Ffolderi

Mae ffolder yn storio ffeiliau a ffolderi eraill yn y Casgliad o Gynnwys. Mae'r holl ffolderi'n gynwysedig o fewn ffolderi eraill hyd at y ffolder lefel uchaf (/). Mae meysydd cynnwys cyfan yn ffolderi a gedwir o dan y ffolder lefel uchaf. Byddwch yn ymwybodol bod mynediad at y ffolder lefel uchaf fel arfer yn gyfyngedig i weinyddwyr.

Ni all ffeiliau a ffolderau mewn ardal unigol o'r Casgliad Cynnwys rannu'r un enw.

Mae'ch sefydliad yn pennu cwota maint pob ffolder er mwyn atal twf heb ei reoli. Mae cwotâu maint wedi eu diffinio ar gyfer pob ffolder, ond maent yn hyblyg i roi cwota mwy i rai is-ffolderau na rhai eraill.


Ffeiliau

Mae'r Casgliad o Gynnwys hefyd yn storio ffeiliau, sydd ar gael yn awtomatig i'r defnyddiwr a ychwanegodd y ffeil. I rannu'r ffeil â defnyddwyr eraill, mae angen caniatadau priodol arnynt. Mae swyddogaethau caniatâd, sylwadau a metaddata yn gweithio yn yr un modd ar gyfer ffeiliau a ffolderi. Mae ffeiliau'n cynnwys nifer o nodweddion rheoli eraill nad ydynt yn cael eu defnyddio ar gyfer ffolderi.


Rheoli ffeiliau a ffolderi

Yn dibynnu ar y caniatâd sydd gennych ar gyfer ffeil neu ffolder, mae'n bosib y byddwch yn gweld yr opsiynau canlynol yn newislen yr eitem.

Os nad ydych yn gweld un o'r opsiynau hyn, mae'n bosib eu bod wedi'u hanalluogi ar gyfer y ffeil neu ffolder hwnnw. Dewiswch Golygu Gosodiadau yn newislen yr eitem i newid yr opsiynau sydd ar gael.

Rhagor am sut i olygu priodweddau ffolder

Rhagor am sut i reoli ffeiliau yn y Casgliad o Gynnwys

 • Sylwadau: Testun ystorfa sylwadau gan ddefnyddwyr. Mae sylwadau'n farn neu gyfarwyddiadau ynghylch cynnwys eitem neu ffolder.
 • Trwyddedau: Caiff trwyddedau eu creu ar gyfer eitem i ganiatáu i unrhyw un gael mynediad a reolir at eitem, hyd yn oed y sawl heb gyfrif defnyddiwr. Pan fyddwch yn edrych ar gynnwys trwy drwydded, ni all y gwyliwr gyrchu meysydd eraill y Casgliad o Gynnwys. Mae pasys yn gallu rhoi caniatâd darllen yn unig neu ganiatâd darllen/ysgrifennu er mwyn caniatáu cydweithio. Mae trwyddedau yn ffordd wych o rannu ffeil â rhywun nid oes modd iddynt gael mynediad at y Casgliad o Gynnwys trwy ddarparu mynediad uniongyrchol iddynt at y ffeil gan ddefnyddio URL allanol.

  Mwy am drwyddedau

 • Caniatâd: Mae caniatâd yn ffordd hawdd i rannu cynnwys tra'n ei ddiogelu rhag newidiadau heb awdurdod. Mae caniatâd yn galluogi defnyddwyr i ddarllen a pherfformio gweithrediadau ar eitemau a ffolderi a ychwanegir at y Casgliad o Gynnwys. Mae'n rhaid i berchennog yr eitem roi caniatâd i ddefnyddwyr gyrchu cynnwys yn uniongyrchol o'r Casgliad o Gynnwys a hefyd trwy ddolenni mewn cyrsiau a phortffolios.

  Mae'r caniatâd canlynol ar gael o fewn y Casgliad o Gynnwys:

  • Darllen: Mae gan ddefnyddwyr y gallu i edrych ar eitemau neu ffolderi.
  • Ysgrifennu: Mae gan ddefnyddwyr y gallu i wneud newidiadau i eitemau a ffolderi.
  • Tynnu: Mae gan ddefnyddwyr y gallu i ddileu eitemau o'r ffolder neu'r ffolder ei hun.
  • Rheoli: Mae gan ddefnyddwyr y gallu i reoli priodweddau a gosodiadau eitemau a ffolderi.

  Mwy ar ganiatâd

 • Aliniadau: Aliniwch eitemau neu ffolderi â nodau i adrodd am wybodaeth cwmpas nodau ar gyfer y cwrs hwn. Gellir alinio eitemau cynnwys yn y cwrs i Nodau Ffynhonnell cyfredol sydd wedi cael eu gwneud ar gael yn y system. Unwaith bod cynnwys wedi cael ei alinio i safonau, gellir rhedeg adroddiad Manylion Cwmpas Cwrs o Adroddiadau Cwrs yn y Panel Rheoli. Mae'r adroddiad hwn yn dangos gwybodaeth gyffredinol am nodau'r cwrs.
 • Olrhain: Defnyddir olrhain i edrych ar sut mae defnyddwyr eraill yn rhyngweithio ag eitem. Mae olrhain yn dangos pob tro i ffeil gael ei newid neu ddarllen ac yn dangos pa ddefnyddiwr wnaeth hyn hefyd. Mae olrhain yn ddefnyddiol i reoli newidiadau ac i hyfforddwyr wirio bod myfyrwyr wedi darllen eitem.
 • Fersiynau: Crëir fersiynau i ganiatáu gwaith cydweithio heb ddisodli drafftiau blaenorol. Cedwir pob drafft fel fersiwn ar wahân y gellir ei dynnu allan a'i osod yn ôl i reoli newidiadau. Y defnyddiwr yn unig sydd â fersiwn wedi ei dynnu allan all wneud newidiadau i'r ffeil.
 • Metaddata: Ychwanegir metedata at ffolder i'w gwneud yn hawdd dod o hyd iddo wrth chwilio a'i gwneud hawdd adnabod y cynnwys yn y ffolder wrth ychwanegu disgrifiad.

  Mwy ar fetaddata