Beth yw storfa cwmwl?

Gallwch uwchlwytho ffeiliau i apiau gwe sydd yn cael eu cynnal ar y “cwmwl” ac nid ar eich cyfrifiadur, megis OneDrive®.

Storir eich ffeiliau ar weinyddion diogel ar-lein sydd wedi'u diogelu rhag damweiniau a firysau. Os bydd rhywbeth yn digwydd i’ch cyfrifiadur neu ffôn, ni fydd yn rhaid i chi ofni colli’r ffeiliau sydd wedi eu cadw arnyn nhw. Gallwch gael mynediad at eich ffeiliau a storir ar y cwmwl ar unrhyw ddyfais sydd wedi ei gysylltu â’r rhyngrwyd.

Trwy gydol eich cwrs,, gallwch gysylltu â sawl ap gwe lle storir eich ffeiliau yn syth bin. Mae Blackboard Learn yn defnyddio gwasanaeth integreiddio’r cwmwl sy’n sicrhau mynediad rhwydd at sawl ap gwe o un man.


Cysylltu â storfa cwmwl am y tro cyntaf

Pan fyddwch yn cael mynediad at eich storfa ar y cwmwl am y tro cyntaf, bydd yn rhaid i chi ddewis yr ap gwe rydych am gysylltu ag ef:

 • OneDrive
 • Blwch
 • OneDrive ar gyfer Business

  Os oes gennych gyfrif OneDrive sefydliadol, defnyddiwch OneDrive for Business.

 • Dropbox
 • Google Drive™

Nesaf, mewngofnodwch i’r ap a chaniatewch i wasanaeth integreiddio’r cwmwl gysylltu â’ch ap gwe.

Gallwch ddefnyddio eich cyfrif sefydliad yn ogystal â chyfrifon personol i fewngofnodi i'r gwasanaeth ac uwchlwytho ffeiliau. Ond, ni chefnogir 'cyfrifon wedi'u storio' yn Learn bellach. Rydym yn parhau i gefnogi cyfrifon OneDrive for Business a chyfrifon Google Workspace (Google GSuite yn flaenorol).

Learn ultra cloud storage allow access to Google drive

Yn ffenestr naid y storfa cwmwl, byddwch yn gweld eich ffeiliau ar gyfer yr ap gwe a ddewiswyd. Gallwch:

 • Dad-ddewis ffeiliau, Canslo neu ddewis y botwm X yn y gornel dde uchaf i ganslo a mynd yn ôl i'r rhestr o wasanaethau sydd ar gael.
 • Dewis ffeil o'r ffolderi sydd ar gael.
 • Allgofnodi.

Pan fyddwch yn dewis ffeil o'r rhestr drwy ddewis y blwch ticio o'i blaen, bydd y botwm Dewis yn ymddangos. Mae'r rhif ar y botwm yn cynrychioli'r nifer o ffeiliau a ddewiswyd. Dewiswch y botwm hynny i gadarnhau eich dewis.

Bydd rhagolwg o'r ffeil rydych wedi'i dewis, a gallwch ddewis Mewngludo i gadarnhau eich dewis ac ychwanegu'r ffeil at eich eitem o gynnwys, neu gallwch ddewis y botwm Canslo i fynd yn ôl i'r ffeil ffolder. Gallwch ganslo eich dewis drwy ddewis eicon X yng nghornel dde uchaf y ffeil.

Ar ôl mewngludo'r ffeil, bydd yn ymddangos fel rhan o'r eitem o gynnwys rydych yn ei chreu neu ei golygu, a gallwch fwrw ymlaen i greu'r eitem.

Learn Ultra shows the flow to create a new item using a file imported from Cloud Storage

Storfa cwmwl a chyfrifiaduron a rennir

Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur sydd hefyd yn cael ei ddefnyddio gan eraill, dilëwch eich cwcis a data gwefannau ar ôl i chi allgofnodi. Trwy wneud hyn, ni all defnyddwyr eraill gael mynediad at ffeiliau sydd wedi eu cadw ar eich storfa cwmwl.


Cael mynediad at storfa cwmwl yn eich cwrs

Gallwch gael mynediad at eich ffeiliau drwy eich storfa cwmwl pan fyddwch yn cyflwyno eich aseiniadau.

Yn adran Atodi Ffeiliau aseiniad, dewiswch Pori Gwasanaeth y Cwmwl.

Os na allwch gael mynediad at storfa'r cwmwl yn eich cwrs, cysylltwch â'ch gweinyddwr. Mae'n bosibl na fydd storfa'r cwmwl ar gael yn eich fersiwn o Blackboard Learn.

 


Ychwanegu ffeiliau o storfa cwmwl

Pan fyddwch yn ychwanegu ffeiliau o storfa cwmwl, bydd y system yn gwneud copïau o'r ffeiliau yn eich cwrs. Nid yw'r ffeiliau wedi eu cysylltu. Ni fydd unrhyw newid a wnewch i ffeil o fewn eich cwrs yn berthnasol i'r ffeil yn y storfa cwmwl.

 1. Yn yr adran Atodi Ffeiliau, dewiswch Pori Gwasanaeth y Cwmwl.
 2. Yn ffenestr naid y storfa cwmwl, dewiswch raglen gwe o'r ddewislen a dewiswch un ffeil neu ragor. Neu, cliciwch ar deitl ffolder i weld ei gynnwys a’i ddewis. Gallwch ddewis ffeil ZIP — pecyn o ffeiliau cywasgedig. Bydd ffeiliau ZIP yn parhau i fod yn ffeiliau cywasgedig ar ôl i chi eu hychwanegu. Mae myfyrwyr yn dewis y ffeil ZIP i'w lawrlwytho i'w cyfrifiaduron ac yn ei dadsipio i gyrchu'r cynnwys.
 3. Bydd y botwm Dewis yn dangos y nifer o ffeiliau a ddewiswyd (e.e. Dewis 2) i chi a bydd yn caniatáu i chi fwrw ymlaen â'r broses.
 4. Bydd rhagolwg o'r ffeiliau a ddewiswyd yn ymddangos. Dewiswch Mewngludo i ychwanegu'r ffeiliau at yr eitem o gynnwys fel atodiadau.
  Learn Ultra import files using the Cloud Storage Service