Yn y bwrdd trafod, gallwch chwilio am destun penodol, megis brawddeg, gair, neu ran o air.

Chwiliwch trafodaethau

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i adran gymorth "Ultra" am fanylion ar chwilio mewn trafodaeth.

 1. Ewch i’r bwrdd trafod, fforwm, neu edefyn a dewis Chwilio.
 2. Teipiwch eich ymholiad chwilio, fel gair neu ymadrodd, yn y blwch Chwilio.
 3. Yn y rhestr, dewiswch faes i’w chwilio:
  • Cylch Trafod Presennol
  • Pob Fforwm yn y Cwrs
  • Fforwm Presennol
  • Edefyn Presennol

   Mae’r dewisiadau yn seiliedig ar ble ddechreuodd eich chwilio. Ni fyddwch yn gweld canlyniadau o fyrddau trafod grwpiau oni bai eich bod yn aelod o'r grŵp hwnnw.

 4. I gyfyngu’ch canlyniadau chwilio ymhellach, dewiswch y blychau gwirio Cyn ac Ar ôl i alluogi’r dewisiadau dyddiad ac amser. Teipiwch ddyddiadau ac amseroedd yn y blychau neu defnyddiwch y Calendr Dewis Dyddiad a Dewislen Dewis Amser i ddewis dyddiadau ac amseroedd.
 5. Dewiswch Mynd.

Ar y dudalen Canlyniadau Chwilio, gallwch bori a darllen y canlyniadau. Dewiswch y Rhagolwg Argraffu i agor y dudalen mewn ffenestr newydd mewn fformat sy’n addas ar gyfer argraffydd. Bydd postiadau yn cyhoeddi yn y drefn maent yn ymddangos ar y dudalen. Gallwch hidlo a sortio postiadau gyda'r swyddogaeth Hidlo a'r opsiynau Sortio yn ôl a Trefnu.

Ar y dudalen hon, gallwch hefyd ateb i bostiadau a marcio postiadau wedi eu darllen neu heb eu darllen. I weld y postiad mewn cyd-destun, gydag unrhyw ymatebion, dewiswch deitl uwchgysylltiedig y postiad i lwybro i dudalen y llinyn.

Mwy ar sut i ymateb i bostiad trafodaeth


Casglu postiadau

Os yw llinyn yn cynnwys llawer o bostiadau, gallwch leilhau’r rhestr gyda’r swyddogaeth Casglu. Wedi i chi gasglu postiadau, gallwch eu hidlo, eu trefnu a'u hargraffu. Gallwch hefyd ddefnyddio’r swyddogaeth Casglu ar y dudalen fforwm i gasglu’r holl bostiadau a wneir i edeifion gwahanol.

 1. Mewn fforwm, agorwch edefyn.
 2. Dewiswch y blychau gwirio wrth ochr y postiadau y dymunwch eu casglu. Os oes gan bostiad ymatebion a'ch bod eisiau iddynt ymddangos ar y dudalen gasglu, dewiswch y blychau ticio ar gyfer y postiadau hynny hefyd.
 3. Ar frig y rhestr, ewch i mewn i ddewislen Gweithrediadau Neges a dewiswch Casglu.

Dymuno dewis pob un ond ychydig o bostiadau mewn rhestr hir mewn llinyn? Gallwch arbed amser gyda Dewis: Bopeth ac yna cliriwch y blychau gwirio ar gyfer y postiadau nad oes eu hangen arnoch.


Hidlwch a threfnwch bostiadau

I gyfyngu ar eich canlyniadau chwilio neu drefnu casgliad, gallwch ddefnyddio’r swyddogaethau hidlydd a threfnu. Os ydych chi’n argraffu’r postiadau wedi i chi hidlo neu drefnu, maen nhw’n argraffu yn y drefn yr ymddangosant ar y dudalen.

Os nad yw awdur neu awduron rhai o’r postiadau bellach wedi cofrestru ar eich cwrs, efallai y bydd y postiadau yn ymddangos allan o drefn.

Hidlo

 1. I hidlo postiadau ar dudalen Canlyniadau'r Chwilio neu Casgliadau, dewiswch Hidlo i ehangu'r maes. Dewiswch opsiynau o’r rhestr:
  • Awdur: Dewiswch Bopeth neu dewiswch awdur.
  • Statws: Dangoswch Bopeth neu dewiswch statws.
  • Darllenwch Statws: Dewiswch Dangoswch Bopeth, Darllenwch, neu Unread postiadau.
  • Tagiau: Dangoswch Bob Tag neu dewiswch dag. Mae angen i'ch hyfforddwr alluogi swyddogaeth tag ar lefel fforwm er mwyn i'r opsiwn hidlo hwn ymddangos.
 2. Dewiswch Ewch i gymhwyso’r dewisiadau. Gallwch drefnu’r canlyniadau ymhellach gyda’r opsiynau Didolwch Wrth a Trefn.
 3. Dewiswch X i gau’r maes Hidlydd.

Didoli

 1. I ddidoli postiadau ar y dudalen Canlyniadau Chwilio neu Gasglu, ewch i ddewislen Didolwch yn ôl
 2. Dewiswch opsiwn o’r rhestr:

  Os yw'ch hyfforddwr wedi galluogi sgorio postiadau, gallwch hefyd sortio yn ôl Sgôr Cyffredinol.

  • Enw Olaf yr Awdur
  • Enw Cyntaf yr Awdur
  • Pwnc
  • Dyddiad y Post Diwethaf
  • Trefn Edefynnau
 3. Ewch i mewn i ddewislen Trefn a didolwch bostiadau mewn trefn esgynnol neu ddisgynnol.

Trywyddion wedi'u tagio

Mae tagiau yn labeli testun sy’n gweithredu fel nodau llyfr. Gallwch hidlo a chwilio postiadau gyda thagiau, ond ni allwch greu tagiau.

Ar y dudalen fforwm, mae pob tag yn ymddangos yn y golofn Tagiau, sydd ddim ond yn weladwy yng Ngwedd Rhestr. I hidlo’r rhestr o linynnau gyda thag, dewiswch Tagiau a dewiswch dag i arddangos neu Dangos Pob Tag. Ar ôl i chi wneud dewis, dim ond yr edeifion sydd â’r tag dewisol sy’n ymddangos ar dudalen y fforwm. Gallwch hefyd hidlo'r rhestr gyda thag yn y golofn Tagiau.


ULTRA: Chwilio mewn trafodaeth

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i’r help "Gwreiddiol" am chwilio mewn trafodaeth.

Nid oes rhaid i chi chwilio drwy'r drafodaeth gyfan i ddod o hyd i'r ymateb rydych yn edrych amdano. Ewch i’r drafodaeth ac ehangwch yr adran Cyfranogwyr i weld pwy sydd wedi cyfrannu neu chwilio am gyfranogwr. Dewiswch enw cyfranogwr i weld rhestr o'i ymatebion.

Os yw'ch hyfforddwr angen i chi bostio ymateb cyn i chi allu gweld gweithgarwch trafodaeth, ni fydd y rhestr Cyfranogwyr yn dangos nifer yr ymatebion tan i chi bostio ymateb.