Peidiwch â cholli unrhyw beth!

Nid yw'n hawdd jyglo gwahanol gyfrifoldebau. Defnyddiwch y calendr i gadw cofnod o aseiniadau sydd ar ddod, digwyddiadau a dyddiadau dyledus eraill.

Nid yw eitemau nad sy'n cael eu graddio gyda dyddiadau dyledus, megis tasgau, yn ymddangos yng nghalendr y cwrs yn awtomatig.

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i fideo calendr "Ultra".


Chwilio a llywio'r calendr

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am gymorth ar ddod o hyd i'r calendr.

Gallwch fynd i'r calendr o'ch cwrs, o'r panel Offer ar dab Fy Sefydliad, neu o ddewislen Fy Blackboard.

 1. Edrychwch ar ddigwyddiadau yn ôl diwrnod, wythnos, neu fis.
 2. Defnyddiwch y saethau i lywio i fis arall.
 3. Dewiswch y plws (+) i greu digwyddiad newydd. Gallwch hefyd ddewis dyddiad i greu digwyddiad. Dynodwch y digwyddiad i'r calendr priodol, dewiswch y dyddiad a'r amser, ac ychwanegwch ddisgrifiad.

  Ni all myfyrwyr greu digwyddiad ar galendr cwrs a sefydliad.

 4. Dewiswch ddigwyddiad i'w reoli. Gallwch hefyd ddewis a llusgo digwyddiad i newid y dyddiad.
 5. Dangoswch y calendrau rydych am eu dangos, fel sefydliad, personol, neu gwrs. Yn ôl rhagosodiad, mae'r holl galendrau'n weladwy. Gallwch newid lliw pob calendr i weddu i'ch dewis ac i benderfynu'n hawdd pa ddigwyddiadau sy'n cyfateb i bob calendr.

  Mae pob digwyddiad sefydliad yn ymddangos yng nghalendr y sefydliad. Mae pob digwyddiad cwrs, fel aseiniadau sydd i'w cyflwyno, yn ymddangos yng nghalendr y cwrs. Bydd cyrsiau rydych yn eu cuddio ym modiwl Fy Nghyrsiau ar y dudalen Fy Sefydliad hefyd yn cael eu cuddio yn y rhestr Calendrau.

 6. Cael URL iCal i fewngludo eich calendr Blackboard Learn i mewn i raglen galendr allanol, fel Google Calendar. Ar ôl i URL iCal Learn gael ei gosod mewn calendr allanol, fe'i diweddarir yn ddeinamig gyda digwyddiadau calendr Learn newydd.

  Efallai bydd digwyddiadau yn cymryd hyd at 24 awr cyn ymddangos yn eich calendr allanol. Nid oes modd mewngludo calendrau allanol i galendr Blackboard Learn.


Dewis eich gwedd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar weddau calendrau.

Mae'r calendr yn arddangos gwedd gyfun o holl ddigwyddiadau calendr eich sefydliad, cwrs, cyfundrefn, a phersonol. Gallwch edrych ar ddigwyddiadau yn ôl diwrnod, wythnos, neu fis. Gallwch edrych ar a threfnu digwyddiadau sydd i ddod a'r rhai yn y gorffennol i mewn i gategorïau.

Mae digwyddiadau calendr cwrs yn ymddangos i bob aelod o’r cwrs. Mae cofnodion cyffredin yn cynnwys profion sydd ar ddod, dyddiadau cyflwyno ar gyfer aseiniadau, neu ddarlithoedd arbennig. Mae eitemau cwrs sydd â dyddiadau dyledus yn ymddangos yn awtomatig yng nghalendr y cwrs. Hyfforddwyr yn unig all greu digwyddiadau calendr cwrs.

Gallwch ddewis diwrnod cyntaf eich wythnos trwy newid eich gosodiadau personol yn Fy Blackboard. Gallwch hefyd ddewis o bedair gwedd arddangos calendr:

 • Gregoraidd yn unig
 • Ar fformat Gregoraidd gyda throsiad dyddiad Hijri mewn cromfachau
 • Hijri yn unig
 • Ar fformat Hijri gyda throsiad dyddiad Gregoraidd mewn cromfachau

Creu digwyddiad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar greu digwyddiad calendr.

