gosodiadau hysbysiadau.

Gallwch ddewis pa fathau o hysbysiadau derbyniwch chi a sut rydych eisiau eu derbyn.

Ar eich tudalen Ffrwd Gweithgarwch, dewiswch yr eicon Gosodiadau Frwd i agor y panel Gosodiadau Hysbysiadau. Gallwch gyrchu'r gosodiadau hyn o'ch tudalen broffil hefyd.

Hysbysiadau'r ffrwd

Gallwch reoli pa weithgareddau sy'n ymddangos yn eich ffrwd. Dewiswch dab Gosodiadau Hysbysiadau'r Ffrwd i agor y panel.

Mae hysbysiadau ar gyfer dyddiadau dyledus, graddau ac adborth yn ymddangos yn eich ffrwd bob tro.

Dewiswch ba hysbysiadau y derbyniwch chi am weithgareddau ym mhob un o'ch cyrsiau Gwreiddiol ac Ultra:

 • Cyhoeddiadau sefydliadol
 • Cyhoeddiadau cwrs
 • Eitemau wedi’u graddio yn ddyledus
  • Eitem wedi’i graddio yn ddyledus yn fuan
  • Eitem wedi’i graddio yn hwyr
 • Cynnwys newydd
  • Ychwanegwyd asesiad
  • Ychwanegwyd cynnwys
 • Postiwyd graddau
 • Trafodaeth newydd
 • Fy ngraddau a gweithgarwch
  • Dim gweithgarwch diweddar
  • Gradd yn isel neu mewn perygl
  • Gradd wedi gostwng
  • Gweithgarwch cwrs isel
  • Gradd wedi cynyddu
  • Gweithgarwch cwrs yn y 10% uchaf
  • Gradd yn y 10% uchaf
 • Digwyddiad calendr newydd
 • Cwrs neu gyfundrefn newydd
 • Gweithgarwch blog
  • Postiwyd cofnod blog
  • Golygwyd cofnod blog
 • Gweithgarwch dyddlyfr
  • Postiwyd cofnod dyddlyfr
  • Golygwyd cofnod dyddlyfr
 • Gweithgarwch Wici
  • Crëwyd tudalen Wici
  • Golygwyd tudalen Wici
  • Postiwyd sylw Wici

Gallwch ddewis derbyn pob hysbysiad neu ond rhai hysbysiadau o fath penodol. Mae tic yn ymddangos pan ydych chi'n dewis pob hysbysiad. Mae llinell yn ymddangos pan ydych yn dewis rhai hysbysiadau.

Hysbysiadau e-bost

Dewiswch dab Gosodiadau Hysbysiadau E-bost i agor y panel.

Os nad ydych wedi ychwanegu cyfeiriad e-bost at eich tudalen proffil, ni fyddwch yn gweld unrhyw opsiynau yn nhab Gosodiadau Hysbysiadau E-bost.

Ni fydd gweithgareddau'r sefydliad yn sbarduno hysbysiadau e-bost.

Dewiswch ba mor aml rydych eisiau derbyn e-byst ar gyfer gweithgareddau ym mhob un o'ch cyrsiau Gwreiddiol ac Ultra:

 • E-bostiwch fi'n syth: Derbyn hysbysiad unigol ar gyfer pob gweithgarwch dewiswch chi o'r rhestr.
 • E-bostiwch fi unwaith y diwrnod: Caiff yr holl hysbysiadau eu casglu a'u hanfon unwaith y diwrnod ar amser a bennir gan eich sefydliad.

Yn y rhestr Hysbyswch fi ar e-bost am y gweithgareddau hyn, dewiswch ba hysbysiadau rydych eisiau eu derbyn:

 • Eitemau graddedig newydd
 • Negeseuon newydd
 • Negeseuon trafodaeth newydd
 • Cynnwys newydd a ychwanegwyd
 • Dyddiadau dyledus newydd ac ar ddod
 • Eitemau dyledus hwyr
 • Cyrsiau newydd sydd ar gael

Cliriwch yr holl flychau ticio os nad ydych eisiau derbyn e-byst am y gweithgareddau yn y rhestr.

Hysbysiadau ar weithgarwch cwrs yn ôl gwedd cwrs
Gweithgarwch CwrsGwedd Cwrs GwreiddiolGwedd Cwrs Ultra
Eitemau graddedig newyddAseiniadau, profion ac arolygon

Gweithgarwch mewn blogiau, dyddlyfrau, wikis neu drafodaethau
Aseiniadau a phrofion
Negeseuon newyddYdyYdy
Negeseuon trafodaeth newyddCaiff y rhain eu hanfon yn yr dyddiol yn unigCaiff y rhain eu hanfon yn yr dyddiol yn unig
Cynnwys newydd a ychwanegwydAseiniadau, profion ac arolygon a ychwanegwyd

Eitemau cynnwys a ychwanegwyd
Aseiniadau a phrofion a ychwanegwyd

Eitemau cynnwys a ychwanegwyd
Dyddiadau dyledus newydd ac ar ddod

Anfonir pan mae asesiad ar gael a 24 awr cyn y dyddiad dyledus

Hefyd, anfonir pan fyddwch yn creu eitem a ychwanegwyd â llaw gyda dyddiad dyledus
Aseiniadau, profion ac arolygon dyledus

