Ar ôl i chi greu ffolder, gallwch newid ei osodiadau. Tudalen Gosodiadau Golygu yw hefyd lle byddwch yn dod o hyd i wybodaeth fanwl ar y ffolder, megis pwy greodd y ffolder, pryd grëwyd y ffolder a phryd gafodd ei olygu ddiweddaf.

Golygu priodweddau ffolder

 1. Yn y Casgliad o Gynnwys, ewch i'r ffolder sy'n cynnwys yr eitem.
 2. Dewiswch Gosodiadau Golygu o ddewislen y ffolder.
 3. Dewiswch yr opsiynau fel bo'n briodol.
 4. Dewiswch Cyflwyno.

Opsiynau sydd ar gael

Meysydd
Maes Disgrifiad
Gwybodaeth am y Ffolder
Enw’r Ffolder Edrychwch ar neu newidiwch enw'r ffolder.
URL Gwe-ffolder URL y ffolder. Gellir cyrchu'r URL hwn yn unig gan ddefnyddwyr sydd â chyfrif defnyddiwr cyfredol a breintiau i edrych ar y ffolder.
URL Parhaol Y ddolen gwe ar gyfer y ffeil hon sy'n cynnwys y dynodwr unigryw, digyfnewid ar ei chyfer ond nid ei llwybr lleoliad. Mae'r dangosyddion parhaus hyn yn golygu na fydd dolenni i'r Casgliad o Gynnwys yn torri pan fyddant yn cael eu symud.
Perchennog Mae'n arddangos enw defnyddiwr yr unigolyn sy'n gyfrifol am gynnal a chadw'r ffolder a'i chynnwys. Os yw'r maes yn nodi SYSTEM, yna fe grëwyd y ffolder hon yn awtomatig.
Crëwyd Gan Mae'n arddangos enw defnyddiwr yr unigolyn a grëodd y ffolder.
Crëwyd Ar Mae'n arddangos y dyddiad a'r amser y crëwyd y ffolder.
Golygwyd Ddiwethaf Gan Mae'n arddangos enw defnyddiwr y sawl a wnaeth newidiadau i'r eitem ddiwethaf.
Golygwyd Ddiwethaf Mae'n arddangos y dyddiad a'r amser diweddaraf y gwnaethpwyd newidiadau i'r ffolder.
Gwybodaeth am y Cwota
Maint Mae'n arddangos maint y ffolder mewn megabeitiau.
Cwota mewn Megabeitiau Nodwch gwota o le ar gyfer y ffolder mewn megabeitiau (MB). Ni all cwota o le fod yn fwy na'r cwota ar gyfer y ffolder lle bydd y ffolder newydd yn cael ei chadw. Er enghraifft, ni all y cwota ar gyfer /cyrsiau/hanes/dogfennau fod yn fwy na'r cwota ar gyfer /cyrsiau/hanes.
Cwota sydd Ar Gael Yn dangos faint o le sydd ar gael ar gyfer y rhiant ffolder. Er enghraifft, ar gyfer y ffolder /cyrsiau/hanes/dogfennau, bydd y maes hwn yn dangos y lle sydd ar gael ar gyfer /cyrsiau/hanes. Ni all y cwota ar gyfer ffolder fod yn fwy na'r lle sydd ar gael yn y ffolder a fydd yn ei gadw.
Opsiynau Cloi
Cloi Dewiswch glo ar gyfer y ffolder o'r opsiynau canlynol:
 • Dim Clo
 • Cloi’r ffolder hwn
 • Cloi’r ffolder hwn a’i holl gynnwys.

Mae clo yn diogleu'r ffolder ei hun (enw a gosodiadau) rhag newidiadau. Mae cloi'r ffolder a'i holl gynnwys yn diogleu'r ffolder ei hun yn ogystal â'r deunydd y mae'n ei chynnwys. Os cloir ffolder, ni all y defnyddiwr olygu eitemau trwy'r ffolder gwe, er enghraifft, copïo eitem yn uniongyrchol i mewn i'r ffolder gwe.

Ar y Mac, gelwir ffolder gwe yn lleoliad a rennir.

Opsiynau ar gyfer Sylwadau
Sylwadau Dewiswch opsiwn ar gyfer ymdrin â sylwadau:
 • Mae’r holl sylwadau am y ffolder hon yn breifat
 • Rhannu sylwadau am y ffolder hon
 • Rhannu sylwadau am y ffolder hon a phopeth y mae'n ei chynnwys
 • Mae’r holl sylwadau am y ffolder hon a phopeth y mae'n ei chynnwys yn breifat
Opsiynau Fersiwn
Fersiynau Dewiswch opsiwn ar gyfer rheoli pennu fersiynau:
 • Dim Fersiynau
 • Galluogi fersiynu ar y ffeiliau o fewn y ffolder hon
 • Galluogi fersiynu ar y ffeiliau o fewn y ffolder hon a'i holl is-ffolderi
Opsiynau Olrhain
Olrhain Dewiswch opsiwn olrhain ar gyfer y ffolder hon:
 • Dim Olrhain
 • Galluogi olrhain ar y ffeiliau o fewn y ffolder hon
 • Galluogi olrhain ar y ffeiliau o fewn y ffolder hon a phob un o'i his-ffolderi
Opsiynau Alinio
Aliniadau Dewiswch opsiwn alinio ar gyfer y ffolder hon:
 • Cymhwyso Aliniadau i r ffolder hon yn unig.
 • Cymhwyso Aliniadau i r ffolder hon a r ffeiliau y mae'n ei chynnwys
 • Cymhwyso Aliniadau i r ffolder hon, ei his-ffolderi a r holl ffeiliau y maent yn eu cynnwys
Opsiynau Metadata
Metaddata Dewiswch opsiwn ar gyfer rheoli metadata ar gyfer y ffolder hon:
 • Mae’r metadata yn berthnasol i’r ffolder hon yn unig
 • Cymhwyso metadata i’r ffolder hon a’r ffeiliau y mae'n ei chynnwys
 • Cymhwyso metadata i'r ffolder hon, ei his-ffolderi a r holl ffeiliau y maent yn eu cynnwys

Mae metadata'n cynnwys gwybodaeth am y ffeiliau yn y ffolder hon. Bydd ychwanegu metadata at y ffeiliau o fewn y ffolder hon a i holl is-ffolderi yn disodli unrhyw fetadata presennol.


Cloi is-ffolder

Mae ffolderi'n gallu cynnwys ffeiliau ac is-ffolderi. Wrth ddewis cloi neu datgloi ffolder, cofiwch y daw caniatâd a chloeon eitemau o'r rhiant ffolder. Os newidir clo'r eitem, gall hyn effeithio ar glo'r rhiant ffolder hefyd.

Er enghraifft, gall datgloi is-ffolder newid math y clo ar y rhiant ffolder. Os byddwch yn newid clo is-ffolder i Dim Clo o Cloi'r ffolder hwn a'i holl gynnwys, bydd y rhiant ffolder yn cael ei osod yn awtomatig i Dim Clo. Mae hyn yn digwydd hyd yn oed os mai Cloi'r ffolder hwn a'i holl gynnwys oedd gosodiad y rhiant ffolder.

Yn yr un modd, ni ddylid cloi is-ffolderi os yw rhiant ffolder eisoes wedi'i gloi. Bydd y weithred hon yn torri'r clo ar y rhiant ffolder, ac yn ei osod i Dim Clo, gan adael yr is-ffolder wedi'i gloi a'r rhiant ffolder heb glo.