 1. Dewiswch y botwm plws (+) neu dewiswch ddyddiad penodol i greu digwyddiad.
 2. Teipiwch Enw'r Digwyddiad Newydd.
 3. Dewiswch galendr i gysylltu'r digwyddiad ag ef, megis eich calendr personol.

  Hyfforddwyr a gweinyddwyr yn unig all ychwanegu digwyddiadau at galendrau'r cwrs a sefydliad.

 4. Dewiswch yr amserau Dechrau a Gorffen.
 5. Teipiwch Ddisgrifiad y Digwyddiad. Mae cyfyngiad o 4,000 nod i ddisgrifio digwyddiad.
 6. Dewiswch Cadw.

Creu digwyddiad ailadroddus

Gallwch greu digwyddiadau ailadroddus trwy ddewis y blwch ticio Ailadrodd. Mae'r opsiynau yn y tabl yn disgrifio pan fydd y digwyddiad yn ailadrodd.

Digwyddiadau sy'n ailadrodd a gefnogir
Ailadrodd OpsiynauDisgrifiad
DyddiolDigwyddiad sy'n gorffen ar ôl nifer penodol o droeon -NEU- ar ddyddiad penodol.
Ailadrodd WythnosolMae'n ailadrodd digwyddiad ar ddiwrnod yr wythnos. Mae digwyddiad yn gorffen ar ôl X gwaith -NEU- ar ddyddiad penodol.
Ailadrodd MisolMae'n ailadrodd digwyddiad ar ddyddiad o'r mis (1-31) neu ddydd o'r wythnos (Sul gyntaf, ail Lun, ac ati) a gefnogir. Mae digwyddiad yn gorffen ar ôl X gwaith-NEU- ar ddyddiad penodol.
Ychwanegu mewn Swmp (Cyfres)Crëwch gyfres gyda'r opsiynau ailadrodd.
Dileu mewn Swmp (Cyfres)Dilëwch y gyfres gyfan a grëwyd gan ddefnyddio'r opsiynau ailadrodd.
Golygu EnghraifftGolygwch enghraifft o'r gyfres. Os ydych chi'n newid dyddiad/amser yr achlysur, mae gan yr enghraifft benodol honno eicon "wedi torri" i ddangos nad yw'n cydymffurfio â rheolau'r gyfres wreiddiol bellach.

Nid yw newid enw neu ddisgrifiad achlysur yn torri'r achlysur o'r gyfres.

Golygu Cyfres (Cyfyngiad y Gwyddys Amdano)Ar yr adeg hon ni allwch olygu'r gyfres. Ar ôl i chi greu cyfres, gallwch swmp-ddileu neu wneud newidiadau i achlysur unigol.

Golygu neu ddileu digwyddiad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar olygu digwyddiad.

Eisiau newid neu ddileu digwyddiad?

 1. Dewch o hyd i'r digwyddiad yn y brif wedd calendr.
 2. Dewiswch y digwyddiad i'w olygu neu i'w ddileu.
 3. Dewiswch a llusgo digwyddiad i ddyddiad arall yn y brif wedd er mwyn newid dyddiad y digwyddiad. Mae amser y digwyddiad a'r calendr y mae'n gysylltiedig ag ef yn aros yr un peth.
 4. Gallwch hefyd ddewis a llusgo digwyddiad o'r brif wedd i ddyddiad arall ar y wedd fisol lai er mwyn newid y dyddiad.

Video: Use the Calendar in the Ultra Experience


ULTRA: Watch a video about the calendar

Doesn't seem familiar? Jump to the "Original" calendar video.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Use the calendar explains how to use the calendar to keep track of your events and due dates.


ULTRA: Chwilio a llywio'r calendr

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am ddod o hyd i'r calendr.

