Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Ardal o'r bwrdd trafod lle mae cyfranogwyr yn trafod pwnc neu grŵp o bynciau cysylltiedig yw'r fforwm. O fewn pob fforwm, gall defnyddwyr greu edefynnau lluosog. Pan mae'ch hyfforddwr yn creu fforwm, gallant ganiatáu i chi gychwyn trywyddion neu beidio.

Tudalen fforwm

Pan fyddwch yn mynd i mewn i fforwm, bydd rhestr o edeifion yn ymddangos.

 1. Pan fo'n bosib, defnyddiwch y briwsion bara i lywio i dudalen flaenorol. Os ydych yn defnyddio swyddogaeth 'yn ôl' yn eich porwr, efallai byddwch yn gweld gwallau llwytho tudalen.
 2. O fewn fforwm, efallai byddwch hefyd yn gallu creu trywyddion, gweld gwybodaeth raddedig, casglu trywyddion, a chwilio cynnwys.
 3. Defnyddiwch y blychau ticio i ddewis mwy nag un trywydd a chyflawni gweithrediadau megis Casglu neu Marcio fel wedi Darllen.
 4. Dewiswch deitl edefyn i ddarllen y postiadau. Mae teitlau trwm yn cynnwys postiadau heb eu darllen.
 5. Gallwch weld trywyddion fforwm trwy weld rhestr neu mewn golwg goeden, gyda'r postiadau i gyd wedi'u rhestru yn dilyn pob teitl trywydd.

Mwy ar fforymau a thrywyddion gyda JAWS


Tanysgrifio i hysbysiadau e-bost

Os yw'ch hyfforddwr yn rhoi caniatâd, gallwch danysgrifio i rybuddion e-bost sy'n eich hysbysu o gyhoeddiadau newydd. Eich hyfforddwr sy'n dewis os yw'r hysbysiadau ar gyfer postiadau'n cael eu gwneud ar lefel fforwm neu edefyn.

Pan fydd y nodwedd tanysgrifio i e-byst fforwm wedi'i galluogi, dewiswch Tanysgrifio ar frig y dudalen. Byddwch yn derbyn e-byst pan fydd postiadau newydd yn cael eu hychwanegu at y fforwm.

Pan mae'r nodwedd tanysgrifio i e-byst fforymau wedi'u galluogi, dewiswch un neu ragor o'r blychau ticio a dewiswch Tanysgrifio yn newislen Gweithrediadau'r Trywydd. Byddwch yn derbyn e-byst pan gaiff postiadau newydd eu gwneud i'r trywyddion a ddewiswyd.


Gweld fforwm

I weld fforwm a'r trywyddion ynddo, dewiswch enw fforwm ar dudalen y Bwrdd Trafod. Gallwch weld cynnwys y fforwm naill ai ar ffurf rhestr neu ar ffurf coeden. Mae’r dewis hwn yn weithredol nes byddwch yn ei newid. Gallwch ei newid ar unrhyw adeg. Newidiwch y wedd ar y dudalen fforwm, yn y gornel dde uchaf.

Ar ffurf rhestr

Mae'r Ffurf Rhestr yn cyflwyno'r trywyddion mewn fformat tabl. Bydd gwahanol swyddogaethau'n ymddangos. Er enghraifft, os oes modd tanysgrifio i e-byst am y fforwm, mae swyddogaeth Tanysgrifio yn ymddangos. Mae edeifion sy'n cynnwys unrhyw bostiadau heb eu darllen yn ymddangos mewn teip trwm.

 1. Gallwch greu edeifion neu gasglu postiadau.
 2. I drefnu colofn, dewiswch bennawd y golofn.
 3. Dewiswch y blwch ticio nesaf at drywydd i ddewis eitem o ddewislen Gweithrediadau'r Trywydd. Gallwch ddewis edefynnau lluosog neu ddewis y blwch ticio yn y pennyn i ddethol pob edefyn. Mae gweithrediadau’n cynnwys:
  • Marcio trywyddion fel wedi'u darllen neu heb eu darllen.
  • Gosod neu glirio baneri. Mae llumanau yn nodi edefynnau ar gyfer sylw yn hwyrach.
  • Tanysgrifio neu ddad-dadnysgrifio i hysbysiadau e-bost ar gyfer postiadau newydd a wnaed mewn trywyddion a ddewiswyd, os yw'r nodwedd hon wedi'i halluogi.

Ar ffurf coeden

Mae Ffurf Coeden yn dangos negeseuon cychwynnol y trywydd a'r ymatebion i'r negeseuon hynny. Mae'n bosib y byddwch yn gallu creu trywyddion neu gasglu postiadau.

Ehangwch a chrebachwch edefynnau gyda’r eiconau plws a minws nesaf at y teitlau. Os bydd neges dechrau edefyn yn cynnwys postiadau heb eu darllen, bydd teitl dechrau yr edefyn yn ymddangos mewn testun trwm. Defnyddiwch swyddogaethau Cwympo'r Cyfan ac Ehangu'r Cyfan i guddio neu weld yr holl bostiadau ym mhob trywydd.

Dewiswch y blwch ticio nesaf at drywydd a dewiswch eitem o ddewislen Gweithrediadau'r Neges. Gallwch ddewis edefynnau lluosog neu ddewis y blwch ticio yn y pennyn i ddethol pob edefyn.