Mae cyhoeddiadau'n rhoi gwybodaeth bwysig, sy'n sensitif o ran amser.

Gallwch weld cyhoeddiadau'r sefydliad a’r cwrs a bostiwyd gan eich sefydliad a’ch hyfforddwyr yn hawdd.

Dod o hyd i'ch cyhoeddiadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am ddod o hyd i gyhoeddiadau.

Gallwch gael mynediad at eich cyhoeddiadau ar y tab Fy Sefydliad neu ar Hafan y cwrs. Cyflwynir gwybodaeth mewn blychau a enwir yn fodiwlau, megis Fy Nghyhoeddiadau. Mae'r system yn cynhyrchu'r wybodaeth ym mhob modiwl.

Efallai byddwch hefyd yn derbyn hysbysiadau am gyhoeddiadau a gall eich hyfforddwr anfon e-byst am gyhoeddiadau cwrs pwysig.

Tab Fy Sefydliad

Gall cyhoeddiadau ymddangos ym mwy nag un modiwl ar y tab Fy Sefydliad. Efallai bydd eich sefydliad yn ail-enwi’r tab Fy Sefydliad i gyd-fynd ag enw'ch sefydliad neu dynnu modiwl.

Mae cyhoeddiadau diweddar yn ymddangos fel dolenni. Os ychwanegodd eich sefydliad gyhoeddiadau ar draws y system, ymddengys y cyhoeddiadau hyn yn gyntaf yn y modiwl Fy Nghyhoeddiadau. Trefnir cyhoeddiadau cwrs yn ôl enw'r cwrs.

Pan ddewiswch ddolen cyhoeddiad, bydd y brif dudalen Cyhoeddiadau yn agor. Ar frig y dudalen, gallwch hidlo'ch cyhoeddiadau yn ôl Sefydliad, Cyrsiau & Chyfundrefnau, a Gweld y Cyfan. Defnyddiwch y ddewislen ychwanegol i fireinio’ch canlyniadau hidlo.

Hafan y Cwrs

Mae’r Hafan yn dudalen modiwl cwrs. Gall eich hyfforddwr ailenwi neu ddileu'r dudalen hon, a chreu tudalennau modiwl cwrs eraill. Mae'ch hyfforddwr hefyd yn dewis pa fodiwlau sy'n ymddangos.

Yn y modiwl Fy Nghyhoeddiadau, mae cyhoeddiadau yn ymddangos ar gyfer y cwrs rydych ynddo yn unig. Ni fydd cyhoeddiadau'r sefydliad yn ymddangos. Mae cyhoeddiadau diweddar yn ymddangos fel dolenni. Dewiswch gyhoeddiadau neu rhagor o gyhoeddiadau... i weld rhestr lawn o gyhoeddiadau cwrs. Ar frig y dudalen, gallwch hidlo’ch cyhoeddiadau yn ôl Sefydliad a Cwrs.

Rhagor am Hafan y cwrs


ULTRA: Canfod eich cyhoeddiadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Gwreiddiol" am ddod o hyd i gyhoeddiadau.

Os yw’ch sefydliad yn defnyddio’r profiad Ultra, bydd cyhoeddiadau yn ymddangos yn yr adran Heddiw o’r ffrwd gweithgarwch. Gall cyhoeddiadau hefyd ymddangos ar y sgrin mewngofnodi.


ULTRA: Cyhoeddiadau cwrs

Mae cyhoeddiadau cwrs newydd yn ymddangos yn syth pan fyddwch yn mynd i mewn i gwrs. Ar ôl i chi ddarllen cyhoeddiad, dewiswch Diystyru i barhau i dudalen Cynnwys y Cwrs. Gallwch hefyd weld cyhoeddiadau cwrs ar gyfer unrhyw grwpiau cwrs y mae angen i chi ymuno â nhw.

Mae cyhoeddiadau cwrs yn ymddangos yn yr adran Heddiw neu Diweddar o’r ffrwd gweithgarwch yn seiliedig ar bryd mewngofnodoch. Mae’r cyhoeddiad yn diflannu o’ch ffrwd gweithgarwch pan fyddwch yn ei ddiystyru yn y cwrs.

Gallwch weld cyhoeddiadau blaenorol ar y dudalen Cyhoeddiadau Cwrs. Yn y panel Manylion & Gweithgareddau, ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch Gweld archif yn yr adran Cyhoeddiadau. Gallwch weld pob cyhoeddiad sydd ar gael. Gallwch chwilio am gyhoeddiad penodol neu didoli yn ôl teitl neu ddyddiad cyhoeddi.

Gall eich hyfforddwr ddewis dangos cyhoeddiad am gyfnod penodol o amser. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i gyhoeddiad yn yr archif, efallai ei bod yn un cudd.