Os yw'ch hyfforddwr yn defnyddio grwpiau i annog myfyrwyr i gydweithio ar waith cwrs, efallai bydd bwrdd trafod grŵp yn cael ei bennu i chi. Mae cynnwys y drafodaeth ar gael i aelodau'r grŵp cwrs a'ch hyfforddwr yn unig.

Trafodaethau grŵp

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Ultra" am drafodaethau grŵp.

Gall grwpiau cwrs gael cylchoedd trafod. Mae cylchoedd trafod grŵp ar gael i ddefnyddwyr sy’n aelod o’r grŵp yn unig. Os oes cylch trafod grŵp ar gael, gallwch ddod o hyd iddo yn yr adran Fy Ngrwpiau ac ar hafan y grŵp.

Rhagor am ddod o hyd i'ch grwpiau

Yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, mae cylchoedd trafod grŵp ar wahân i’r cylch trafod grŵp rheolaidd. Gall aelodau grŵp greu a rheoli eu fforymau. Gall hyfforddwyr ddewis graddio trafodaethau grŵp, ond caiff pob aelod ei raddio yn unigol.

Mwy ar fforymau


ULTRA: Trafodaethau grŵp

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i'r adran gymorth "Gwreiddiol" am drafodaethau grŵp.

Yn y Wedd Cwrs Ultra, efallai bydd eich hyfforddwr yn creu grwpiau neu’n gofyn i chi ymuno â grŵp am drafodaethau grŵp. Efallai bydd eich hyfforddwr yn graddio'ch cyfraniadau hefyd.

Nid yw trafodaethau yng Ngwedd Cwrs Ultra yn defnyddio fforymau nac edeifion.

I agor trafodaeth, dewiswch yr eicon Trafodaethau ar y bar llywio yn eich cwrs. Dewiswch y drafodaeth o'r rhestr sy'n ymddangos.

Efallai bydd eich hyfforddwr hefyd yn lleoli trafodaethau wrth ochr deunyddiau cwrs eraill ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

Sut ydw i'n gwybod os ydw i mewn grŵp?

Ar y dudalennau Cynnwys y Cwrs a Trafodaethau, mae enw'ch grŵp wedi'i restru ar ôl teitl y drafodaeth grŵp. Bydd enw eich grŵp yn ymddangos pan fyddwch yn agor y drafodaeth, ynghyd â rhestr o aelodau eich grŵp.

Pan ofynnir i chi ymuno â grŵp am drafodaethau grŵp, efallai byddwch yn gweld cyfnod cofrestru. Mae angen i chi ymuno â grŵp cyn y dyddiad cau. Os nad ydych wedi ymuno â grŵp, rhoddir gwybod i chi pan fydd y dyddiad olaf i gofrestru yn nesáu.

Gallwch hefyd weld a yw’r cyfnod cofrestru wedi agor eto neu wedi dod i ben. Cysylltwch â'ch hyfforddwr os nad ydych wedi ymuno â grwp cyn y dyddiad olaf i gofrestru.

Dewiswch y ddolen Ymuno â grŵp i gymryd rhan i gael mynediad at y dudalen grwpiau. Os ydych yn dewis teitl trafodaeth grŵp, bydd tudalen yn agor gyda manylion a dolenni i ymuno â grŵp. Ni allwch gymryd rhan nes ichi ymuno â grŵp.

Tudalen Grwpiau

Mae’r grwpiau y gallwch ymuno â nhw yn ymddangos ar y dudalen grwpiau. Yn seiliedig ar osodiadau’ch hyfforddwr, efallai byddwch yn gweld dolenni Dangos Aelodau sy’n arddangos enwau'r aelodau eraill a ymunodd cyn chi. Yn y golofn Nifer o fyfyrwyr, gallwch weld y nifer o aelodau sy’n gallu ymuno â phob grŵp. Efallai bydd eich hyfforddwr yn caniatáu i bob myfyriwr ymuno â phob grŵp. Er enghraifft, efallai bydd eich hyfforddwr yn caniatáu i chi ymuno â nifer o grwpiau i drafod materion cymdeithasol penodol.

Ar ôl ichi ymuno â grwp, bydd Wedi Ymuno yn ymddangos yn y rhes honno. Gallwch symud i grŵp arall tra bod y cyfnod cofrestru ar agor. Ni allwch ymuno â neu symud i grwpiau â gwaith wedi’i gyflwyno neu’r uchafswm o aelodau.

Os na allwch ymuno ag unrhyw grŵp neu os yw'r dyddiad cofrestru wedi mynd heibio, cysylltwch â’ch hyfforddwr.

On the left, the student's Group details section is open with the list of self-enrollment groups available to join. On the right, the list of self-enrollment groups shows 1) the message "Joined" in one group and 2) the option "Move to this group" in the groups available to join.

Ar ôl ymuno â grŵp, gallwch weld eich gweithgarwch grŵp a chyfranogi.


ULTRA: Trafodaethau grŵp graddedig

Os welwch wybodaeth graddio ym manylion y drafodaeth, graddir eich cyfranogiad. Bydd eich hyfforddwr yn pennu gradd ar gyfer eich cyfranogiad yn y drafodaeth gyfan, nid ar gyfer pob postiad unigol. Os yw'ch hyfforddwr wedi cysylltu cyfarwyddyd â'r drafodaeth, dewiswch Mae'r eitem hon wedi'i graddio gan ddefnyddio cyfarwyddyd i ddangos mwy o wybodaeth. Gallwch weld y meini prawf graddio cyn ichi gyfrannu.

Rhagor am le i ddod o hyd i'ch gradd ar gyfer y drafodaeth

Gweld gweithgarwch

Bob tro ichi agor trafodaeth, caiff unrhyw atebion ac ymatebion newydd eu hamlygu er mwyn dangos unrhyw weithgarwch newydd ar ôl eich ymweliad diwethaf. Gallwch hefyd ddefnyddio’r eicon Adnewyddu ar frig y drafodaeth i lwytho unrhyw atebion neu ymatebion mae aelodau'ch grŵp wedi'u postio ar ôl ichi agor y drafodaeth.

Gallwch bostio ymateb i'r neges gychwynnol neu ymateb i ymatebion aelod o'ch grŵp. Os ydych chi eisiau ailedrych ar eich ymatebion cyn i chi eu postio, gallwch ddewis Cadw Drafft.

Mwy ar ymateb i bostiadau trafodaethau