O'r calendr hollgynhwysol yn y rhestr lle mae eich enw'n ymddangos, gallwch weld eich holl ddyddiadau dyledus a chyfarfodydd sydd ar y gweill ar draws eich cyrsiau — y cyfan yn yr un lle.

Yn eich calendr, gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth hon ar ddigwyddiadau:

 • Oriau swyddfa. Mae'r apwyntiadau hyn yn ymddangos yn awtomatig ar y calendr pan mae hyfforddwr yn eu hychwanegu at gwrs.
 • Dyddiadau dyledus. Mae dyddiadau dyledus aseiniadau'n ymddangos yn awtomatig ar eich calendr.

Gwiriwch galendr eich cwrs

Pan fyddwch yn cael mynediad at y calendr o'r tu mewn i gwrs, mae'n dangos digwyddiadau ar gyfer y cwrs hwnnw yn unig, Dewiswch eicon y calendr o far llywio'r cwrs.

Mae gwedd cwrs y calendr yn dangos dyddiadau dyledus, amserlen y cwrs, oriau swyddfa, a chyfarfodydd a digwyddiadau penodol i'w cwrs. Pan mae'ch hyfforddwr yn creu cynnwys gyda dyddiad dyledus, mae'n ymddangos yn awtomatig yn y calendr.

Mae'r holl ddigwyddiadau o fewn cwrs penodol yn ymddangos yn y calendr cyffredinol. Gallwch newid i'r darlun mwy trwy gael mynediad at eich calendr cyffredinol o'r rhestr lle mae'ch enw yn ymddangos.


ULTRA: Dewis eich gwedd

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran "Gwreiddiol" am ddewis gwedd eich calendr.

 • Dewiswch Diwrnod neu Mis i chwyddo i mewn i dasg un diwrnod neu gynllunio am yr wythnosau i ddod.
 • Dewiswch Dyddiadau Dyledus i weld eich terfynau amser sydd ar y gweill.
 • Dewiswch eicon y gêr yn y gornel dde ar dop y dudalen i ddewis y calendrau yr ydych eisiau eu gweld.

ULTRA: Creu a golygu digwyddiad

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am greu digwyddiad calendr.

Ychwanegwch ddigwyddiadau i'ch calendr personol trwy ddewis Calendr o'r rhestr lle mae'ch enw yn ymddangos. Dewiswch yr arwydd plws ac ychwanegwch deitl, dyddiad, amser a lleoliad digwyddiad.

Dewiswch deitl digwyddiad a wnaethoch ei ychwanegu i newid ei fanylion.

Gallwch symud a dileu digwyddiadau yn eich calendr. Llusgwch a gollwng digwyddiadau personol i newid amserau neu ddileu digwyddiadau personol diangen. Ni allwch ddileu na symud digwyddiadau a ychwanegwyd gan eich hyfforddwr.


ULTRA: Rhannu'ch calendr

Mae'ch amserlen yn gymysgedd o ymrwymiadau academaidd a phersonol. I'ch helpu cadw llygad ar bopeth sy'n digwydd, mae rhoi popeth ar un calendr yn helpu.

Gallwch rannu'ch calendr Blackboard Learn â gwasanaethau allanol fel y bydd eich digwyddiadau cwrs yn ymddangos gyda digwyddiadau eraill.

Ni allwch rannu calendrau ar gyfer cyrsiau unigol. Pan fyddwch yn rhannu'ch calendr, bydd digwyddiadau ar gyfer pob un o'ch cyrsiau yn ymddangos.

 1. Dewiswch Calendr yn y ddewislen lle mae'ch enw yn ymddangos yn gyntaf.
 2. Dewiswch Gosodiadau, a gynrychiolir gan eicon gêr.
 3. Agorwch y ddewislen Mwy o Opsiynau nesaf at Gosodiadau Calendr.
 4. Dewiswch Rhannu Calendr.
 5. Yn y ffenestr, copïwch ddolen y calendr. Rhannwch yr URL â ffynonellau dibynadwy yn unig.

