Gwiriwch a yw'ch porwr gwe'n gweithio'n dda gyda'ch fersiwn o Blackboard Learn.

Pan fyddwch yn defnyddio darllenydd sgrin, defnyddiwch ChromeTM a JAWS® ar Windows® a defnyddiwch Safari® a VoiceOver ar Mac® . Ewch i Hygyrchedd i ddysgu mwy am ymagwedd Blackboard at feddalwedd hygyrch.

Porwyr a gefnogir

Rhedwch y gwirydd porwr i weld a yw Blackboard Learn yn cefnogi eich porwr.

I ddysgu rhagor am bolisi cyffredinol Blackboard ar gefnogi porwyr yn ogystal â gwybodaeth am Javascript, Cwcis a meddalwedd arall, gweler Polisi Cefnogi Porwyr.

Mae diweddariadau diweddar i sawl porwr wedi cynnwys newidiadau i sut mae'r porwr yn trin cwcis trydydd parti. Efallai bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar offer gan ddarparwyr eraill sy’n integreiddio â Blackboard Learn. Os oes gennych broblemau wrth gyrchu offeryn wedi’i integreiddio ar ôl diweddariad porwr, golygwch osodiadau eich porwr i ganiatáu gwefannau i gadw a darllen data cwcis. Gallwch ddod o hyd i gyfarwyddiadau ar gyfer Chrome, Safari, Firefox, ac Edge ar-lein.

Porwyr a Gefnogir
  Fersiynau Porwyr Cyfrifiaduron Bwrdd Gwaith Fersiynau Sylfaenol Porwyr Symudol1
Chrome 87+ 33+
Edge2 87+ 46+
Firefox 78+ 33+
Safari 13+ (bwrdd gwaith, Mac OS yn unig) Ar iOS 12+

1. Mae porwyr ffônau symudol hefyd yn gallu arddangos gwedd y profiad Gwreiddiol. Ni chefnogir themâu hŷn ar y porwyr hyn, er y bydd rhai defnyddwyr yn gallu eu defnyddio'n llwyddiannus. Mae Ap Blackboard a Blackboard Instructor yn apiau cynhenid a gefnogir ar gyfer dyfeisiau symudol a thabledi sy’n rhyngweithio â gweinyddion Blackboard Learn. Mae'n bosibl y bydd gan yr apiau hyn eu gofynion eu hunain yn ymwneud â dyfeisiau.

2. Mae problem hysbys gyda Microsoft Edge wedi achosi problemau wrth atodi a chyflwyno ffeiliau Microsoft Office sydd ar agor yng nghyrsiau Blackboard Learn. I helpu atal problemau wrth gyflwyno ffeiliau, os ydych yn defnyddio Microsoft Edge, mae Learn yn eich rhybuddio y dylech gau ffeiliau cyn eu huwchlwytho. Mae’r neges ond yn ymddangos pan ddewch ar draws llif gwaith uwchlwytho ffeil mewn sesiwn Learn am y tro cyntaf.