Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

O'r llywio sylfaenol yn y Profiad Ultra, mae Tudalen y Sefydliad bob tro o fewn cyrraedd. Tudalen y Sefydliad yw'r adnodd hanfodol ar gyfer eich cymuned academaidd. Dewch o hyd i adnoddau, dolenni defnyddiol, a chynnwys pwysig arall yn ymwneud â'ch sefydliad.

Dewiswch Tudalen y Sefydliad  yn y llywio sylfaenol i weld y modiwlau sydd ar gael yn eich sefydliad.

Eich sefydliad sy'n rheoli pa dudalen rydych yn ymweld ag yn gyntaf ar ôl i chi fewngofnodi.


Anatomeg Tudalen y Sefydliad

Gall eich sefydliad bersonoli Tudalen y Sefydliad i gynnwys gwahanol logo a delwedd baner. Mae enw'ch sefydliad hefyd yn ymddangos ar dop y dudalen. 

Mae'r modiwlau'n ymddangos o dan y faner a'r wybodaeth am y sefydliad. Mae dau fath o fodiwl: Dolenni Defnyddiol a Chynnwys Personol.

Mae modiwl Dolenni Defnyddiol yn rhestr o ddolenni mae'ch sefydliad eisiau eu rhannu yn ymwneud â phwnc, digwyddiad neu thema. Gall modiwl Dolenni Defnyddiol gynnwys  delwedd baner, teitl a disgrifiad hefyd. Y pedair dolen gyntaf yn y rhestr yn ymddangos yn y modiwl. I weld yr holl ddolenni, dewiswch Dangos y Cyfan. Bydd panel yn agor gyda rhestr o'r holl ddolenni sy'n gynwysedig yn y modiwl hwnnw.

Mae modiwl Cynnwys Personol yn ymddangos mewn modd gwahanol gan ddibynnu ar sut mae'ch sefydliad wedi'i osod. Gall y modiwl hwn gynnwys testun, dolenni, delweddau a fideos. Mae'r modiwl hwn hefyd yn gallu cynnwys offer allanol a ddefnyddir gan eich sefydliad.


Beth sy'n ymddangos ar Dudalen y Sefydliad?

Tudalen y Sefydliad yw lle gallwch ddod o hyd i adnoddau gwerthfawr ar gyfer eich sefydliad, ond nid yw'n siop un stop. Gwiriwch Dudalen y Sefydliad yn rheolaidd i weld y wybodaeth ddiweddaraf.

Sicrhewch eich bod yn edrych ar ardaloedd eraill er mwyn cadw i fyny gyda'ch cyrsiau.