Pan fyddwch yn cysylltu'ch calendr Blackboard Learn â chalendr allanol, bydd pob digwyddiad cwrs yn ymddangos am flwyddyn yn y gorffennol ac yn y dyfodol.

Ychwanegu calendr at iCal

I rannu'ch calendr Blackboard Learn ag iCal, byddwch yn ei ychwanegu fel tanysgrifiad calendr.

 1. Agorwch iCal ar eich Mac.
 2. Ewch i Ffeil > Tanysgrifiad Calendr Newydd.
 3. Gludwch ddolen y calendr Blackboard Learn a dewiswch Tanysgrifio.
 4. Rhowch enw'r calendr ac addasu gosodiadau eraill. Yn y maes Lleoliad, dewiswch iCloud os ydych eisiau i'r calendr ymddangos ar eich dyfeisiau Appl eraill megis iPhone neu iPad.
 5. Dewiswch Iawn i orffen gosod.

Rhagor am danysgrifio i galendrau ar Mac

Ychwanegu calendr at Calendr Google

Rhannu'ch calendr Blackboard Learn â Calendr Google i weld pob digwyddiad mewn un lle.

 1. Agorwch eich calendr Google ar gyfrifiadur.
 2. Nesaf at Ychwanegu calendr, pwyntiwch i Ychwanegu calendrau eraill a dewiswch O URL yn y ddewislen.
 3. Gludwch ddolen y calendr Blackboard Learn a dewiswch Ychwanegu calendr i orffen gosod.
 4. Agorwch osodiadau'r calendr i'w ailenwi ac addasu'r gosodiadau rhannu a hysbysiadau.

Rhagor am ychwanegu calendrau allanol at Calendr Google


ULTRA: Ychwanegu calendr allanol

Os yw'n well gennych ddefnyddio calendr Blackboard Learn, gallwch hefyd ychwanegu ffeil calendr allanol at eich calendr Blackboard Learn fel bydd digwyddiadau cwrs yn ymddangos gyda’ch digwyddiadau eraill.

 1. Dewiswch Calendr yn y ddewislen lle mae'ch enw yn ymddangos yn gyntaf.
 2. Dewiswch Gosodiadau, a gynrychiolir gan eicon gêr.
 3. Agorwch y ddewislen Mwy o Opsiynau nesaf at Gosodiadau Calendr.
 4. Dewiswch Ychwanegu Calendr.
 5. Yn y ffenestr, llusgwch a gollwng eich ffeil calendr. Gallwch glicio i uwchlwytho'r ffeil hefyd. Cefnogir ffeiliau ICS yn unig.
 6. Bydd enw'r ffeil yn ymddangos yn y ffenestr. Os ddewisoch y ffeil anghywir neu ydych am newid eich detholiad, dewiswch yr eicon Dileu, a gynrychiolir gan fin sbwriel.
 7. Dewiswch Ychwanegu Calendr i orffen a mewnforio digwyddiadau.

Pan fyddwch yn ychwanegu'ch calendr allanol at Blackboard Learn, bydd digwyddiadau yn ymddangos am flwyddyn yn y gorffennol ac yn y dyfodol. Mae’r digwyddiadau wedi’u grwpio o dan Fy Nghalendr Personol i ddangos eich bod wedi’u hychwanegu eich hun. Ni fydd y digwyddiadau yn cyfeirio at y calendr neu enw'r ffeil uwchlwythoch.

Gallwch olygu neu ddileu digwyddiadau rydych yn eu huwchlwytho yn union fel unrhyw ddigwyddiad arall rydych yn ei ychwanegu.

Beth yw ICS?

Mae ICS yn cyfeirio at fath o ffeil calendr wedi’i safoni sy’n caniatáu i chi allforio a mewnforio ffeiliau rhwng rhaglenni gwahanol. Mae’r ffeiliau hyn yn defnyddio .ics ar ddiwedd enw'r ffeil. Mae nifer o raglenni calendr poblogaidd, gan gynnwys Google Calendar ac Apple Calendar yn defnyddio'r safon ICS.