Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r profiad Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Gallwch ddefnyddio'r offeryn tasgau i gadw cofnod o'r gwaith ac aseiniadau sydd ar ddod. Mae gan bob tasg statws a dyddiad dyledus. Mae eich hyfforddwr yn nodi tasgau'r cwrs ac yn eu hychwanegu at y rhestr.

Gallwch ddefnyddio'r rhestr hon i gadw'ch hun ar y trywydd cywir. Efallai bydd gofyn i chi adrodd ar eich statws ar gyfer pob tasg.

Gallwch hefyd greu eich rhestr tasgau personol o'r panel Offer ar dab Fy Sefydliad. Pan fyddwch yn creu tasg bersonol, chi yw'r unig berson all ei weld.

Mae tasgau hefyd ar gael fel offeryn grŵp cwrs ar gyfer tasgau sy'n benodol i grŵp llai mewn cwrs.

Efallai byddwch yn gweld modiwl hysbysiad Rhestr Tasgau ar hafan cwrs. Mae'r modiwl hwn yn dangos gwybodaeth ar gyfer y cwrs hwnnw yn unig. I ddysgu mwy, ewch i'r Hafan.

Video: Create and Manage Tasks


Watch a video about tasks

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: How to Create and Manage Tasks explains the difference between personal and course tasks, and how to access, create, and manage tasks.

Tudalen Tasgau

Gallwch gael mynediad at y ddolen Offer o ddewislen y cwrs neu yn y modiwl tasgau ar Hafan y cwrs. Gall eich hyfforddwr hefyd ychwanegu dolen a addaswyd at dasgau ar ddewislen y cwrs.

 1. Dewiswch ddolen tasg i weld y disgrifiad.
 2. Gall eich hyfforddwr neilltuo tasgau yn ôl lefel blaenoriaeth:
  • Eicon blaenoriaeth uchel: Ebychnod
  • Blaenoriaeth arferol: Dim eicon
  • Eicon blaenoriaeth isel: Saeth yn pwyntio i lawr
 3. Dewiswch bennawd colofn i sortio colofn.
 4. Yn newislen tasg, gallwch ddewis statws:
  • Heb Ddechrau
  • Ar y Gweill
  • Cwblhawyd