Eitemau dyledus: Eitemau a ychwanegwyd â llaw yn eich Canolfan Raddau
Aseiniadau a phrofion dyledus

Eitemau dyledus: Eitemau a ychwanegwyd â llaw yn eich Llyfr Graddau
Eitemau dyledus hwyrAseiniadau a phrofion dyledus hwyr

Arolygon dyledus hwyr
Aseiniadau a phrofion dyledus hwyr
Cyrsiau newydd ar gaelYdyYdy

Ar gyfer cyrsiau Gwreiddiol yn unig*

Byddwch yn derbyn yr hysbysiadau e-bost hyn bob tro:

 • Cyhoeddiad ar gael

Byddwch yn derbyn yr hysbysiadau e-bost hyn bob tro pan fyddwch yn dewis derbyn e-bost dyddiol:

 • Cofnodion blog a dyddlyfr heb eu darllen
 • Gweithgarwch trafodaeth heb ei darllen - ar gyfer cyrsiau Gwreiddiol ac Ultra*

Ni allwch dynnu hysbysiadau o'ch hysbysiad e-bost dyddiol.

Hysbysiadau neges destun

Dewiswch dab Gosodiadau Hysbysiadau Neges Destun i agor y panel.

Os nad ydych wedi ychwanegu rhif ffôn at eich tudalen proffil, nid fyddwch yn gweld unrhyw opsiynau yn nhab Gosodiadau Hysbysiadau Neges Destun.

Ni fydd gweithgareddau sefydliad yn sbarduno hysbysiadau neges destun.

Yn rhestr Hysbysu fi trwy neges destun am y gweithgareddau hyn, dewiswch ba hysbysiadau rydych eisiau eu derbyn:

 • Graddau ac adborth newydd
 • Negeseuon newydd

Cliriwch yr holl flychau ticio os nad ydych eisiau derbyn negeseuon testun am y gweithgareddau yn y rhestr.

Hysbysiadau ar weithgarwch cwrs yn ôl gwedd cwrs
Gweithgarwch CwrsGwedd Cwrs GwreiddiolGwedd Cwrs Ultra
Graddau ac adborth newyddAseiniadau, profion ac arolygon

Gweithgarwch mewn blogiau, dyddlyfrau, wikis neu drafodaethau
Aseiniadau a phrofion
Negeseuon newyddYdyYdy

Hysbysiadau gwthio

Os ydych wedi gosod yr ap symudol Blackboard, gallwch dderbyn hysbysiadau gwthio ar eich dyfais symudol. Gallwch reoli pa hysbysiadau gwthio sy’n cael eu hanfon yn y moddau hyn:

 • Blackboard ar y we: Mewngofnodi i Blackboard ar borwr gwe a llywio i’ch Ffrwd Gweithgarwch. Dewiswch yr eicon Gosodiadau'r Ffrwd. O'r panel Gosodiadau Hysbysiadau, dewiswch y tab Gosodiadau Hysbysiadau Gwthio.
 • Ap Blackboard: Ym mhrif ddewislen yr ap, tapiwch Gosodiadau. Rheoli hysbysiadau gwthio yn yr ap.

Dewiswch ba hysbysiadau gwthio rydych am eu derbyn am weithgareddau ym mhob cwrs Ultra:

 • Cyhoeddiadau cwrs *
 • Cynnwys newydd
 • Cyhoeddiadau trafod ac ymatebion gan eich hyfforddwr
 • Ymatebion i drafodaeth mewn trywydd lle rydych yn awdur
 • Graddau ac adborth newydd
 • Dyddiadau cyflwyno** ar gyfer y mathau o gynnwys hyn yn unig
  • Profion
  • Aseiniadau
  • Trafodaethau
  • Colofnau Gradd â Llaw
 • Atgoffwyr dyddiadau cyflwyno ychwanegol - gallwch osod rhagor o atgoffwyr am nifer o ddyddiau penodol cyn dyddiadau cyflwyno

*Yn y rhan fwyaf o achosion, troir hysbysiadau gwthio ar gyfer cyhoeddiadau ymlaen ar lefel y system. Ar yr adeg hon, ni allwch reoli hysbysiadau gwthio ar gyfer cyhoeddiadau yn yr ap na golwg gwe Blackboard Learn. Os nad ydych yn derbyn hysbysiadau gwthio ar gyfer cyhoeddiadau cyrsiau Ultra, cysylltwch â desg gymorth Blackboard eich ysgol.

**Bydd hysbysiadau gwthio ar gyfer dyddiadau cyflwyno yn ymddangos un diwrnod cyn y dyddiadau cyflwyno bob tro ac nid oes modd eu diffodd fel mathau eraill o hysbysiadau gwthio.

Pan fydd hyfforddwr yn newid dyddiadau cyflwyno, cynhyrchir hysbysiad gwthio Prawf yn Ddyledus newydd. Nid yw’r hysbysiad gwthio yn dweud bod y dyddiadau cyflwyno wedi newid.