Ymuno â chyfarfod

Dewiswch enw'r cyfarfod neu copïwch URL y cyfarfod a’i gludo mewn porwr gwe.

Dewiswch sut rydych eisiau ymuno â'r cyfarfod, yn yr ap neu ar y we.

Efallai bydd angen i chi roi caniatâd i ddefnyddio'ch camera a microffon. Dewiswch Caniatáu i fynd ymlaen.

Ffurfweddwch osodiadau eich cyfarfod a rhowch eich enw os gofynnir i chi wneud hynny.

Os rydych yn cyflwyno cyfarfod, dylai'ch enw ymddangos yn y maes testun yn barod. Nid oes angen i chi ei deipio eto.

Dewiswch Ymuno nawr.