Mae Fy Nghyhoeddiadau yn fodiwl ddiofyn yn Blackboard Learn, ac yn un o'r ardaloedd cyntaf y welwch chi wrth i chi gael mynediad at eich cyrsiau. Pan fyddwch yn agor dolen cyhoeddiad, byddwch yn mynd i'r brif dudalen Cyhoeddiadau.

Canfod eich cyhoeddiadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar ddod o hyd i raddau.

Gallwch gael mynediad at eich cyhoeddiadau mewn modiwl ar dab Fy Sefydliad neu ar Hafan y Cwrs. Mae cyhoeddiadau diweddar yn ymddangos fel dolenni.

Ar dop y dudalen, gallwch hidlo'ch cyhoeddiadau fesul Sefydliad, Cwrs, a Gweld y Cyfan.


ULTRA: Canfod eich cyhoeddiadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Original" am gymorth ynghylch dod o hyd i gyhoeddiadau.

Os ydych sefydliad yn defnyddio Ultra experience, bydd cyhoeddiadau yn ymddangos yn adran Heddiw y Ffrwd Digwyddiadau. Gall cyhoeddiadau hefyd ymddangos ar y sgrin mewngofnodi.


ULTRA: Cyhoeddiadau cwrs

Mae cyhoeddiadau cwrs newydd yn ymddangos yn syth pan fyddwch yn mynd i mewn i gwrs. Ar ôl i chi ddarllen cyhoeddiad, dewiswch Diystyru i barhau i dudalen Cynnwys y Cwrs.

Mae cyhoeddiadau cwrs yn ymddangos yn adran   Heddiw  neu Diweddar y Ffrwd Gweithgarwch gan ddibynnu ble mewngofnodoch chi. Mae'r cyhoeddiad yn diflannu o'ch Ffrwd Gweithgarwch pan fyddwch yn ei diystyru o fewn y cwrs.

Gallwch weld cyhoeddiadau blaenorol ar dudalen Cyhoeddiadau Cwrs. Dewch o hyd i Cyhoeddiadau ar dudalen Cynnwys y Cwrs a dewiswch Gweld yr archif. Gallwch weld yr holl gyhoeddiadau sydd ar gael yn y rhestr. Gallwch chwilio am gyhoeddiad penodol neu didoli yn ôl teitl neu ddyddiad postiad.

Gall eich hyfforddwr ddewis dangos cyhoeddiad am gyfnod penodol o amser. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i gyhoeddiad yn yr archif, efallai ei bod yn un cudd.