Mae cyhoeddiadau'n rhoi gwybodaeth bwysig, sy'n sensitif o ran amser.

Gallwch weld cyhoeddiadau'r sefydliad a’r cwrs a bostiwyd gan eich sefydliad a’ch hyfforddwyr yn hawdd.

Dod o hyd i'ch cyhoeddiadau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r adran gymorth "Ultra" am gyhoeddiadau.

Gallwch gael mynediad at eich cyhoeddiadau ar y tab Fy Sefydliad neu ar Hafan y cwrs. Cyflwynir gwybodaeth mewn blychau a enwir yn fodiwlau, megis Fy Nghyhoeddiadau. Mae'r system yn cynhyrchu'r wybodaeth ym mhob modiwl.

Efallai byddwch hefyd yn derbyn hysbysiadau am gyhoeddiadau a gall eich hyfforddwr anfon e-byst am gyhoeddiadau cwrs pwysig.

Tab Fy Sefydliad

Gall cyhoeddiadau ymddangos ym mwy nag un modiwl ar y tab Fy Sefydliad. Efallai bydd eich sefydliad yn ail-enwi’r tab Fy Sefydliad i gyd-fynd ag enw'ch sefydliad neu dynnu modiwl.

Mae cyhoeddiadau diweddar yn ymddangos fel dolenni. Os ychwanegodd eich sefydliad gyhoeddiadau ar draws y system, ymddengys y cyhoeddiadau hyn yn gyntaf yn y modiwl Fy Nghyhoeddiadau. Trefnir cyhoeddiadau cwrs yn ôl enw'r cwrs.

Pan ddewiswch ddolen cyhoeddiad, bydd y brif dudalen Cyhoeddiadau yn agor. Ar frig y dudalen, gallwch hidlo'ch cyhoeddiadau yn ôl Sefydliad, Cyrsiau & Chyfundrefnau, a Gweld y Cyfan. Defnyddiwch y ddewislen ychwanegol i fireinio’ch canlyniadau hidlo.

Hafan y Cwrs

Mae’r Hafan yn dudalen modiwl cwrs. Gall eich hyfforddwr ailenwi neu ddileu'r dudalen hon, a chreu tudalennau modiwl cwrs eraill. Mae'ch hyfforddwr hefyd yn dewis pa fodiwlau sy'n ymddangos.

Yn y modiwl Fy Nghyhoeddiadau, mae cyhoeddiadau yn ymddangos ar gyfer y cwrs rydych ynddo yn unig. Ni fydd cyhoeddiadau'r sefydliad yn ymddangos. Mae cyhoeddiadau diweddar yn ymddangos fel dolenni. Dewiswch gyhoeddiadau neu rhagor o gyhoeddiadau... i weld rhestr lawn o gyhoeddiadau cwrs. Ar frig y dudalen, gallwch hidlo’ch cyhoeddiadau yn ôl Sefydliad a Cwrs.

Rhagor am Hafan y cwrs


ULTRA: Cyhoeddiadau sefydliadol

Os yw’ch sefydliad yn defnyddio’r profiad Ultra, bydd cyhoeddiadau yn ymddangos yn yr adran Heddiw o’r ffrwd gweithgarwch. Gallwch hefyd ganfod cyhoeddiadau ar y dudalen mewngofnodi.


ULTRA: Cyhoeddiadau cwrs

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am gyhoeddiadau.

Mae cyhoeddiadau'n cynnwys gwybodaeth bwysig, sy'n sensitif o ran amser.

Gall eich hyfforddwyr ddefnyddio cyhoeddiadau i rannu gwybodaeth bwysig â chi, megis nodau atgoffa am ddigwyddiadau cwrs a dyddiadau cyflwyno.

Mae cyhoeddiadau cwrs newydd yn ymddangos yn syth pan fyddwch yn mynd i mewn i gwrs. Mae angen i chi gau’r ffenestr Cyhoeddiadau Cwrs Newydd cyn i chi allu gweld cynnwys y cwrs. Ar ôl cau’r ffenestr, ni fydd yn ymddangos eto. Os yw eich hyfforddwr yn postio cyhoeddiadau newydd, bydd y ffenestr yn ymddangos eto gyda'r cyhoeddiadau newydd yn unig.

Os ydych eisiau adolygu cyhoeddiad blaenorol, dewiswch Gweld pob cyhoeddiad.

Ffrwd gweithgarwch

Mae cyhoeddiadau cwrs yn ymddangos yn yr adran Heddiw neu Diweddar o’r ffrwd gweithgarwch yn seiliedig ar bryd mewngofnodoch. Mae’r rhan fwyaf o gyhoeddiadau’n diflannu o’ch ffrwd gweithgarwch pan fyddwch yn eu gweld yn y cwrs.

Byddwch yn derbyn cyhoeddiad cwrs a hysbysiad yn y ffrwd gweithgarwch am grwpiau cwrs y mae angen i chi ymuno â nhw. Os nad ydych wedi ymuno, bydd y rhybudd yn aros yn y ffrwd gweithgarwch.

Tudalen Cynnwys y Cwrs

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs ym mhanel Manylion a Gweithrediadau, dewiswch ddolen y cyhoeddiadau. Gallwch weld pob cyhoeddiad gweithredol neu drefnu yn ôl teitl neu ddyddiad cyhoeddi. Dewiswch yr eicon Chwilio Cyhoeddiadau a theipiwch allweddeiriau i leoli cyhoeddiad penodol.

Gall eich hyfforddwr ddewis dangos cyhoeddiad am gyfnod penodol o amser. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i gyhoeddiad yn yr archif, efallai ei fod wedi dod i ben.


ULTRA: E-bostio copi o gyhoeddiad

Efallai bydd eich hyfforddwyr yn e-bostio copïau o gyhoeddiadau pwysig atoch. Byddwch yn derbyn y negeseuon e-bost hyn os oes gennych gyfeiriad e-bost yn y system. Anfonir negeseuon e-bost am gyhoeddiadau bob tro ac nid ydynt yn cael eu rheoli gan y gosodiadau hysbysiadau cyffredinol.

Yn yr e-bost, mae cynnwys a blannir yn ymddangos fel dolenni. Gallwch ddewis y dolenni i weld y cynnwys.